วิธีลัด เรียนทฤษฎีดนตรี (Music Theory) ใน 1 วัน

วิธีลัด เรียนทฤษฎีดนตรี (Music Theory) ใน 1 วัน

วิธีลัด เรียนทฤษฎีดนตรี (Music Theory) ใน 1 วัน

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

การเรียนดนตรีจะช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย ทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิไปพร้อมๆกันด้วย การเรียนดนตรีจะคล้ายกับการเรียนภาษาคือฝึกฝนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เหมือนฝึกภาษาโดยไม่เน้นหลักไวยกรณ์ กับการเรียนควบคู่กับทฤษฎีดนตรี เหมือนเรียนภาษาไปพร้อมๆ กับการเรียนโครงสร้างภาษาและไวยกรณ์ ที่จะช่วยให้การเรียนก้าวหน้าขึ้นอย่างมีระบบและใช้เวลาไม่นาน

เมื่อพูดถึงทฤษฎีดนตรีแล้ว หลายท่านใช้เวลาเรียนรู้จากตำรับตำราหลายเล่ม ก็จะทราบว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก และน่าเบื่อ แต่ถ้าหากเรียนรู้ให้เข้าใจกฎเกณฑ์ และเข้าใจวิธีการเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้ เรื่องยากกลับกลายเป็นเรื่องง่าย ดุจพลิกฝ่ามือ

ในชุดเรียนรู้ชุดนี้ จะอธิบายหลักการของทฤษฎีดนตรีอย่างง่ายๆ เป็นขั้นเป็นตอน จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจดนตรี อย่างซาบซึ้งและแตกฉาน สามารถจดจำตัวโน้ต บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ พร้อมคอร์ดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องท่องจำแบบนกแก้ว นกขุนทอง แต่จะสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการสอบเข้าเรียนในสถาบันด้านดนตรี ท่านจะเข้าใจทฤษฎีดนตรีได้อย่างเหลือเชื่อ ในเวลาแค่ 1 วัน

นอกเหนือจากนี้น้องๆ ที่เรียนดนตรีโดยเฉพาะเปียโน ซึ่งโดยปกติต้องใช้เวลาเรียนและฝึกซ้อมเป็นเวลานาน ต้องทุ่มเท ทั้งเวลาร่วม 10 ปี แรงกาย แรงใจและค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาล กว่าจะเข้าใจและอ่านโน้ตได้ จนบางครั้งน้องๆ หลายคนเริ่มท้อและเบื่อหน่าย แล้วในที่สุดก็เลิกเรียนไปอย่างน่าเสียดาย แล้วยิ่งต้องไปสอบเกรดของเปียโน ที่มีสอบ Sight Reading และ Ear Training ที่เป็นส่วนที่ยาก เพราะอ่านโน้ตไม่คล่อง จำโน้ตไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะการเรียนรู้ชุดนี้้จะทำให้น้องๆ จดจำตัวโน้ตได้อย่างง่ายๆ แม้กระทั่งคอร์ดต่างๆ ก็รู้ได้โดยไม่ต้องท่องจำ เพราะได้พิสูจน์จากน้องหลายคนที่นำไปใช้ ฝึกซ้อมและทบทวนอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาประมาณ 1 ปี สามารถไปสอบเกรด 3 และได้รับคำชม จากอาจารย์ชาวต่างชาติมาแล้ว และยังสามารถผ่านการสอบเกรดที่สูงขื้นได้โดยใช้เวลาไม่นาน จนทำให้ครูผู้สอนหลายท่านประหลาดใจว่า จำโน้ตและคอร์ดต่างๆ ได้มากมายได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ครูยังไม่สอน หรือบอกอธิบายแค่ครั้งเดียวก็สามารถจดจำและทำแบบฝึกหัดพร้อมแบบทดสอบเป็นเล่ม ในเวลาอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญความรู้เหล่านี้เมื่อเข้าใจและจำได้แล้ว ก็สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ที่สำคัญครูผู้สอนดนตรีหลายท่าน นำไปช่วยและใช้สอนลูกศิษย์จนได้ผลมาแล้วมากมายเช่นกัน การเรียนรู้ที่ถูกหลัก ทำให้ผู้ปกครองประหยัดเวลาเรียนและค่าใช้จ่ายได้มหาศาล

