หลักการบัญชีเบื้องต้น ใน 1 วัน (Introduction to Accounting)

หลักการบัญชีเบื้องต้น ใน 1 วัน (Introduction to Accounting)

หลักการบัญชีเบื้องต้น ใน 1 วัน (Introduction to Accounting)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

หลักการบัญชีเบื้องต้น หลายท่านสนใจเรื่องบัญชี เพื่อใช้เรียน ใช้สอบ หรือใช้ทำงาน หลายท่านใช้เวลาศึกษาจากตำราหลายเล่ม ก็ยังไม่เข้าใจ ในชุดเรียนรู้ชุดนี้จะอธิบาย ถึงที่มาที่ไปของหลักบัญชีเบื้องต้น รวมถึงขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่วิธีคิด, วิธีวิเคราะห์รายการค้า ไปจนถึงการผ่านรายการเดบิต, เครดิต, การลงบัญชีแยกประเภท, การออกงบดุล, งบกำไร-ขาดทุนจากตัวอย่าง รวมถึงการปรับปรุงบัญชี ค่าใช้จ่ายและรายรับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้ค้างรับ ตลอดถึงค่าเสื่อมราคา ชุดเรียนรู้นี้จะทำให้ท่านมองเห็นภาพของหลักการบัญชีและสามารถเข้าใจเรื่องบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว ภายในเวลา 1 วัน

ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขา ดูเพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่ต้องการเรียนรู้หลักการบัญชีที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน พร้อมการทดลองทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องหลักการบัญชีได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐานเรื่องบัญชีมาก่อน
- เรียนรู้จากวิธีคิดและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับมัธยม นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจหลักการบัญชีพื้นฐาน
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่าน
- ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้หลักการบัญชีทุกท่าน แม้ไม่มีพื้นฐานบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจง่าย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทที่ 1 พื้นฐานหลักการบัญชี คลิปยาว (นาที)
2. ประโยชน์ของการบัญชี 04:09
3. โครงสร้างทางธุรกิจ 02:31
4. กิจการค้า 03:20
5. การลงทุน 01:52
6. การจัดหาเงิน 01:37
7. การดำเนินงาน 02:06
8. ความหมายและขั้นตอนการบัญชี 03:36
9. วัตถุประสงค์การบัญชี 03:29
10. กลุ่มผู้ใช้การบัญชี 02:08
บทที่ 2 สมการบัญชีและงบดุล คลิปยาว (นาที)
18. แบบฝึกหัดที่ 1-3 00:47
19. แบบฝึกหัดที่ 1-4 00:53
20. แบบฝึกหัดที่ 1-5 00:35
21. แบบฝึกหัดที่ 1-6 00:57
22. แบบฝึกหัดที่ 1-7 00:44
23. แบบฝึกหัดที่ 1-8 01:47
24. แบบฝึกหัดที่ 1-9 02:04
25. แบบฝึกหัดที่ 1-10 01:26
26. ตัวอย่างงบดุล 03:15
27. แบบฝึกหัดที่ 2 03:54
28. แบบฝึกหัดที่ 2 เฉลย 03:02
บทที่ 3 งบกำไรขาดทุน คลิปยาว (นาที)
29. งบกำไรขาดทุน 01:43
30. รายได้ 01:33
31. ค่าใช้จ่าย 01:10
32. แบบฝึกหัดที่ 3 03:22
36. ตัวอย่างการวิเคราะห์ 3 01:42
37. ตัวอย่างการวิเคราะห์ 4 02:34
38. ผลกระทบรายการค้า 01:54
บทที่ 4 บัญชีแยกประเภท คลิปยาว (นาที)
39. บัญชีแยกประเภท 02:03
40. การลงบัญชี 04:00
41. ตัวอย่างการลงบัญชี 1 03:12
42. ตัวอย่างการลงบัญชี 2 02:13
43. ตัวอย่างการลงบัญชี 3 02:31
44. ตัวอย่างการลงบัญชี 4 01:30
45. ผังบัญชี 05:08
46. สมุดรายวันทั่วไป 00:53
47. สมุดรายวันทั่วไป 1 02:49
48. สมุดรายวันทั่วไป 2 01:57
49. แบบฝึกหัดที่ 4 02:16
50. แบบฝึกหัดที่ 4-1 01:48
51. แบบฝึกหัดที่ 4-2 01:17
52. แบบฝึกหัดที่ 4-3 02:29
53. แบบฝึกหัดที่ 4-4 01:34
54. แบบฝึกหัดที่ 4-5 01:21
55. แบบฝึกหัดที่ 4-6 03:01
56. แบบฝึกหัดที่ 4-7 01:07
57. แบบฝึกหัดที่ 4-8 01:05
58. แบบฝึกหัดที่ 4-9 01:01
59. แบบฝึกหัดที่ 4-10 03:18
60. แบบฝึกหัดที่ 5 01:25
61. แบบฝึกหัดที่ 5 เฉลย 00:57
62. แบบฝึกหัดที่ 6 02:49
63. แบบฝึกหัดที่ 6 เฉลย 04:54
64. แบบฝึกหัดที่ 7 00:35
65. แบบฝึกหัดที่ 7 เฉลย 00:45
66. แบบฝึกหัดที่ 8 00:57
67. แบบฝึกหัดที่ 8 เฉลย 01:40
68. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 02:06
69. แบบฝึกหัดที่ 9 01:48
70. แบบฝึกหัดที่ 9 เฉลย 01:47
บทที่ 5 การปรับปรุงบัญชี คลิปยาว (นาที)
71. รายการปรับปรุงบัญชี 01:13
72. เกณฑ์ทางบัญชี 02:26
73. ตัวอย่าง 03:54
74. การปรับปรุงและประเภท 02:27
75. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 00:45
76. ตัวอย่าง 03:44
77. รายได้รับล่วงหน้า 01:23
78. ตัวอย่าง 03:47
79. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 00:22
80. ตัวอย่าง 01:58
81. รายได้ค้างรับ 00:25
82. ตัวอย่าง 01:18
83. ค่าเสื่อมราคา 00:34
84. ตัวอย่าง 03:20
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send