พิชิต CU-TEP Writing

พิชิต CU-TEP Writing

พิชิต CU-TEP Writing

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

คอร์สเรียนออนไลน์ พิชิต CU-TEP: Writing นำเสนอ
1. โครงสร้างข้อสอบ CU-TEP ข้อสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เนื้อหาโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ต้องรู้เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อสอบ Writing หรือ Error Identification เช่นเนื้อหา Parts of Speech, Active-Passive Voice, Tenses, Word Choice, Subject Verb Agreement, Verb Forms เป็นต้น
3. เทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อสอบ CU-TEP: Writing อย่างเป็นระบบ นำไปฝึกทำข้อสอบได้จริง
4. แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย กว่า 150 ข้อ  

คอร์สนี้ประกอบด้วย 57 วิดีโอ จำนวนความยาวรวมทั้งหมด 1,314 นาที หรือ 22 ชั่วโมง

เนื้อหาของคอร์สนี้

พิชิต CU-TEP Writing คลิปยาว (นาที)
3. Noun และการใช้ 48:39
4. Noun ซ้อนกันหลายคำ 35:26
5. noun ที่สร้างมาจากกริยา และ suffix ending 18:46
6. pronoun การใช้อย่างละเอียด 39:36
7. test พร้อมเฉลยแบบวิเคราะห์ข้อสอบ 2 เนื้อหา 25:12
8. adjective, suffix, position of adjective 53:02
10. การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ 20:50
11. adverb พร้อมเนื้อหาที่ต้องรู้ 26:52
12. ตัวอย่างข้อสอบประจำเนื้อหา พร้อมเฉลย 13:05
13. Verb การใช้ Verb to be ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วย พร้อมสรุปสูตรที่ 1 52:16
14. Verb to do, verb to have, madal verb 26:52
15. ข้อสอบเก่าและเฉลยคละทุกเนื้อหา 17:23
17. present Con. Active&Passive + ข้อสอบเก่า 19:10
18. present Perfect. Active&Passive + ข้อสอบเก่า 17:43
19. Past Simple. Active&Passive + ข้อสอบเก่า 16:29
20. Past Con. Active&Passive + ข้อสอบเก่า 19:13
21. Past perfect. Active&Passive + ข้อสอบเก่า 12:03
22. Future Simple Active&Passive + ข้อสอบเก่า 29:02
23. การใช้ Verb3, Verb4 เป็น Adjective 33:35
24. if clause & wish 44:28
25. Noun Clause รูปร่าง และตำแหน่งที่วางในประโยค 23:09
26. พิชิต CU-TEP;Adjecitve Clause การใช้ who 42:31
27. พิชิต CU-TEP;Adjecitve Clause การใช้ whom 17:19
29. Adjective Clause which, that, where, when, why 47:23
30. Adverb Clause ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัด 37:18
31. ตัวอย่างข้อสอบ Adverb Clause พร้อมเฉลย 06:36
32. Verb Patterns 33:27
33. Causative Verb 27:40
34. word choice; all, some, most 22:19
35. word choice; one, one of, two, three, foure, of 15:01
36. word choice; no, every, much, many, little, amount etc 23:34
37. word choice; enough 05:54
38. word choice; one, another, the other, some, other, the other 24:27
39. word choice; so, such a, such 12:14
40. word choice; too, very 07:14
41. word choice; similar to, similar, like, alike, the same as, the same 15:11
42. word choice; different from, different, differ from 07:55
43. word choice; instead of, instead, wholly, as a whole 20:58
44. word choice; rise, raise, lie, lay 09:47
45. word choice; subject verb agreement 1 18:04
46. word choice;subject verb agreement 2 16:02
47. word choice; สรุปสูตรลับของ Dr.Nares 40:23
48. word choice; ข้อสอบชุดที่ 1 27:18
49. word choice; ข้อสอบชุดที่ 2 29:52
50. word choice; ข้อสอบชุดที่ 3 23:18
51. word choice; ข้อสอบชุดที่ 4 16:52
52. word choice; ข้อสอบชุดที่ 5 35:30
53. word choice; ข้อสอบชุดที่ 6 21:04
54. word choice; ข้อสอบชุดที่ 7 21:46
55. word choice; ข้อสอบชุดที่ 8 08:56
56. word choice; ข้อสอบชุดที่ 9 14:42
57. word choice; ข้อสอบชุดที่ 10 14:26
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send