อังกฤษ ก.พ. ป.ตรี-โท สอบผ่านได้สบายมาก

อังกฤษ ก.พ. ป.ตรี-โท สอบผ่านได้สบายมาก

อังกฤษ ก.พ. ป.ตรี-โท สอบผ่านได้สบายมาก

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

คอร์ส เทคนิคพิชิตอังกฤษ ก.พ. ป.ตรี-โท     

คอร์สนี้สอนอะไร
- เจาะเนื้อหาตรงประเด็นตามที่ออกสอบ อังกฤษ ก.พ. ล่าสุด
- อธิบายเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เน้นที่จำเป็นและต้องนำไปใช้ในการสอบคือ Conversation/Vocabulary/Structure/ Reading กระจ่างทุกประเด็น
- แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบและเพื่อเพิ่มความเข้าใจ อย่างมากมาย พร้อมวิธีเฉลยที่เข้าใจง่าย นำเทคนิคไปใช้สอบได้คะแนนเพิ่มจริง

ความยาวของคอร์สเรียน
คอร์สนี้ประกอบด้วย 76 วิดีโอ จำนวนความยาวรวมทั้งหมด 1,791 นาทีหรือ 30 ชั่วโมง (สามสิบชั่วโมง)

เนื้อหาของคอร์สนี้

เทคนิคพิชิตอังกฤษ ก.พ. ป.ตรี-โท คลิปยาว (นาที)
ชุดที่ 3 เทคนิคพิชิตอังกฤษ ก พ เทคนิคการทำข้อสอบ conversation 38:19
ชุดที่ 4 เทคนิคพิชิตอังกฤษ ก.พ. เนื้อหา conversation ถามตอบ 38:13
ชุดที่ 5 Wh-Question และ Yes, No questions 49:09
ชุดที่ 6 negative question และการถามอื่นๆ 20:02
ชุดที่ 7 แบบฝึกหัด conversation พร้อมเฉลย exercise 1 17:54
ชุดที่ 8 แบบฝึกหัด conversation พร้อมเฉลย exercise 2 12:09
ชุดที่ 9 แบบฝึกหัด conversation พร้อมเฉลย exercise 3 15:27
ชุดที่ 10 แบบฝึกหัด conversation พร้อมเฉลย exercise 4 11:20
ชุดที่ 11 แบบฝึกหัด conversation พร้อมเฉลย exercise 5 09:50
ชุดที่ 12 แบบฝึกหัด conversation พร้อมเฉลย exercise 6 11:12
ชุดที่ 13 แบบฝึกหัด conversation พร้อมเฉลย exercise 7 10:45
ชุดที่ 14 แบบฝึกหัด conversation พร้อมเฉลย exercise 8 05:48
ชุดที่ 15 แบบฝึกหัด conversation พร้อมเฉลย exercise 9 07:39
ชุดที่ 16 แบบฝึกหัด conversation พร้อมเฉลย exercise 10 08:53
ชุดที่ 18 เทคนิคการทำข้อสอบ Vocab 20:48
ชุดที่ 19 เฉลยตัวอย่างข้อสอบ อังกฤษ กพ 09:58
ชุดที่ 20 เนื้อหาศัพท์ที่ใช้สับสนในภาษาอังกฤษ 25:56
ชุดที่ 21 การใช้ the same as, the same; like, alike; similar to, similar 13:59
ชุดที่ 22 การใช้ different from, differ; as, like, as...as, so...as 27:19
ชุดที่ 23 as. . .as, so. . .as; as much as, as many as 13:01
ชุดที่ 24 too, so, such a, very 35:28
ชุดที่ 25 most, some, all; most of, some of, all of the 11:27
ชุดที่่ 26 either. . or, neither. . .nor 07:46
ชุดที่ 27 interesting, interested= adjective ใช้ดังนี้ 26:28
ชุดที่ 28 some, any; remind of, remind to, remember 08:49
ชุดที่ 29 one, another, the other; some, others, the others 10:32
ชุดที่ 30 ศัพท์นามและคุณศัพท์ที่จำเป็นต้องท่อง ถ้าต้องการสอบผ่าน 13:51
ชุดที่ 31 แบบฝึกหัดศัพท์ ชุดที่ 1 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย 41:05
ชุดที่ 32 แบบฝึกหัดคำศัพท์ ชุดที่ 2 จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย 09:30
ชุดที่ 33 แบบฝึกหัดอังกฤษ ก.พ. (ศัพท์) ชุดที่ 3 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย 15:38
ชุดที่ 34 ข้อสอบเสมือนจริง อังกฤษ ก.พ. ชุดที่ 1-5= 25 ข้อพร้อมวิธีวิเคราะห์ 39:53
