Phonics For Parents พ่อแม่สอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Part 2)

Phonics For Parents พ่อแม่สอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Part 2)

Phonics For Parents พ่อแม่สอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Part 2)

รายละเอียด

ผู้สอน ภัทร วิสิฐนรภัทร

คอร์ส Phonics For Parents พ่อแม่สอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Part 2) เป็นหลักสูตรการฝึกฝนการอ่านออกเสียงอักษร
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประสมคำและออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ด้วยความเข้าใจ


Phonics คือการสอนอ่าน เขียน และสะกดคำภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ "รหัสเสียงอักษร" ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นในการฝึกประสมเสียง เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถ ฟัง พูด และอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องเเม่นยำ
เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ตัวอย่างเช่น CAT ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เรียน Phonics จะสะกด ซี-เอ-ที = แคท
แต่สำหรับการเรียนรู้วิธีประสมเสียงอ่านคำศัพย์ Phonics จะออกเสียงว่า คึ-แอะ-ทึ = แคท

การสอนให้เรียนรู้เสียงของตัวอักษร (Letter Sounds) เป็นการสอนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวอักษรกับเสียงที่พูดออกมาซึ่งผู้ที่ฝึกฝนจะชำนาญพอที่จะสามารถสะกดคำได้จากเสียง Dictation และสามารถประสมเสียง
คำอ่านที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- เรียนรู้การออกเสียงตัวอักษร A-Z ที่ถูกต้อง
- เรียนรู้การประสมคำ สระ และตัวสะกด ให้ออกมาเป็นคำที่ถูกต้องได้ด้วยความเข้าใจ


คอร์สนี้เหมาะกับ
- บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการฝึกฝนการอ่านออกเสียง และการประสมคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
- พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องการเรียนรู้การใช้ Phonics เพื่อที่จะสามารถนำไปทบทวนความรู้ให้กับลูกหลาน


เนื้อหาของคอร์สนี้

การออกเสียง Advance Phonogram คลิปยาว (นาที)
บทเรียนที่ 1. การออกเสียง Advance Phonogram AR และ OR 05:18
บทเรียนที่ 2. การออกเสียง Advance Phonogram ER, IR, UR, EAR และ OUR 06:03
บทเรียนที่ 3. การออกเสียง Advance Phonogram AY และ AI 03:24
บทเรียนที่ 4. การออกเสียง Advance Phonogram EE และ EA 04:08
บทเรียนที่ 5. การออกเสียง Advance Phonogram OA และ OE 02:17
บทเรียนที่ 6. การออกเสียง Advance Phonogram OO 02:45
บทเรียนที่ 7. การออกเสียง Advance Phonogram OW และ OU 05:11
บทเรียนที่ 8. การออกเสียง Advance Phonogram OY และ OI 03:26
บทเรียนที่ 9. การออกเสียง Advance Phonogram AW และ AU 02:34
บทเรียนที่ 10. การออกเสียง Advance Phonogram EW และ UE 02:55
บทเรียนที่ 11. กฏการออกเสียงที่2 ของตัวอักษร C และ G 04:09
บทเรียนที่ 12. การออกเสียง Advance Phonogram CI, TI และ SI 04:49
บทเรียนที่ 13. การออกเสียง Advance Phonogram EY และ EI 04:00
บทเรียนที่ 14. การออกเสียง Advance Phonogram ED 04:13
บทเรียนที่ 15. การออกเสียง Advance Phonogram IGH และ EIGH 02:34
บทเรียนที่ 16. การออกเสียง Advance Phonogram KN และ GN 03:06
บทเรียนที่ 17. การออกเสียง Advance Phonogram IE 01:59
บทเรียนที่ 18. การออกเสียง Advance Phonogram UI 02:05
บทเรียนที่ 19. การออกเสียง Advance Phonogram OUGH 03:22
บทสรุป คลิปยาว (นาที)
บทสรุป 01:04
Introduction คลิปยาว (นาที)
Introduction 02:58
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send