เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach: อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด

เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach: อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด

เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach: อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด

พิเศษ!! สมัครตอนนี้ ลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดี ได้รับการโค้ชพิเศษแบบ VIP เฉพาะกิจกับครูแอน 1 ชั่วโมง (มูลค่า 2500 บาท) ฟรี!! 10 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 ต.ค. 61 แจ้งผลผู้โชคดี 10 ท่าน ภายในวันที่ 25 ต.ค. 61

คอร์สออนไลน์ เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach: อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด เป็นพ่อแม่ที่คุณอยากเป็น สร้างเส้นทางสมองลูกอย่างมีความสุข

คอร์สนี้สอนอะไร 
*การแปลงพ่อแม่จากนางยักษ์ให้เป็นนางฟ้า
*การอยู่กับลูกและเลี้ยงลูกมีความสุขทุกเวลาที่เจอหน้ากัน
*การสร้างความทรงจำที่ดีกับลูกที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
*การกำกับวินัยลูกไม่ปรี๊ดอย่างได้ผล โดยไม่ต้องทะเลาะกัน
*การสร้างเส้นทางสมองลูกให้เก่งขึ้น 24 ชม. ทุกวัน
*การเข้าใจลูกในมุมของลูกอย่างแท้จริง
*ความสุขของการเป็นพ่อแม่เด็กคนหนึ่งที่คนที่ไม่มีลูกจะไม่มีวันมีความสุขอันเปี่ยมล้นเช่นเรา
*ความสุขของการเลี้ยงลูก24 ชม. ทุกวัน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
*รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพ่อ แม่ ลูกและทั้งครอบครัวตลอดทุกวันนับหลังจากการนำไปใช้
*ความสัมพันธ์ภายในบ้านที่จะเป็นความทรงจำและโมเมนต์ที่ดีของลูกตลอดชีวิตที่ลูกจะนึกถึง
*พ่อแม่จะเลี้ยงลูกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน และพัฒนา สร้างเส้นทางสมองลูกให้เก่งขึ้นทุกวัน
*เฉลิมฉลองกับความสนุก และความเป็นครอบครัวที่เราหลงลืมที่จะกลับคืนมาอีกครั้ง
*ความรักอันเปี่ยมล้นของพ่อแม่ที่ส่งถึงใจลูกอย่างแท้จริงและลูกรับรู้ถึงความรักนั้นอย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจมิรู้คลาย
*Self Esteem ความภาคภูมิใจในตนเองของลูกที่จะเป็นฐานการประสบความสำเร็จและการมีความสุขของลูกในอนาคต
*ความวางใจในการที่ลูกจะเอาตัวรอดและใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข เมื่อลูกเติบโตเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่อไป แม้เมื่อไม่มีเราอยู่
*ภาพของพ่อแม่ที่คุณอยากเป็น และอยากให้ลูกจดจำได้ คือภาพพ่อแม่รักลูกมากนะและ จะเป็นภาพเดียวที่ลูกจดจำได้ เป็นยันต์ป้องกันภัยให้กับลูก เป็นความมั่นคง สตรองทางใจให้กับลูก เวลาลูกมีเรื่องทุกข์ใจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
*พ่อแม่ที่ต้องการอยู่กับลูกไม่ทะเลาะกัน ไม่หงุดหงิดกัน มีความสุขอย่างได้ผลทันทีภายใน 1 วัน
*พ่อแม่ที่ต้องการสร้างความทรงจำที่ดีกับลูกตลอดเส้นทางการเลี้ยงดู
*พ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกคิดถึง และ จดจำภาพพ่อแม่เมื่อมองย้อนกลับมามีแต่รอยยิ้ม  ภาพของพ่อแม่ที่คุณอยากเป็น และ อยากให้ลูกจดจำ
*พ่อแม่ที่มีปัญหาในการกำกับวินัยลูกและจบด้วยน้ำตา
*พ่อแม่ที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับลูกสำหรับโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คาดเดาไมไ่ด้
*พ่อแม่ที่ต้องการเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับลูก ที่ลูกจะกลับมาเล่าให้ฟังทุกเรื่องทั้งยามทุกข์และยามสุข
*พ่อแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกและสร้างเส้นทางสมองลูกทุกวัน ไม่แก้ปัญหาจบไปวันๆ
*พ่อแม่ที่ต้องการส่งทอดมรดกการเลี้ยงลูกและสร้างเส้นทางสมองลูกอย่างมีความสุขให้กับลูกๆนำไปใช้สอนหลานๆรุ่นต่อๆไป