ชุดที่ 35 ข้อสอบเหมือนจริง อังกฤษ ก.พ. ชุดที่ 6-10 =25 ข้อ พร้อมวิเคราะห์ 20:39
ชุดที่ 36 ข้อสอบเสมือนจริง อังกฤษ ก.พ. ชุดที่ 11-15= 25 ข้อพร้อมเฉลย 16:21
ชุดที่ 38 โครงสร้าง noun, adjective, adverb, verb ใน parts of speech 28:09
ชุดที่ 39 การใช้คำนาม noun ในภาษาอังกฤษ 25:47
ชุดที่ 40 พยางค์ลงท้ายเป็นคำนาม ที่เป็นคนและไม่ใช่คน พร้อมท้ังแบบฝึกหัดที่ออกสอบเรื่อง noun พร้อมเฉลย 30:18
ชุดที่ 41 adjective คืออะไร วางตำแหน่งใดในประโยค และลงท้ายอย่างไร 21:30
ชุดที่ 42 การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด 12:25
ชุดที่ 43 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยเรื่อง noun และ adjective 19:45
ชุดที่ 44 adverb ตำแหน่ง หน้าที่ และการใช้งาน 36:26
ชุดที่ 45 การเปรียบเทียบ adverb 10:01
ชุดที่ 46 แบบฝึกหัด noun, adjective, adverb พร้อมเฉลย 18:15
ชุดที่ 47 Verb รูป Main verb และ Auxiliary Verb พร้อมโครงสร้างอย่างดี 37:16
ชุดที่ 48 สรุปการใช้ Verb 1, Verb 2, Verb 4 ละเอียด 42:12
ชุดที่ 49 สรุปการใช้ Simple Forms, Participle Form 19:50
ชุดที่ 50 causative VERB ; have, get, make 21:35
ชุดที่ 51 การใช้ auxiliary verb กริยาช่วยทั้งหลาย 14:01
ชุดที่ 52 Present Simple; Active & Passive Voices 30:16
ชุดที่ 53 Present Continuous; Active & Passive Voices 14:21
ชุดที่ 54 Present Perfect ; Active & Passive Voices 14:23
ชุดที่ 55 Past Simple ; Active & Passive Voices 16:39
ชุดที่ 56 Future Simple; Active & Passive + พูดอะไรไม่รู้ เยอะแยะ ดร นเรศ 44:01
ชุดที่ 57 Past Continuous ; Active & Passive Voices 20:23
ชุดที่ 58 Past Perfect ; Active & Passive Voices 17:52
ชุดที่ 59 แบบฝึกหัดประจำเนื้อหา tenses & voices ชุดที่ 1-5 พร้อมเฉลย 18:30
ชุดที่ 60 แบบฝึกหัดประจำเนือหา tenses & voices ชุดที่ 6-10 พร้อมเฉลย 13:22
ชุดที่ 61 Relative Clause การใช้คำเชื่อม who, whom, whose 56:13
ชุดที่ 62 Relative Clause การใช้ which, when, where, why 28:19
ชุดที่ 63 เทคนิคการทำข้อสอบ relative clause 11:44
ชุดที่ 64 แบบฝึกหัด relative clause พร้อมเฉลย 11:43
ชุดที่ 65 Adverb Clause การใช้คำเชื่อมและรูประโยค รวมถึงการลดรูป 48:22
ชุดที่ 66 If Clause ครบทั้ง 4 เงื่อนไข แถมท้ายด้วย unless 33:26
ชุดที่ 67 แบบทดสอบความเข้าใจเนื้อหา adverb clause พร้อมเฉลย 11:15
ชุดที่ 69 reading passage ที่ 2 พร้อมเฉลย 31:08
ชุดที่ 70 ชนิดของข้อสอบ และเทคนิคการหา main idea ของ reading passage 34:50
ชุดที่ 71 แบบทดสอบ reading ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย และเทคนิคการทำข้อสอบ 28:27
ชุดที่ 72 แบบทดสอบ reading ชุดที่ 2 เฉลยพร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่ไม่มีที่ไหนเหมือน 42:25
ชุดที่ 73 แบบทดสอบ reading ชุดที่ 3 พร้อมเทคนิคการเฉลยประจำเนื้อหา 21:33
ชุดที่ 74 แบบทดสอบ reading ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย 21:04
ชุดที่ 75 แบบทดสอบ reading ชุดที่ 5 เต็มๆ กับการทำข้อสอบและเฉลยครับ 19:17
ชุดที่ 76 ข้อสอบเสมือนจริง ตรวจสอบความรู้เรื่องภาษาอังกฤษของตนว่า ถ้าสอบจริงจะได้คะแนนเท่าไหร่ จบแล้ว 43:37
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send