ติว Grammar ทุกอย่าง เพื่อสอบ TOEFL

ติว Grammar ทุกอย่าง เพื่อสอบ TOEFL

ติว Grammar ทุกอย่าง เพื่อสอบ TOEFL

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

สอนแกรมม่าติวสอบ TOEFL อย่างเข้มข้น ให้คุณรู้แกรมม่าทุกเรื่องเพื่อเตรียมสอบ เพื่อสามารถทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำถูกต้อง และได้คะแนนตามต้องการ

จุดเด่นของคอร์ส
สรุป Grammar TOEFL มีดังนี้
- สรุป grammar เนื้อหาไวยากรณ์สั้น กระชับ ครบถ้วนสำหรับทำข้อสอบ TOEFL
- เน้นเนื้อหาไวยากรณ์ที่ออกสอบบ่อย และนำไปใช้ในการเขียน essay
- อธิบายละเอียด เข้าใจง่ายมีตัวอย่างประกอบและแนวข้อสอบครบถ้วน

ประวัติวิทยากร
ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์
- เป็นผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
- เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
- เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 20 ปี
- เป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เนื้อหาของคอร์สนี้

Introduction คลิปยาว (นาที)
ชุดที่ 3 Noun ชนิดของคำนาม 30:06
ชุดที่ 4 การใช้คำนำหน้านาม 32:52
ชุดที่ 5 กาารใช้คำนามซ้อนคำนาม 24:36
ชุดที่ 6 appositive 30:36
ชุดที่ 7 function of noun and noun suffix 24:35
ชุดที่ 8 pronoun ทั้งหมดทุกเนื้อหา 41:27
ชุดที่ 9 Adjective ตำแหน่ง หน้าที่ 33:31
ชุดที่ 10 การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ 28:36
ชุดที่ 11 ชุด adjective ที่แปลว่า ยิ่ง. . . ก็ยิ่ง. . . 41:58
ชุดที่ 12 การเรียง adjective หลายๆ คำ 28:11
ชุดที่ 13 การเปรียบเทียบคำ adjective 26:50
ชุดที่ 14 ชุดการใช้ adverb ขั้นกว่าที่แปลว่า ยิ่ง. . . ก็ยิ่ง. . . 07:11
ชุดที่ 15 Verb; principal & auxiliary verbs 40:22
ชุดที่ 16 present simple active voice 34:54
ชุดที่ 17 การเติม s, es ที่กริยา present simple tense 25:21
ชุดที่ 18 passive voice ของ present simple พร้อมตัวอย่างข้อสอบเก่า 25:29
ชุดที่ 19 Present Continuous ; active -passive voice พร้อมตัวอย่างข้อสอบ 17:24
ชุดที่ 20 present perfect; Active -Passive พร้อมตัวอย่างข้อสอบ 45:32
ชุดที่ 21 Past simple; Active&Passive พร้อมแนวข้อสอบ 29:26
ชุดที่ 22 Past Continuous ; Active& Passive พร้อมแนวข้อสอบ 30:09
ชุดที่ 23 Past Perfect; Active&Passive พร้อมแนวข้อสอบ 28:45
ชุดที่ 24 Future Simple; Active&Passive พร้อมแนวข้อสอบ 13:29
ชุดที่ 25 will have + Verb3 และโครงสร้าง had hoped 09:45
ชุดที่ 26 passive voice กรรม 2 ตัว และ to infinitive 28:59
ชุดที่ 27 การใช้ Verb3, Verb4 เป็น Adjective ขยายนาม 22:59
ชุดที่ 28 if clause เงือนไขที่ 1 เป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ 28:18
ชุดที่ 29 if clause เงื่อนไขที่ 2, 3, 4 23:32
ชุดที่ 30 if clause เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ และการใช้ unless 10:20
ชุดที่ 31 การใช้ wish that 13:37
ชุดที่ 32 การใช้ wish เงื่อนไขอื่นๆ 07:21
ชุดที่ 34 relative clause; which, that, whom เป็นกรรมของประโยค 26:51
ชุดที่ 36 relative clause; in which, on which, at which=where 11:38
ชุดที่ 37 Relative Clause; where, when, noun clause that 24:12
ชุดที่ 38 subordinate clause, หรือ adverb clause เนื้อหาสมบูรณ์และมีตัวอย่างข้อสอบด้วย 44:59
ชุดที่ 39 Verb Pattern การใช้กริยาสองตัวซ้อนกัน ในหลายๆ โครงสร้างของการใช้กริยา ที่ออกสอบเยอะ 35:51
ชุดที่ 40 Had better, would rather ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง 11:14
ชุดที่ 41 Causative Verb กลุ่ม have, make, get, let, help ใช้ตามโครงสร้าง 30:07
ชุดที่ 42 word choice; some, any, all 32:11
ชุดที่ 43 word choice ; การใช้ one of , some of 09:22
ชุดที่ 44 word choice; การใช้ much, little, a number, an amount 17:40
ชุดที่ 45 word choice; การใช้ most of the, almost all of the 08:56
ชุดที่ 46 word choice การใช้ one, another, the other; some, other, the other; some, others, the others 25:27
ชุดที่ 47 word choice; so, such, too, very 33:54
ชุดที่ 48 word choice; การใช้ the same as, the same; similar to, similar; like, alike, different from, different, differ 38:00
ชุดที่ 49 word choice; lie, lay, rise, raise 36:21
ชุดที่ 50 subject-verb agreement 42:26
ชุดที่ 51 tag question ครบถ้วนทุกเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ 36:13
ชุดที่ 52 Preposition ที่ใช้กับคำศัพท์เฉพาะ 31:38
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send