ประวัติวิทยากร
วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ " ครูแอน ParentCoach"
*Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์ รีวิวระดับ 5 ดาวจากผู้เข้ารับการโค้ชและผู้เข้าร่วมการอบรมคอร์สอบรมต่างๆ
*วิทยากรและกระบวนกร คอร์สการเลี้ยงลูก "ฟังลูกให้ได้ยินด้วยหัวใจ" "อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด สร้างบ้านด้วยรัก" "วินัย สมอง ความรัก" "Self Esteem หนู พ่อแม่สร้างให้"
*เจ้าของเพจ ครูแอนParentCoach และผู้เขียนหนังสือขายดี "เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ"
*คุณแม่ผู้มีประสบการณ์ตรงการเลี้ยงลูกปรี๊ดเมื่อลูกอายุ 1 ขวบ และพัฒนาฝึกฝนตนเองจนเป็นคุณแม่ไม่ปรี๊ดด้วยหัวใจ จากการบ่มเพาะตนเองผ่านการตื่นรู้ภายใน จากองค์ความรู้เชิงจิตตปัญญาหลากหลาย  เป็นเวลากว่า 10 ปี : การสื่อสารอย่างสันติ การโค้ชเพื่อการเสริมสร้างพลังชีวิต โค้ชสมอง ซาเทียร์ -จิตบำบัดและการพัฒนาตนเอง  นพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเอง  Dialogue -การใคร่ครวญและสนทนากับตัวเอง  Destiny Coachingสำหรับวัยรุ่น การปฎิบัติภาวนาวิปัสสนากรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยและ Mindful  หมู่บ้านพลัม
*ศึกษาด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น  พัฒนาการมนุษย์  วินัยเชิงบวก การเลี้ยงลูกเชิงบวก การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (Floortime )  และ Executive Function  ทักษะสมองสู่ความสำเร็จ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมถึงค้นคว้า และ ศึกษาด้วยตนเองเรื่องการเลี้ยงลูก และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากหนังสือและตำราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
*แรงบันดาลใจ: อยากให้พ่อแม่มีความสุขในการเลี้ยงลูก ความสุขพิเศษที่มีเฉพาะคนที่มีลูกจะเข้าใจและมีได้เท่านั้น  คนที่เป็นพ่อแม่คือคนที่โชคดีที่สุดในโลก การกำกับวินัยและเส้นทางสมองลูกไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ ความรักของพ่อแม่ที่ส่งถึงมือลูกอย่างแท้จริง

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach: อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด คลิปยาว (นาที)
1. ประสบการณ์การปรี๊ดลูกและเลิกปรี๊ดภายใน 1 วัน 25:46
3. บันได 6 ขั้นของการสร้างลูก 09:37
4. เข้าใจปัญหาพฤติกรรมเด็ก 06:52
5. วงจรเด็กดื้อ - วงจรเด็กพฤติกรรมดี 11:10
6. พฤติกรรมเด็กเกิดจากอะไร 15:02
7. พฤติกรรมเด็กเกิดจากอะไร (ต่อ) 24:33
8. 3R's of Parenting 11:09
9. 4S of Relationship 19:29
10. Rules หลักการใช้กฎระเบียบกับลูก 13:52
11. พัฒนาการเด็กที่ควรรู้ (1-7ขวบ) 40:11
12. พัฒนาการเด็กที่ควรรู้ (1-7ขวบ) (ต่อ) 26:45
13. พัฒนาการเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น 14:47
14. พัฒนาการการขีดเขียน-การเล่นของเด็ก 09:36
15. 6L กับการเลี้ยงลูกไม่ปรี๊ด 44:54
16. คีย์สำคัญของการอยู่กับลูกไม่ปรี๊ด 10:26
บทสรุป เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach: อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด คลิปยาว (นาที)
บทสรุปการเลี้ยงลูกไม่ปรี๊ด 12:21
Tips คลิปยาว (นาที)
TIP คาถาเด็ดในการเลี้ยงลุกไม่ให้ปรี๊ด 03:39
TIP วิธีรับมือแม่ปรี๊ดแบบฉุกเฉิน เร่งด่วน 04:47
TIP การอยู่กับลูกไม่ปรี๊ดสำหรับพ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลา 02:34
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send