เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน (English Pronunciation)

เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน (English Pronunciation)

เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน (English Pronunciation)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

ธรรมชาติของการเรียนภาษาทุกภาษาในโลก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การฟังกับการพูด และ การอ่านกับการเขียน และที่เราสนใจกันมากในการเรียนภาษาคือส่วนแรกคือการฟังกับการพูด โดยแรกเริ่มของการเรียนภาษาเราจะได้ยินจากการฟังก่อน จากพ่อ แม่ หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันพูดหรือคุยกัน เมื่อเราสั่งสมข้อมูลอันได้แก่ คำศัพท์ หรือ ประโยคต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟัง ครั้งแล้วครั้งเล่านับสิบ นับร้อยครั้ง แล้วก็เริ่มหัดพูด ถ้าพูดไม่ถูก คนรอบข้างก็จะช่วยให้การพูดนั้นถูก ชัดถ้อย ชัดคำ จนการพูด สามารถพูดออกมาจากความรู้สึกได้โดยอัตโนมัติ โดยปกติการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติจึงเป็นการฝึกทักษะที่ต้องใช้เวลา มากกว่า 3-6 เดือนขึ้นไป

การฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาที่ 2 นั้นจะพบปัญหาว่า ผู้เรียนไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จึงเป็นเหตุให้ช่วงการฝึกทักษะของการฟังนั้นหายไป อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะดังกล่าวนี้ก็ยังมีวิธีอยู่ก็คือ การฝึกจากสัญลักษณ์เสียงที่เป็นมาตรฐาน IPA (International Phonetic Alphabet) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประหลาด ที่มักพบเจอในหนังสือดิกชันนารี่ ที่จะทำให้การเลียนแบบ การฝึกออกเสียงนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำและชัดเจนมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากไม่มีผู้ที่มาอธิบายให้เข้าใจ เพราะนอกจากสัญลักษณ์แปลกๆ เหล่านั้นแล้ว ยังพบปัญหาวิธีการออกเสียงว่าทำอย่างไร เพราะอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงอยู่ภายในปาก ไม่สามารถนำออกมาแสดงให้เห็นได้ ทั้งนี้เนื่องจากว่าหลายๆ คำไม่สามารถฝึกออกเสียงจากตัวสะกดได้ เช่น how กับ hour แม้กระทั่งคำว่า present เมื่อเป็นคำนาม ก็จะออกเสียงอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นคำกริยา ก็จะออกเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นต้น ผู้รู้หลายท่านที่ไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศแต่สามารถออกเสียงได้ชัดเจน แนะนำว่า วิธีการออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียงเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด นอกจากนั้นครู อาจารย์หลายท่านบอกว่า การออกเสียงนั้นต้องจำเป็นคำๆ เท่านั้น ซึ่งต้องดูจากสัญลักษณ์เสียง จะช่วยให้การฟัง การพูด ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและชัดเจน แม้แต่ภาษาจีนก็ใช้อักษร Pinyin ช่วยฝึกการออกเสียงภาษาจีนเช่นกัน เมื่อผู้เรียนฝึกเลียนแบบการออกเสียงครบทั้ง 40 เสียงแล้วก็สามารถไปดูการออกเสียงของคำในภาษาอังกฤษคำอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นกี่หมื่นกี่แสนคำจากในหนังสือ dictionary หรือเว็บ Online dictionary ก็สามารถออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียงได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมือนเจ้าของภาษา

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะในชุดเรียนรู้นี้ จะอธิบายถึงวิธีการออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งสระรวม 16 เสียง และพยัญชนะอีก 24 เสียง การออกเสียงแต่ละเสียงมีวิธีการอย่างไร จะมีรูปจำลองการใช้อวัยวะภายในปากให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งตัวอย่างการออกเสียงกว่า 400 ตัวอย่างอย่างละเอียด เมื่อเข้าใจแล้วจะทำให้การฟัง การพูดมีความมั่นใจถูกต้องและชัดเจน

การฝึกออกเสียงจึงถือว่าเป็นปฐมบทของการเรียนรู้ในเรื่องการฟังและการพูดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ชุดเรียนรู้นี้จึงเหมาะกับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถม จนถึงมหาวิทยาลัย และทุกๆ ท่านที่สนใจเรียนรู้การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเพื่อเตรียมสอบทักษะด้าน Listening และ Speaking ไม่ว่าจะเป็น TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-TEP, CU-AAT ทั้งนี้เนื่องจากส่วนมากพบว่า 95% มักจะฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไร แม้ว่าจะเคยรู้คำศัพท์นั้นเป็นอย่างดีมาแล้วก็ตาม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

- สามารถฝึกวิธีการออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งเสียงสระ 16 เสียง และพยัญชนะอีก 24 เสียง การออกเสียงแต่ละเสียงจะมีรูปจำลองการใช้อวัยวะภายในปากให้เห็นชัดเจน เข้าใจง่าย ทำได้ทันที
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นพื้นฐานการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารและใช้สอบในส่วน Listening
- ฝึกการออกเสียงจากคำใช้บ่อยกว่า 400 คำ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้สำหรับการฟังและการพูดให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

