ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 8 (คำที่ 7,001-8,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 8 (คำที่ 7,001-8,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 8 (คำที่ 7,001-8,000)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 7+8 ในราคา 750 บาท: https://www.skilllane.com/course_bundles/package-vocab-7-8

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ จะแบ่งเป็น 10 ชุด โดยจะมีชุดละ 1,000 คำ แต่ละชุดจะมี 100 บท บทละ 10 คำ

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 8 (คำที่ 7,001-8,000) บทที่ 701 ถึง บทที่ 800

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ คำศัพท์ สถานศึกษาหลายแห่งที่สอนภาษาอังกฤษ มักจะให้นักเรียนท่องศัพท์ วันละ 5 คำหรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ 1,000 คำ ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ด้วย สุดยอดเทคนิค บวกกับ เทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทำให้เราสามารถที่จะท่องศัพท์ ได้ถึง 100 คำในเวลาแค่ไม่กี่นาที และยังสามารถต่อยอดไปที่ การท่องศัพท์ให้ได้ถึง 10,000 คำโดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี

ที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้คำศัพท์นั้น จะต้องเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด พร้อมการวิเคราะห์และเรียงลำดับจากคำที่ใช้มากที่สุด ไปจนถึงคำที่ใช้น้อยที่สุด ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปีที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน

ความสำคัญอีกอย่างซึ่งจะช่วยให้การเรียนคำศัพท์ให้ได้ผลคือ การได้ยินหรือการฟัง ไม่ใช่เรียนศัพท์จากการอ่าน แล้วออกเสียงเอง ซึ่งเวลาพูดจริงจะทำให้เจ้าของภาษาฟังไม่รู้เรื่อง

จุดเด่นของชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ คือ

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย

คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาเรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากนั้นก็นำ 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในการเขียนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน คำไม่สุภาพ จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก

2. บอกชนิดของคำ

ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น can อาจจะเป็น verb หรือเป็น noun ได้ และความหมายก็อาจจะต่างกัน คือถ้าเป็น verb จะแปลว่า สามารถ แต่ถ้าเป็น noun จะหมายถึง กระป๋องถัง เป็นต้น

3. การออกเสียง

การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำบางคำ ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ookbee.com) และในชุดเรียนรู้นี้ ก็จะได้ฝึกการออกเสียงแบบอเมริกันที่ชัดเจนมากทั้ง 10,000 คำ

4. เทคนิคการจำคำศัพท์

การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้ง กว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผย เคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 10 คำ โดยแต่ละบทจะเล่นซ้ำ 5 รอบ บทหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีี ดังนั้นในศัพท์ 1,000 คำ จึงใช้เวลาไม่นาน ขึ้นกับผู้เรียนว่ามีความตั้งใจมีสมาธิ ขยันและอดทน มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตราบใดที่คนทั่วโลกยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่

