เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC Part 5 ฉบับสมบูรณ์

เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC Part 5 ฉบับสมบูรณ์

เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC Part 5 ฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC Part 5 ฉบับสมบูรณ์ นำเสนอ
- อธิบายลักษณะข้อสอบ TOEIC Part 5: Sentence Completion ว่าประกอบด้วยข้อสอบแบบใดบ้าง และควรทำข้อสอบแบบใดก่อน หลัง
- อธิบายเนื้อหา grammar และโครงสร้างภาษาที่จำเป็นต่อการนำไปวิเคราะห์ข้อสอบ อย่างละเอียด ยกตัวอย่างประกอบทุกเนื้อหา พร้อมนำเสนอข้อสอบเก่าประกอบ
- นำเสนอข้อสอบเก่า TOEIC Part 5 กว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อ้างอิงเนื้อหาที่เรียน และเทคนิคการทำข้อสอบ ทำให้เข้าใจได้เร็วและนำไปใช้ในการทำข้อสอบจริงได้ 100%
- มีข้อสอบเสมือนจริงให้ทำเพื่อวัดคะแนน ก่อนไปสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียด 

เนื้อหาของคอร์สนี้

เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC Part 5 ฉบับสมบูรณ์ คลิปยาว (นาที)
3 Noun- ชนิดของคำนาม คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ 55:21
4 ตำแหน่งของคำนาม ในประโยค และการใช้ hundred, hundreds เป็นต้น 38:05
5 การใช้คำนามขยายนาม และคำนามอื่นๆ ที่ยกเว้นเมื่อใช้ 20:46
6 Noun suffix ending ตำแหน่งคำนาม และคำลงท้ายที่ต้องรู้ 36:58
7 Pronoun และการใช้อย่างละเอียด ทั้งเป็นประธาน แสดงความเป็นเจ้าของเป็นต้น 59:34
8 Adjective ตำแหน่ง การใช้ หน้าที่ของ adjective 28:08
9 การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ และการใช้ linking verbs 30:49
10 adverb การใช้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งการขยาย พยางค์ลงท้าย และการเปรียบเทียบ 50:51
11 Verb ชนิด ของกริยา การใช้กริยาแท้และกริยาช่วย 59:36
12 Present Simple ใช้อย่างไร โครงสร้างและการเติม s, es 29:53
13 Present Simple; Passive Voice พร้อมแบบฝึกหัด 39:24
14 Present Continuous รูป active และ passive พร้อมการใช้และข้อสอบ 17:30
15 Present Perfect; Actiec & Passive พร้อมการใช้ และข้อสอบ 29:20
16 Past Simple รูปร่าง การใช้ทั้ง active & Passive พร้อมข้อสอบ 58:14
17 Past Continuous ทั้งรูป active & passive 32:42
18 Past Perfect ทั้ง Active & Passive Voices ที่ออกสอบบ่อย 30:12
19 Future Simple ; Active & Passive พร้อมข้อสอบรวม tenses 35:03
20 Passive Voice รูปอื่นๆ และ verb suffix ending 19:35
21 การใช้ Verb3, Verb4 เป็น adjective ออกสอบเยอะมาก 26:47
22 If Clause ทั้ง 4 เงื่อนไข พร้อมตัวอย่างข้อสอบ รวม unless ด้วย 56:36
23 Noun Clause ทำหน้าที่เหมือนนาม 29:34
24 Relative clause การใช้ which, that, who เป็นประธาน 44:05
26 Relative Clause; in which, with whom และการลดรูปคำเชื่อม 14:23
27 Relative Clause; การใช้คำเชื่อม when, where, in which, on which, at which 14:17
28 เปรียบเทียบการใช้ when, where, that กับ preposition 08:06
29 Adverb Clause รูปร่าง คำเชื่อม การใช้ การลดรูป พร้อมข้อสอบเก่า 39:26
30 causative verb ; have, get, make, let, help 35:36
31 word choice; some, all, almost, one, each, every 21:38
32 one, another, the other, some, other, the other, some, others, the others 29:11
33 such, so, the same as, the same, like, alike, similar to, similar 29:39
35 Subject-verb agreement พร้อมแนวข้อสอบ 20:31
36 Tag Questions โครงสร้างประโยค พร้อมวิธีตอบและตัวอย่างข้อสอบ 40:24
37 Presposition ที่ใช้กับคำศัพท์เฉพาะ และนิยมนำมาออกสอบ 12:51
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย คลิปยาว (นาที)
38 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 1 02:31
39 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 2 45:11
40 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 3 34:39
41 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 4 43:18
42 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 5 29:38
43 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 6 34:20
44 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 7 38:48
45 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 8 29:35
46 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 9 44:08
47 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 10 33:13
48 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 11 22:54
49 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 12 21:24
50 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 13 12:35
51 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 14 13:23
52 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 15 18:36
54 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 17 16:44
55 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 18 18:30
56 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 19 12:21
57 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 20 12:57
ข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลย คลิปยาว (นาที)
58 ข้อสอบเสมือนจริง 40 ข้อ พร้อมเฉลย 38:06
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send