เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach: สร้างลูกพลังบวก Self Esteem บ้วก บวก....นี่ละ ฉัน!

เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach: สร้างลูกพลังบวก Self Esteem บ้วก บวก....นี่ละ ฉัน!

เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach: สร้างลูกพลังบวก Self Esteem บ้วก บวก....นี่ละ ฉัน!

คอร์สออนไลน์ซีรี่ย์ภาคสอง ต่อจาก คอร์สออนไลน์ซีรี่ย์แรก "อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด เป็นพ่อแม่ที่คุณอยากเป็น สร้างเส้นทางสมองลูกทุกวันอย่างมีความสุข” เจาะลึกรายละเอียดเทคนิคการเลี้ยงลูก สร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก (Self Esteem) ”เป้าหมาย”สำคัญสูงสุดของการสร้างเด็กคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์

• เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน คาดเดาไม่ได้ เราจึงต้องเตรียมลูกให้มีพลังจากภายใน พลังความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Esteem บ้วก บวก )ที่จะรับมือ และ ปรับตัวยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ
• โซเชียลมีเดียนำพาผู้คนมารู้จักลูกของเรา ขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียอาจนำพาอันตรายมาสู่ลูกของเราได้เช่นกัน เราจะเตรียมพร้อมลูกรับมือพลังมหาศาลจากโซเชียลได้อย่างไร ?
• เป้าหมายสูงสุดของการเลี้ยงลูก และ การสร้างเด็กคนหนี่งเติบโตอย่างสมบูรณ์ คือ การสร้างให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง ( Self Esteem) และ ต้องเป็น Self Esteem บ้วก บวก
• Self Esteem จะเป็น”ยันต์กันภัย”คุ้มครองป้องกันลูกเราให้ผ่านอันตรายต่างๆ  ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตวัยรุ่น และ เป็นฐานความสุข ความสำเร็จของชีวิตในอนาคตตลอดไป
• Self Esteem จะนำพาลูกเราให้ประสบความสำเร็จตามแนวทางของตน และมีความสุขในชีวิต
• Self Esteem สร้างได้ด้วยสองมือของพ่อแม่ "การเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี" เป็นฐานสำคัญการสร้าง Self Esteem ให้กับลูก

เพราะอะไรจึงต้องเลี้ยงลูกให้มี Self Esteem บ้วก บวก
• เด็กที่มี Self Esteem ที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักรู้ในคุณค่าของตน จะประสบความสำเร็จในการเรียน มีสัมพันธภาพที่ดี ปรับตัวและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ต่างๆได้ดี ไม่ทุกข์ สามารถรับมือ และ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อตกไปอยู่ในสถานการณ์อันตรายคับขัน สามารถเอาตัวรอดออกจากภยันตรายต่างๆได้ เป็นผู้ที่สามารถมีความสุขได้แม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคท้าทาย และ ประสบความสำเร็จในที่สุด
• เด็กที่ถูกเพื่อนแกล้ง รังแก อยู่เป็นประจำ ไม่มีทางสู้ เกี่ยวข้องกับการที่มี Self Esteem ต่ำ
• เด็กที่ชอบแกล้งเพื่อน ข่มขู่ ก้าวร้าว ดื้อ ต่อต้าน เกี่ยวข้องกับการที่มี Self Esteem ต่ำ
• เด็กที่มักทำตัวให้เป็นจุดสนใจ ชอบทำตัวให้เป็นตัวตลกของห้อง เกี่ยวข้องกับการทีมี Self Esteem ต่ำ
• เด็กที่แก้ปัญหาไม่ได้ ติดขัดอยู่กับปัญหา ไม่มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง ถูกชักจูงจากเพื่อนได้ง่าย เกี่ยวข้องกับการมี  Self Esteem ต่ำ
• ปัญหาอาชญากรรม การติดพนัน ติดยาเสพติด แม่วัยใส ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย เด็กติดเกมส์ เกี่ยวข้องกับการทีมี Self Esteem ต่ำ

