ปรับสมดุลให้สุขด้วย ฮวงจุ้ย

ปรับสมดุลให้สุขด้วย ฮวงจุ้ย

ปรับสมดุลให้สุขด้วย ฮวงจุ้ย

รายละเอียด

ผู้สอน ประกาศิต ทิตาราม ,prop2morrow

ฮวงจุ้ย ปรับสมดุลพลังงาน เพื่อชีวิตที่มีสุข

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ความรู้ของจีนโบราณ ที่มีมานานมากกว่า 2000 ปี ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องพลังงานของธรรมชาติ
ซึ่งถูกแบ่งเป็นพลังงานหลัก 5 ธาตุ ใช้เพื่อปรับสมดุลของอากาศ และน้ำ ในสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ มีพลังงานที่ดี ดังนั้นที่พักอาศัย
ที่ทำงาน กิจการการค้า หากได้ปรับสมดุลพลังงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนที่พักอาศัย ใช้ทำงาน หรือส่งเสริมสภาพของกิจการ
ก็จะช่วยให้คนเรามีสุขภาพดี มีพลังงานในการทำงาน และกิจการเติบโตก้าวหน้า เราจึงควรเรียนรู้ ความรู้ฮวงจุ้ย ไว้บ้าง จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- บุคคลที่อาจประสบปัญหากับหน้าที่การงานต่างๆ รวมทั้งธุรกิจไม่ราบรื่น ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ช่วยปรับเปลี่ยนพลังงานให้อย่างเหมาะสม
- หากคุณมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย และ สุขภาพ ระหว่างอยู่ที่บ้านไม่ดี ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมสิ่งส่งเสริมในการอยู่อาศัย
- บุคคลที่สนใจทางศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย และ อาจสับสนจากการดูซิงแสแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ให้เข้าใจมากขึ้น


เนื้อหาคอร์สนี้
- การปรับสภาพแวดล้อมต่างๆ ตาม 3 ระดับของฮวงจุ้ย ที่ดิน อาคาร และ การวาง layout
- การวางประตูหน้าต่างของห้องที่ใช้อยู่ประจำวัน
- เจาะลึก 5 ธาตุ และ 12 นักกษัตริย์
- การวางแผนผัง และการวัดทิศ
- หลักการปรับปรุงแก้ไข ฮวงจุ้ยอย่างง่าย
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พลังงาน 5 ธาตุของคน
- การประเมินพลังงานของวัยจร และปีจร

เนื้อหาของคอร์สนี้

Part 1: องค์ปรระกอบของฮวงจุ้ย (Philosophy of Comsic Trinity) คลิปยาว (นาที)
1.1 Introduction 03:00
1.2 Download เอกสารสำหรับการเรียน 00:11
1.3 3 องค์ปรระกอบของฮวงจุ้ย Philosophy of Comsic Trinity 25:04
1.4 สิ่งที่ไม่ใช่ฮวงจุ้ย 07:14
Part 2: 3 ระดับของฮวงจุ้ย (3 Steps Feng Shui Evaluation) คลิปยาว (นาที)
2.1 สภาพแวดล้อมของที่ดิน (Landform) - ที่ดินที่ดี vs ที่ดินที่ไม่ดี 24:18
2.2 สภาพแวดล้อมของที่ดิน (Landform) - สภาพแวดล้อมโดยรอบ 23:07
2.3 อาคาร (Building) - ทิศการหันของอาคาร 11:27
2.4 อาคาร (Building) - สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี 09:29
2.5 อาคาร (Building) - รูปแบบตึกที่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย 03:22
2.6 อาคาร (Building) - รูปแบบตึกที่เหมาะกับการอยู่อาศัย 07:13
2.7 Layout ของห้อง - 8 ทิศ กับ 5 ธาตุ 20:22
2.8 Layout ของห้อง - Layout ที่ไม่ดี 04:24
Part 3: ห้องที่ต้องให้ความสำคัญ (3 Major Feng Shui Layout) คลิปยาว (นาที)
3.1 ประตูหลัก (Main Door) 22:10
3.2 ห้องนอน (Bedroom) 24:57
3.3 ห้องครัว (Kitchen) 05:03
3.4 8 ผังบ้านตามทิศ (House of EAST group) 12:24
3.5 ทิศทาง กับตำแหน่ง (Location vs Direction) 22:36
Part 4: เจาะลึก 5 ธาตุ (5 Elements) และ 12 นักกษัตริย์ คลิปยาว (นาที)
4.1 วงจร 5 ธาตุ (5 Elements Cycle) 17:56
4.2 หาธาตุของตัวเอง (Element on On Birthday) 13:55
4.3 ลักษณะของแต่ละธาตุ (1) 45:29
4.4 ลักษณะของแต่ละธาตุ (2) 03:04
4.5 12 นักษัตริย์ (1) 10:21
4.6 12 นักษัตริย์ (2) 10:33
4.7 12 นักษัตริย์ (3) 14:30
4.8 วิธีการนับธาตุ 38:21
4.9 ธาตุประจำตัวเรา vs เพื่อนพ้อง 15:00
4.10 ตัวอย่าง (1) 26:19
4.11 ตัวอย่าง (2) 18:47
บทสรุป 09:29
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send