คำแนะนำในการเรียน
1. ผู้เรียนอาจจะดูวิดีโอก่อน 1 รอบ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหา
2. เรียนรู้พร้อมทำความเข้าใจในแต่ละบท สามารถดูซ้ำหลายครั้ง
3. ในแต่ละแบบฝึกหัด ให้ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดมาทำ ก่อนไปดูเฉลย
4. เมื่อจบหลักสูตร ควรย้อนกลับมาทำแบบฝึกหัดอีกหลายรอบ ให้เกิดความชำนาญ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรีได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถจดจำโน้ตและคอร์ดจากวิธีลัด ที่จะช่วยในการสอบให้ได้คะแนนสูงขึ้น
- สามารถช่วยให้เข้าใจและเรียนดนตรีประเภทต่างๆ ได้ในเวลารวดเร็ว

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อใช้สอบ และสอบเข้าเรียนต่อด้านดนตรี
- นักเรียนที่เรียนดนตรีประเภทต่างๆ เช่น เปียโน กีตาร์ และอื่นๆ
- ผู้สนใจดนตรีทุกท่าน ที่ต้องการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและรวดเร็ว

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ถ้าไม่มีพื้นความรู้ด้านดนตรีมาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้
- ผู้เรียนที่มีพื้นความรู้การเล่นเปียโนมาก่อน จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทที่ 1 ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น คลิปยาว (นาที)
Download ไฟล์แบบฝึกหัด 00:11
บทที่ 1.1 ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น 05:13
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานทฤษฎีดนตรี คลิปยาว (นาที)
บทที่ 3 กุญแจ (Clef) คลิปยาว (นาที)
บทที่ 3 กุญแจ (Clef) 00:56
3.4 กุญแจฟา (Bass Clef/F Clef) 02:54
3.5 แบบฝึกหัดที่ 3.3 02:08
3.6 แบบฝึกหัดที่ 3.4 02:39
3.7 เส้นน้อย (Ledger) 01:45
3.8 แบบฝึกหัดที่ 3.5 02:39
3.9 แบบฝึกหัดที่ 3.6 03:04
บทที่ 4 บรรทัด 5 เส้นและกุญแจประจำหลัก คลิปยาว (นาที)
บทที่ 4 บรรทัด 5 เส้นและกุญแจประจำหลัก 01:30
4.1 บรรทัด 5 เส้นใหญ่ (Grand Staff) 02:17
4.2 กุญแจซอล 01:01
4.3 กุญแจฟา 00:53
4.4 กุญแจอัลโต 00:51
4.5 กุญแจเทเนอร์ 00:43
4.6 การเปรียบเทียบกุญแจประจำหลัก 01:42
บทที่ 5 ส่วนประกอบของโน้ตดนตรี คลิปยาว (นาที)
บทที่ 5 ส่วนประกอบของโน้ตดนตรี 01:07
5.1 Measure, Bar Line และ Double Bar 02:13
5.2 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (1) 02:41
5.3 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (2) 01:13
5.4 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (3) 01:25
5.5 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (4) 02:02
5.6 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (5) 02:01
5.7 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (6) 02:12
5.8 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 4 (1) 00:53
5.9 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 4 (2) 01:03
