อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์

อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์

อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์

รายละเอียด

ผู้สอน ชมพูนุช สมิธ

แน่นอนว่าทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษนั้นควรมาอันดับแรกก่อนที่จะเริ่มการอ่านและเขียน แต่การเริ่มทักษะฟังพูดนั้นควรเริ่มมาตั้งแต่เล็กๆ โดยเฉพาะในวัย 3-4 ขวบ เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาด้านภาษาได้ไวมาก

แต่หากลูกๆของคุณ หรือตัวคุณเองเลยวัยนั้นมาแล้วและ "ความรู้ภาษาอังกฤษมีเพียง A-Z" ก็อาจจะยากไปสักหน่อย ที่จะไปเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากการที่ฟังและพูดเพียงอย่างเดียวโดยที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลย ดังนั้นทักษะการอ่านออกและเขียนสามารถช่วยให้การเรียนฟังพูดง่ายขึ้น เนื่องจากการอ่านออกนั้นทำให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เรียนที่พึ่งพาตนเองได้ จึงทำให้สามารถอ่านเพิ่มเติมความรู้ได้ด้วยตนเองได้โดยที่ไม่ต้องรอครูมาบอก

คอร์สนี้จะไม่สอนคุณและลูกๆของคุณตามแบบที่โรงเรียนส่วนมากสอนให้จำและนำไปเขียนตามคำบอกว่า ซี เอ ที อ่านว่า "แคท" แต่จะเป็นการสะกด ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากในการเรียนภาษา ในบทเรียนออนไลน์นี้จะสอนตั้งแต่การออกเสียงที่ถูกต้อง การนำไปผสมกับสระต่างๆ หลักการสะกด และประโยคและนิทานง่ายๆที่เหมาะกับสำหรับการฝึกอ่านและเรียนรู้ความหมายสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆ สำหรับใครที่มีลูกๆเรียนประถมและรู้สึกว่าเกรดวิชาภาษาอังกฤษของลูกๆ ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ปัญหาการอ่านไม่ออกนี่ อาจจะเป็นต้นเหตุสำคัญเลยทีเดียว ซึ่งคอร์สนี้ครูจะมาช่วยแก้ปัญหาการอ่อนภาษาอังกฤษของเด็กๆ ตั้งแต่ที่รากของปัญหากันค่ะ


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. บทเรียนที่สอนให้คุณอ่านเป็นเพียงแค่คุณทราบ A-Z
2. ประโยคและนิทานง่ายๆที่เอาไว้ฝึกอ่านและทำความเข้าใจความหมายและโครงสร้างภาษา เหมาะกับผู้เรียนที่เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆ
3. เอกสารประกอบการเรียนที่สรุปเพื่อให้คุณนำไปทบทวนได้ตลอดชีพ
4. เสียงอ่านโดยเจ้าของภาษาอังกฤษ (นิวซีแลนด์)
5. สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

1. ผู้ปกครองที่มีลูกวัยประถมหรือมัธยมและลูกอ่อนภาษาอังกฤษมากๆ และต้องการศึกษาเทคนิคนี้ไปแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของลุกๆคุณ
2. ผู้ปกครองที่มีลูกในวัยประมาณ 5-6 ขวบ และต้องการสอนเรื่องเสียงและการสะกดภาษาอังกฤษให้แก่ลูกๆ
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ
4. ครู อาจารย์ที่ต้องการนำเทคนิคนี้ไปแก้การปัญหาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกของนักเรียน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

เพียงแค่สามารถเขียนและรู้ A-Z ก็เริ่มเรียนได้เลย

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:16
บทที่ 1 วิธีการสอนและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสะกดภาษาอังกฤษ คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1: ขั้นตอนการเรียนการสอน 04:57
ตอนที่ 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการสะกดในภาษาอังกฤษ 01:51
ตอนที่ 3: ข้อแตกต่างเรื่องหลักการสะกดและการออกเสียงของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 04:15
บทที่ 2 Consonant Sounds เสียงของพยัญชนะในภาษาอังกฤษ คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1: เสียงของพยัญชนะเดี่ยว 31:42
ตอนที่ 2: เสียงของพยัญชนะผสม 12:06
ตอนที่ 3: เสียงของพยัญชนะท้าย 17:03
บทที่ 3 "A" Vowel หลักการผสมเสียงกับสระ "A" คลิปยาว (นาที)
สระเสียงสั้นและเสียงยาวของตัว A 21:25
บทที่ 4 "E" Vowel หลักการผสมเสียงกับสระ "E" คลิปยาว (นาที)
สระเสียงสั้นและเสียงยาวของตัว E 20:16
บทที่ 5 "I" Vowel หลักการผสมเสียงกับสระ "I" คลิปยาว (นาที)
สระเสียงสั้นและเสียงยาวของตัว I 15:22
บทที่ 6 "O" Vowel หลักการผสมเสียงกับสระ "O" คลิปยาว (นาที)
สระเสียงสั้นและเสียงยาวของ O 15:21
บทที่ 7 "U" Vowel หลักการผสมเสียงกับสระ "U" คลิปยาว (นาที)
สระเสียงสั้นและเสียงยาวของ U 15:36
บทที่ 8 "Y" Vowel หลักการผสมเสียงกับสระพิเศษ "Y" และ สรุปเรื่องเสียงสระ คลิปยาว (นาที)
สระเสียงสั้นและยาวของ Y 09:12
สรุปเรื่องเสัยงของสระ 03:02
บทที่ 9 หลักการอ่านที่น่ารู้เพิ่มเติม คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1: คำอ่านที่สะกดไม่ตรงตัวและสระผสมน่ารู้ 07:18
ตอนทีี่ 2: เสียงควบกล้ำในภาษาอังกฤษ 03:14
ตอนทีี่ 3: เสียง Sk, St, Sp 04:22
ตอนที่ 4: มาอ่านนิทานกัน 06:13
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send