5. สามารถใช้ได้กับทุกคน

การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับทุกท่าน ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป ตลอดถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน เพราะเป็นการเรียนศัพท์ระดับที่จำเป็นต้องใช้งานจากมากไปน้อย และต้องการเพิ่มพูนศัพท์เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรใช้งานควบคู่กับชุดเรียนรู้เรื่อง English Structure จะเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
เก่งอังกฤษต้องรู้ 2 เรื่อง 08:55
คำศัพท์กับตัวย่อ 03:43
5 ขั้นตอน การท่องศัพท์ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว 04:55
เทคนิคการท่องศัพท์ให้เร็วขึ้น 05:07
ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ชุดที่ 8 (คำที่ 7,001-8,000) คลิปยาว (นาที)
ท่องศัพท์ บทที่ 701 คำที่ 07001-07010 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 702 คำที่ 07011-07020 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 703 คำที่ 07021-07030 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 704 คำที่ 07031-07040 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 705 คำที่ 07041-07050 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 706 คำที่ 07051-07060 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 707 คำที่ 07061-07070 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 708 คำที่ 07071-07080 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 709 คำที่ 07081-07090 00:49
ท่องศัพท์ บทที่ 710 คำที่ 07091-07100 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 711 คำที่ 07101-07110 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 712 คำที่ 07111-07120 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 713 คำที่ 07121-07130 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 714 คำที่ 07131-07140 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 715 คำที่ 07141-07150 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 716 คำที่ 07151-07160 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 717 คำที่ 07161-07170 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 718 คำที่ 07171-07180 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 719 คำที่ 07181-07190 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 720 คำที่ 07191-07200 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 721 คำที่ 07201-07210 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 722 คำที่ 07211-07220 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 723 คำที่ 07221-07230 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 724 คำที่ 07231-07240 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 725 คำที่ 07241-07250 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 726 คำที่ 07251-07260 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 727 คำที่ 07261-07270 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 728 คำที่ 07271-07280 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 729 คำที่ 07281-07290 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 730 คำที่ 07291-07300 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 731 คำที่ 07301-07310 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 732 คำที่ 07311-07320 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 733 คำที่ 07321-07330 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 734 คำที่ 07331-07340 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 735 คำที่ 07341-07350 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 736 คำที่ 07351-07360 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 737 คำที่ 07361-07370 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 738 คำที่ 07371-07380 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 739 คำที่ 07381-07390 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 740 คำที่ 07391-07400 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 741 คำที่ 07401-07410 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 742 คำที่ 07411-07420 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 743 คำที่ 07421-07430 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 744 คำที่ 07431-07440 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 745 คำที่ 07441-07450 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 746 คำที่ 07451-07460 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 747 คำที่ 07461-07470 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 748 คำที่ 07471-07480 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 749 คำที่ 07481-07490 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 750 คำที่ 07491-07500 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 751 คำที่ 07501-07510 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 752 คำที่ 07511-07520 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 753 คำที่ 07521-07530 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 754 คำที่ 07531-07540 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 755 คำที่ 07541-07550 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 756 คำที่ 07551-07560 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 757 คำที่ 07561-07570 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 758 คำที่ 07571-07580 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 759 คำที่ 07581-07590 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 760 คำที่ 07591-07600 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 761 คำที่ 07601-07610 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 762 คำที่ 07611-07620 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 763 คำที่ 07621-07630 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 764 คำที่ 07631-07640 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 765 คำที่ 07641-07650 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 766 คำที่ 07651-07660 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 767 คำที่ 07661-07670 00:46
ท่องศัพท์ บทที่ 768 คำที่ 07671-07680 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 769 คำที่ 07681-07690 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 770 คำที่ 07691-07700 00:49
ท่องศัพท์ บทที่ 771 คำที่ 07701-07710 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 772 คำที่ 07711-07720 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 773 คำที่ 07721-07730 00:46
ท่องศัพท์ บทที่ 774 คำที่ 07731-07740 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 775 คำที่ 07741-07750 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 776 คำที่ 07751-07760 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 777 คำที่ 07761-07770 00:48
ท่องศัพท์ บทที่ 778 คำที่ 07771-07780 00:49
ท่องศัพท์ บทที่ 779 คำที่ 07781-07790 00:48
ท่องศัพท์ บทที่ 780 คำที่ 07791-07800 00:48
ท่องศัพท์ บทที่ 781 คำที่ 07801-07810 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 782 คำที่ 07811-07820 00:49
ท่องศัพท์ บทที่ 783 คำที่ 07821-07830 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 784 คำที่ 07831-07840 00:49
ท่องศัพท์ บทที่ 785 คำที่ 07841-07850 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 786 คำที่ 07851-07860 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 787 คำที่ 07861-07870 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 788 คำที่ 07871-07880 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 789 คำที่ 07881-07890 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 790 คำที่ 07891-07900 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 791 คำที่ 07901-07910 00:48
ท่องศัพท์ บทที่ 792 คำที่ 07911-07920 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 793 คำที่ 07921-07930 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 794 คำที่ 07931-07940 00:48
ท่องศัพท์ บทที่ 795 คำที่ 07941-07950 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 796 คำที่ 07951-07960 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 797 คำที่ 07961-07970 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 798 คำที่ 07971-07980 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 799 คำที่ 07981-07990 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 800 คำที่ 07991-08000 00:49
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send