Phonics For Parents พ่อแม่สอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Part 1)

Phonics For Parents พ่อแม่สอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Part 1)

Phonics For Parents พ่อแม่สอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Part 1)

รายละเอียด

ผู้สอน ภัทร วิสิฐนรภัทร

คอร์ส Phonics For Parents พ่อแม่สอนลูกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Part 1) เป็นหลักสูตรการฝึกฝนการอ่านออกเสียงอักษร
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประสมคำและออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ด้วยความเข้าใจ


Phonics คือการสอนอ่าน เขียน และสะกดคำภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ "รหัสเสียงอักษร" ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นในการฝึกประสมเสียง เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถ ฟัง พูด และอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องเเม่นยำ
เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ตัวอย่างเช่น CAT ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เรียน Phonics จะสะกด ซี-เอ-ที = แคท
แต่สำหรับการเรียนรู้วิธีประสมเสียงอ่านคำศัพย์ Phonics จะออกเสียงว่า คึ-แอะ-ทึ = แคท

การสอนให้เรียนรู้เสียงของตัวอักษร (Letter Sounds) เป็นการสอนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวอักษร
กับเสียงที่พูดออกมาซึ่งผู้ที่ฝึกฝนจะชำนาญพอที่จะสามารถสะกดคำได้จากเสียง Dictation และสามารถประสมเสียงคำอ่านที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- เรียนรู้การออกเสียงตัวอักษร A-Z ที่ถูกต้อง
- เรียนรู้การประสมคำ สระ และตัวสะกด ให้ออกมาเป็นคำที่ถูกต้องได้ด้วยความเข้าใจ


คอร์สนี้เหมาะกับ
- บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการฝึกฝนการอ่านออกเสียง และการประสมคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
- พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องการเรียนรู้การใช้ Phonics เพื่อที่จะสามารถนำไปทบทวนความรู้ให้กับลูกหลาน

เนื้อหาของคอร์สนี้

Introduction คลิปยาว (นาที)
Introduction 02:58
แนะนำคอร์ส 02:35
บทเรียนที่ 1 การออกเสียงของตัวอักษร A-Z คลิปยาว (นาที)
บทเรียนที่ 1.1 การออกเสียงของตัวอักษร A-Z 04:25
บทเรียนที่ 2 การออกเสียงสระ คลิปยาว (นาที)
บทเรียนที่ 2.1 การออกเสียงสระ A และ E 05:53
บทเรียนที่ 2.2 การออกเสียงสระ I และ O 04:09
บทเรียนที่ 2.3 การออกเสียงสระ U 02:22
บทเรียนที่ 3 การผสมเสียงคำควบกล้ำ ตัวL และ ตัวR คลิปยาว (นาที)
บทเรียนที่ 3.1 การผสมเสียงคำควบกล้ำ ตัวL และ ตัวR 03:21
บทเรียนที่ 4 การออกเสียงพยัญชนะต้นที่มีตัวอักษร 2 ตัวขึ้นไป คลิปยาว (นาที)
บทเรียนที่ 4.1 การออกเสียงพยัญชนะต้นที่มีตัวอักษร 2 ตัวขึ้นไป 02:34
บทเรียนที่ 5 การออกเสียงตัวสะกดที่มีตัวอักษร 2 ตัว คลิปยาว (นาที)
บทเรียนที่ 5.1 การออกเสียงตัวสะกดที่มีตัวอักษร 2 ตัว 03:29
บทเรียนที่6 การออกเสียงคำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว + สระ + ตัวสะกด 2 ตัว คลิปยาว (นาที)
บทเรียนที่ 6.1 การออกเสียงคำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว + สระ + ตัวสะกด 2 ตัว 02:26
บทเรียนที่ 7 การออกเสียงสระเสียงที่ 2 คลิปยาว (นาที)
บทเรียนที่ 7.1 การออกเสียงสระเสียงที่ 2 ของตัว A 04:15
บทเรียนที่ 7.2 การออกเสียงสระเสียงที่ 2 ของตัว E และ I 04:20
บทเรียนที่ 7.3 การออกเสียงสระเสียงที่ 2 ของตัว O และ U 03:58
บทเรียนที่ 8 การออกเสียง Phonogram คลิปยาว (นาที)
บทเรียนที่ 8.1 การออกเสียง Phonogram NG และ NK 02:44
บทเรียนที่ 8.2 การออกเสียง Phonogram SH และ PH 03:24
บทเรียนที่ 8.3 การออกเสียง Phonogram WH และ WR 02:48
บทเรียนที่ 8.4 การออกเสียง Phonogram TH และ DGE 03:55
บทเรียนที่ 8.5 การออกเสียง Phonogram CH และ TCH 04:00
สรุปและทบทวนบทเรียน คลิปยาว (นาที)
สรุปและทบทวนบทเรียน 02:35
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send