5.10 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 4 (3) 00:59
5.11 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 2 (1) 00:43
5.12 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 2 (2) 02:13
5.13 การเปรียบเทียบ Time Signature 01:34
5.14 เครื่องหมายประจำจังหวะ 3 8 (1) 01:11
5.15 เครื่องหมายประจำจังหวะ 3 8 (2) 01:54
5.16 แบบฝึกหัดที่ 5.1 04:03
5.17 แบบฝึกหัดที่ 5.2 02:50
บทที่ 6 Dot, Tie และ Slur คลิปยาว (นาที)
บทที่ 6 Dot, Tie และ Slur 01:13
6.1 โน้ตประจุด 02:30
6.2 ตัวอย่างโน้ตประจุด 01:24
6.3 แบบฝึกหัดที่ 6.1 03:01
6.4 แบบฝึกหัดที่ 6.2 02:06
6.5 แบบฝึกหัดที่ 6.3 02:40
6.6 Ties และ Slur 01:27
6.7 ตัวอย่าง Ties และ Slurs (1) 01:41
6.8 ตัวอย่าง Ties และ Slurs (2) 01:55
บทที่ 7 เครื่องหมายแปลงเสียง คลิปยาว (นาที)
บทที่ 7 เครื่องหมายแปลงเสียง 01:05
7.1 เครื่องหมาย Sharp 03:45
7.2 ตัวอย่างเครื่องหมาย Sharp 01:40
7.3 เครื่องหมาย Flat 02:01
7.4 ตัวอย่างเครื่องหมาย Flat 01:25
7.5 เครื่องหมาย Natural 00:49
7.6 ตัวอย่างเครื่องหมาย Natural (1) 01:21
7.7 ตัวอย่างเครื่องหมาย Natural (2) 01:25
7.8 ตัวอย่างเครื่องหมาย Natural (3) 01:09
7.9 ตัวอย่างเครื่องหมาย Natural (4) 01:20
7.10 เครื่องหมาย Double Sharp 02:05
7.11 ตัวอย่างเครื่องหมาย Double Sharp 00:24
7.12 เครื่องหมาย Double Flat 02:20
7.13 ตัวอย่างเครื่องหมาย Double Flat 00:43
7.14 อธิบายแบบฝึกหัดที่ 7 01:42
7.15 แบบฝึกหัดที่ 7.1 03:05
7.16 แบบฝึกหัดที่ 7.2 02:56
บทที่ 8 บันไดเสียง (Scale) คลิปยาว (นาที)
บทที่ 8 บันไดเสียง (Scale) 01:29
8.1 Tone 01:24
8.2 Semitone 01:24
8.3 ประเภทของ Semitone 02:35
8.4 แบบฝึกหัดที่ 8.1 06:33
8.5 แบบฝึกหัดที่ 8.2 07:22
8.6 บันไดเสียง 01:47
8.7 Tetrachord 01:52
8.8 Major Tetrachord 01:39
8.9 Minor Tetrachord 01:34
8.10 Phrygian Tetrachord 01:17
8.11 Harmonic Tetrachord 01:14
บทที่ 9 Major Scale คลิปยาว (นาที)
บทที่ 9 Major Scale 01:36
9.1 Major Scale ทาง Sharp 02:21
9.2 C Major Scale 02:14
9.3 G Major Scale 03:27
9.4 D Major Scale 03:23
9.5 A Major Scale 01:24
9.6 E Major Scale 01:47
9.7 B Major Scale 01:59
9.8 F# Major Scale 00:49
9.9 C# Major Scale 03:32
9.10 แบบฝึกหัดที่ 9.1 01:00
บทที่ 10 Major Scale ทาง Flat คลิปยาว (นาที)
บทที่ 10 Major Scale ทาง Flat 01:53
10.1 C Major Scale 00:45
10.2 F Major Scale 02:53
10.3 Bb Major Scale 01:04
10.4 Eb Major Scale 01:36
10.5 Ab Major Scale 01:54
10.6 Db Major Scale 01:02
10.7 Gb Major Scale 00:52
10.8 Cb Major Scale 01:37
10.9 แบบฝึกหัดที่ 10.1 01:06
10.10 สรุปกุญแจเสียง 04:27
10.11 แบบฝึกหัดที่ 10.2 02:52
10.12 ชื่อเทคนิคของตัวโน้ต 01:48
บทที่ 11 Minor Scale คลิปยาว (นาที)
บทที่ 11 Minor Scale 01:54