เนื้อหาคอร์สออนไลน์
• คอร์สต่อยอด ซี่รี่ย์ 2 การเลี้ยงลูกแบบ ParentCoach จาก คอร์สออนไลน์ ซีรี่ย์แรก : อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด เป็นพ่อแม่ที่คุณอยากเป็น สร้างเส้นทางสมองลูกทุกวันอย่างมีความสุข” สมัครเรียนได้ที่นี่
• หลักสำคัญใน”การเลี้ยงลูก” เพื่อสร้างเด็กพลังบวก ด้วย Self Esteem บ้วก บวก
• หลักสำคัญ”การสื่อสาร”เพื่อสร้างเด็กพลังบวก ด้วย Self Esteem บ้วก บวก
• แนวทางการพัฒนา Self Esteem บ้วก บวก ให้กับลูกแบบง่ายๆตามวัย สไตล์ ครูแอน ParentCoach
• ประสบการณ์การนำพาลูกให้มี Self Esteem สไตล์ครูแอน ParentCoach

ประวัติวิทยากร
วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ " ครูแอน ParentCoach"
• Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์ รีวิวระดับ 5 ดาวจากผู้เข้ารับการโค้ชและผู้เข้าร่วมการอบรมคอร์สอบรมต่างๆ
• วิทยากรและกระบวนกร คอร์สการเลี้ยงลูก "ฟังลูกให้ได้ยินด้วยหัวใจ" "อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด สร้างบ้านด้วยรัก" "วินัย สมอง ความรัก" "Self Esteem หนู พ่อแม่สร้างให้"
• เจ้าของเพจ ครูแอนParentCoach และผู้เขียนหนังสือขายดี "เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ"
• คุณแม่ผู้มีประสบการณ์ตรงการเลี้ยงลูกปรี๊ดเมื่อลูกอายุ 1 ขวบ และพัฒนาฝึกฝนตนเองจนเป็นคุณแม่ไม่ปรี๊ดด้วยหัวใจ จากการบ่มเพาะตนเองผ่านการตื่นรู้ภายใน จากองค์ความรู้เชิงจิตตปัญญาหลากหลาย  เป็นเวลากว่า 10 ปี : การสื่อสารอย่างสันติ การโค้ชเพื่อการเสริมสร้างพลังชีวิต โค้ชสมอง ซาเทียร์ -จิตบำบัดและการพัฒนาตนเอง  นพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเอง  Dialogue -การใคร่ครวญและสนทนากับตัวเอง  Destiny Coachingสำหรับวัยรุ่น การปฎิบัติภาวนาวิปัสสนากรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยและ Mindful  หมู่บ้านพลัม
• ศึกษาด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น  พัฒนาการมนุษย์  วินัยเชิงบวก การเลี้ยงลูกเชิงบวก การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (Floor time)  และ Executive Function  ทักษะสมองสู่ความสำเร็จ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมถึงค้นคว้า และ ศึกษาด้วยตนเองเรื่องการเลี้ยงลูก และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากหนังสือและตำราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• แรงบันดาลใจ: อยากให้พ่อแม่มีความสุขในการเลี้ยงลูก ความสุขพิเศษที่มีเฉพาะคนที่มีลูกจะเข้าใจและมีได้เท่านั้น  คนที่เป็นพ่อแม่คือคนที่โชคดีที่สุดในโลก การกำกับวินัยและเส้นทางสมองลูกไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ ความรักของพ่อแม่ที่ส่งถึงมือลูกอย่างแท้จริง

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach สร้างลูกพลังบวกด้วย Self esteem บ้วก บวก คลิปยาว (นาที)
3. บันได 6 ขั้นของการสร้างลูก 07:21
4. Self Estreem คืออะไร 33:00
5. ตรวจสอบลักษณะบุคคล Self Esteem ไม่ดี 29:51
6. คุณลักษณะของเด็ก Self Esteem ดี 09:35
7. Self Esteem VS. Self Confidence 02:22
10. Executive Functions (EF) ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ 09:23
11. Self Esteem การตระหนักรู้อย่างแน่ชัดถึง 21:00
13. แนวทางการพัฒนา Self Esteem 58:02
14. Self Esteem ตามวัย 26:03
15. Tips for Effective Self Esteem ในวัยรุ่น 12:23
16. สรุปภาพรวมของ Self Esteem 22:37
17. Key หลักสำคัญของ Self Esteem 13:58
18. Key หลักสำคัญของ Inner Voice 07:13
19. บทปิดท้าย 02:47
21. Tips สำหรับเด็กที่รู้สึกว่าตนเองไม่เก่ง ทำไม่ได้ 05:59
22. Tips สำหรับเด็กที่รู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง 02:57
8. Self Esteem..Self Esteem บ้วก บวก 21:13
9. องค์ประกอบการสร้าง Self Esteem 15:04
12. ประสบการณ์การสร้าง Self Esteem ให้กับลูก 21:06
20. Tips for Growth Mindset 04:49
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send