เนื้อหาของคอร์สนี้

การฝึกออกเสียงพิ้นฐาน คลิปยาว (นาที)
5. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (1) 03:26
6. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (2) 03:52
7. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (3) 02:49
8. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (4) 02:56
9. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (5) 02:01
10. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (6) 02:35
การฝึกออกเสียง สระเสียงสั้น คลิปยาว (นาที)
14. การออกเสียง 'เอะ' 01:05
15. แบบฝึกหัด (1) 02:34
16. แบบฝึกหัด (2) 01:04
17. การออกเสียง 'แอะ' 00:42
18. แบบฝึกหัด (1) 01:52
19. แบบฝึกหัด (2) 01:04
20. การออกเสียง 'เอาะ' 00:47
21. แบบฝึกหัด (1) 02:02
22. แบบฝึกหัด (2) 03:06
23. การออกเสียง 'อะ' 00:58
24. แบบฝึกหัด (1) 01:23
25. แบบฝึกหัด (2) 01:23
26. การออกเสียง 'อุ' 00:54
27. แบบฝึกหัด (1) 00:57
28. แบบฝึกหัด (2) 00:56
29. การออกเสียง 'เออะ' 00:56
30. แบบฝึกหัด (1) 02:14
31. แบบฝึกหัด (2) 03:20
การฝึกออกเสียง สระเสียงยาว คลิปยาว (นาที)
32. การออกเสียง 'อี' 00:57
33. แบบฝึกหัด (1) 01:38
34. แบบฝึกหัด (2) 01:30
35. การออกเสียง 'อา' 00:47
36. แบบฝึกหัด (1) 01:55
37. แบบฝึกหัด (2) 01:48
38. การออกเสียง 'ออ' 00:59
39. แบบฝึกหัด (1) 02:21
40. แบบฝึกหัด (2) 00:59
41. การออกเสียง 'อู' 00:53
42. แบบฝึกหัด (1) 01:29
43. แบบฝึกหัด (2) 01:30
44. การออกเสียง 'เออ' 00:35
45. แบบฝึกหัด (1) 02:16
46. แบบฝึกหัด (2) 01:47
การฝึกออกเสียง สระเสียงประสม คลิปยาว (นาที)
47. การออกเสียง 'โอว' 01:19
48. แบบฝึกหัด (1) 00:49
49. แบบฝึกหัด (2) 00:59
50. การออกเสียง 'อาย' 00:38
51. แบบฝึกหัด (1) 01:03
52. แบบฝึกหัด (2) 00:37
53. การออกเสียง 'อาว' 00:34
54. แบบฝึกหัด (1) 01:03
55. แบบฝึกหัด (2) 01:05
56. การออกเสียง 'ออย' 00:32
57. แบบฝึกหัด (1) 00:56
58. แบบฝึกหัด (2) 00:39
การฝึกออกเสียง พยัญชนะ คลิปยาว (นาที)
59. การออกเสียง 'p' 01:10
60. แบบฝึกหัด (1) 01:24
61. แบบฝึกหัด (2) 01:12
62. การออกเสียง 'b' 00:54
63. แบบฝึกหัด (1) 00:54
64. แบบฝึกหัด (2) 01:29
65. การออกเสียง 't' 00:49
66. แบบฝึกหัด (1) 01:01
67. แบบฝึกหัด (2) 01:01
68. การออกเสียง 'd' 00:41
69. แบบฝึกหัด (1) 01:25
70. แบบฝึกหัด (2) 01:33
71. การออกเสียง 'k' 01:00
72. แบบฝึกหัด (1) 01:02
73. แบบฝึกหัด (2) 02:04
74. การออกเสียง 'g' 00:51
75. แบบฝึกหัด (1) 01:54
76. แบบฝึกหัด (2) 01:13
77. การออกเสียง 'f' 01:13
78. แบบฝึกหัด (1) 02:24
79. แบบฝึกหัด (2) 02:07
80. การออกเสียง 'v' 01:25
81. แบบฝึกหัด (1) 01:33
82. แบบฝึกหัด (2) 01:35
83. การออกเสียง 'th' 01:00
84. แบบฝึกหัด (1) 02:48
85. แบบฝึกหัด (2) 02:17
86. การออกเสียง 'thz' 01:16
87. แบบฝึกหัด (1) 02:28
88. แบบฝึกหัด (2) 01:25
89. การออกเสียง 's' 00:55
90. แบบฝึกหัด (1) 01:34
91. แบบฝึกหัด (2) 01:49
92. การออกเสียง 'z' 00:50
93. แบบฝึกหัด (1) 01:25
94. แบบฝึกหัด (2) 01:38
95. การออกเสียง 'sh' 00:54
96. แบบฝึกหัด (1) 01:45
97. แบบฝึกหัด (2) 01:53
98. การออกเสียง 'shz' 00:46
99. แบบฝึกหัด (1) 01:18
100. แบบฝึกหัด (2) 01:51
101. การออกเสียง 'h' 00:47
102. แบบฝึกหัด (1) 02:34
103. แบบฝึกหัด (2) 01:08
104. การออกเสียง 'ch' 00:40
105. แบบฝึกหัด (1) 01:11
106. แบบฝึกหัด (2) 01:03
107. การออกเสียง 'chz' 00:49
108. แบบฝึกหัด (1) 02:08
109. แบบฝึกหัด (2) 01:33
110. การออกเสียง 'm' 01:14
111. แบบฝึกหัด (1) 01:24
112. แบบฝึกหัด (2) 01:28
113. การออกเสียง 'n' 00:46
114. แบบฝึกหัด (1) 01:38
115. แบบฝึกหัด (2) 01:21
116. การออกเสียง 'ng' 00:53
117. แบบฝึกหัด (1) 02:06
118. แบบฝึกหัด (2) 01:50
119. การออกเสียง 'w' 00:46
120. แบบฝึกหัด (1) 01:42
121. แบบฝึกหัด (2) 01:15
122. การออกเสียง 'l' 00:33
123. แบบฝึกหัด (1) 01:29
124. แบบฝึกหัด (2) 01:33
125. การออกเสียง 'r' 01:08
126. แบบฝึกหัด (1) 01:34
127. แบบฝึกหัด (2) 02:04
128. การออกเสียง 'j' 00:42
129. แบบฝึกหัด (1) 02:39
130. แบบฝึกหัด (2) 02:57
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send