11.1 ประเภทของ Minor Scale 01:40
11.2 Melodic Minor Scale 02:57
11.3 Harmonic Minor Scale 02:32
11.4 Natural Minor Scale 02:16
11.5 Melodic Minor Scale 02:09
11.6 Harmonic Minor Scale 01:51
11.7 Natural Minor Scale 01:52
11.8 แบบฝึกหัดที่ 11.1 00:55
11.9 แบบฝึกหัดที่ 11.2 01:49
11.10 บันไดเสียง 01:39
11.11 Harmonic Chromatic Scale 00:43
11.12 Melodic Chromatic Scale 00:40
บทที่ 12 Mode คลิปยาว (นาที)
บทที่ 12 Mode 01:26
12.1 Ionian Mode/C Major 00:39
12.2 Dorian 01:12
12.3 Phrygian 00:41
12.4 Lydian 00:47
12.5 Mixolydian 00:47
12.6 Aeolian 00:33
12.7 Locrian 00:36
12.8 Scale อื่นๆ 00:36
12.9 Pentatonic 00:48
12.10 Whole tone Scale 00:35
บทที่ 13 ขั้นคู่เสียง (Interval) คลิปยาว (นาที)
บทที่ 13 ขั้นคู่เสียง (Interval) 02:23
13.1 ประเภทของ Interval 00:51
13.2 แผนที่การเปลี่ยน Interval 01:05
13.3 ขั้นคู่เสียง (Interval) 05:11
13.4 Interval 2 04:00
13.5 Major to Augmented Interval 01:13
13.6 Major to Minor Interval 01:06
13.7 Major to Diminished Interval 01:02
13.8 Perfect to Augmented Interval 01:07
13.9 Perfect to Diminished Interval 00:47
13.10 แบบฝึกหัดที่ 13.1 10:13
13.11 การเปลี่ยนระดับเสียง (Transpose) 02:34
13.12 แบบฝึกหัดที่ 13.2 03:40
บทที่ 14 คอร์ด (Chord) คลิปยาว (นาที)
บทที่ 14 คอร์ด (Chord) 02:12
14.1 ความหมายของคอร์ด (Chord) 01:55
14.2 ไตรแอด (Triad) 01:02
14.3 C Triad 01:20
14.4 Triads บน C Major 01:31
14.5 Primary Triads บน C Major 01:52
14.6 ชื่อทางเทคนิคของตัวโน้ต 00:55
14.7 V7 (dominant 7th) Chord 02:04
14.8 1st Inversion 02:01
14.9 Triads 1st Inversion บน C Major 00:34
14.10 2nd Inversion 02:28
14.11 Triads 2nd Inversion บน C Major 00:50
14.12 V7 Chord's Inversion 01:26
14.13 Major Chord Progressions 01:24
14.14 แบบฝึกหัดที่ 14.1 06:18
14.15 แบบฝึกหัดที่ 14.2 04:05
14.16 แบบฝึกหัดที่ 14.3 01:49
14.17 แบบฝึกหัดที่ 14.4 01:21
14.18 Minor Chord 01:55
14.19 Diminished Chord 01:04
14.20 Augmented Chord 00:51
14.21 ตัวอย่าง 06:29
14.22 แบบฝึกหัดที่ 14.5 06:27
บทที่ 15 การประสานเสียง (Harmonizing) คลิปยาว (นาที)
บทที่ 15 การประสานเสียง (Harmonizing) 00:49
15.1 ความหมายการประสานเสียง 00:50
15.2 การประสานเสียงใน Major Chord 02:12
15.3 C Major Scale 1 01:19
15.4 C Major Scale 2 01:26
15.5 แบบฝึกหัดที่ 15.1 02:51
15.6 แบบฝึกหัดที่ 15.2 03:31
15.7 แบบฝึกหัดที่ 15.3 01:33
15.8 แบบฝึกหัดที่ 15.4 01:27
15.9 แบบฝึกหัดที่ 15.5 01:07
15.10 การประสานเสียงใน Minor Chord 01:03
15.11 A Harmonic Minor Scale 01:40
15.12 แบบฝึกหัดที่ 15.6 01:19
15.13 แบบฝึกหัดที่ 15.7 03:20
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send