รวมเทคนิค! การสืบค้นข้อมูลบน Excel ขั้นสูง

รวมเทคนิค! การสืบค้นข้อมูลบน Excel ขั้นสูง

รวมเทคนิค! การสืบค้นข้อมูลบน Excel ขั้นสูง

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เทคนิค แนวทาง ไอเดีย วิธีการสร้างสรรค์ Excel สำหรับการสืบค้นข้อมูลแบบอัตโนมัติ
โดยผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหา 5 ส่วนด้วยกันคือ
ส่วนที่ 1 : ตอกเสาเข็มความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูล (Formulas & Data Tools)
ส่วนที่ 2 : ตอกเสาเข็มความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูล (User Interface)
ส่วนที่ 3 : ประยุกต์ใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลร่วมกับ Macro & VBA (ตอนที่ 1)
ส่วนที่ 4 : ประยุกต์ใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลร่วมกับ Macro & VBA (ตอนที่ 2)
ส่วนที่ 5 : แบบทดสอบหลังเรียน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
*คนที่ต้องการเทคนิค แนวทาง ไอเดีย วิธีการประยุกต์ใช้ Excel สำหรับการสืบค้นข้อมูลแบบอัตโนมัติ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. ผู้เรียนควรมีฐานความรู้ความเข้าใจ Excel ทางด้านการบริหารจัดการข้อมูล สามารถเขียนสูตร IF, VLOOKUP และสามารถบันทึก Macro เป็นมาก่อน
2. หากผู้เรียนต้องการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ผู้เรียนควรจะผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ 3 คอร์สนี้มาก่อน ดังนี้
2.1 Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ
2.2 Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ
2.3 Excel Macro & VBA LV.1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำแนวทางการเรียนรู้สำหรับคอร์สนี้ 03:50
ส่วนที่ 1 : ตอกเสาเข็มความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูล (Formulas & Data Tools) คลิปยาว (นาที)
Step 1 : Logical Test (Clip-1) 08:24
Step 1 : Logical Test (Clip-2) 12:38
Step 1 : Logical Test (Clip-3) 10:55
Step 1: Logical Test (Clip-4) 07:37
Step 2 : ประยุกต์ใช้ Auto Filter & Advanced Filter (Clip 1) 11:53
Step 2 : ประยุกต์ใช้ Auto Filter & Advanced Filter (Clip 2) 20:44
Step 2 : ประยุกต์ใช้ Auto Filter & Advanced Filter (Clip 3) 09:17
Step 2 : ประยุกต์ใช้ Auto Filter & Advanced Filter (Clip 4) 05:21
Step 2 : ประยุกต์ใช้ Auto Filter & Advanced Filter (Clip 5) 11:56
Step 2 : ประยุกต์ใช้ Auto Filter & Advanced Filter (Clip 6) 06:57
Step 3 : Data Validation (Clip 1) 05:56
Step 3 : Data Validation (Clip 2) 11:40
Step 3 : Data Validation (Clip 3) 12:37
Step 3 : Data Validation (Clip 4) 18:46
Step 3 : Data Validation (Clip 5) 09:13
แบบทดสอบหลังเรียน ส่วนที่ 1 : เฉลย 20:30
ส่วนที่ 2 : ตอกเสาเข็มความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูล (User Interface) คลิปยาว (นาที)
Step 1 : Dropdown List with Data Validation (Clip 1) 06:32
Step 1 : Dropdown List with Data Validation (Clip 2) 24:30
Step 2 : Dropdown List with ComboBox (Clip 1) 16:01
Step 2 : Dropdown List with ComboBox (Clip 2) 09:09
Step 3 : ListBox (Clip 1) 06:39
Step 3 : ListBox (Clip 2) 21:21
Step 3 : ListBox (Clip 3) 17:59
ส่วนที่ 3 : ประยุกต์ใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลร่วมกับ Macro & VBA (ตอนที่ 1) คลิปยาว (นาที)
Workshop 1 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:04
Workshop 1 : เฉลย (Step 1) 04:15
Workshop 1 : เฉลย (Step 2) 04:19
Workshop 1 : เฉลย (Step 3) 06:14
Workshop 1 : เฉลย (Step 4) 05:35
Workshop 1 : เฉลย (Step 5) 03:26
Workshop 2 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 00:34
Workshop 3 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 00:41
Workshop 4 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 00:19
Workshop 5 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:15
Workshop 5 : เฉลย (Step 1) 01:52
Workshop 5 : เฉลย (Step 2) 06:50
Workshop 5 : เฉลย (Step 3) 09:57
Workshop 6 : เฉลย (Step 1) 02:33
Workshop 6 : เฉลย (Step 2) 04:09
Workshop 6 : เฉลย (Step 3) 11:29
Workshop 7 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:08
Workshop 7 : เฉลย (Step 1) 02:10
Workshop 7 : เฉลย (Step 2) 04:37
Workshop 7 : เฉลย (Step 3) 09:37
Workshop 8 : เฉลย (Step 1) 01:39
Workshop 8 : เฉลย (Step 2) 13:49
Workshop 8 : เฉลย (Step 3) 03:30
Workshop 9 : เฉลย (Step 1) 07:52
Workshop 9 : เฉลย (Step 2) 06:19
Workshop 9 : เฉลย (Step 3) 10:21
Workshop 10 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 00:42
Workshop 9 : เฉลย (Step 4) 05:47
Workshop 10 : เฉลย (ต่อเนื่องจาก Workshop 9) 09:05
Workshop 11 : เฉลย (Step 1) (ต่อเนื่องจาก Workshop 10) 03:58
Workshop 11 : เฉลย (Step 2) 20:58
Workshop 11 : เฉลย (Step 3) 03:30
Workshop 12 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 00:47
Workshop 12 : เฉลย (Step 1) (ต่อเนื่องจาก Workshop 11) 08:25
Workshop 12 : เฉลย (Step 2) 02:34
Workshop 12 : เฉลย (Step 3) 04:27
แบบทดสอบหลังเรียน ส่วนที่ 3 : เฉลย 07:56
Workshop 2 : เฉลย (ต่อเนื่องจาก Workshop 1) 04:14
Workshop 3 : เฉลย (ต่อเนื่องจาก Workshop 2) 02:05
Workshop 4 : เฉลย (ต่อเนื่องจาก Workshop 3) 01:22
ส่วนที่ 4 : ประยุกต์ใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลร่วมกับ Macro & VBA (ตอนที่ 2) คลิปยาว (นาที)
Workshop 1 : เฉลย (Step 1) 05:41
Workshop 1 : เฉลย (Step 2) 01:44
Workshop 1 : เฉลย (Step 3) 03:01
Workshop 2 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 02:10
Workshop 2 : เฉลย (Step 1) 03:15
Workshop 2 : เฉลย (Step 2) 06:26
Workshop 2 : เฉลย (Step 3) 07:08
Workshop 3 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:05
Workshop 3 : เฉลย (ต่อเนื่องจาก Workshop 2) 05:01
Workshop 4 : เฉลย (Step 1) 02:11
Workshop 4 : เฉลย (Step 2) 16:12
Workshop 4 : เฉลย (Step 3) 07:22
Workshop 5 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:30
Workshop 5 : เฉลย (Step 1) 01:26
Workshop 5 : เฉลย (Step 2) 02:38
Workshop 5 : เฉลย (Step 3) 05:47
Workshop 6 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:43
Workshop 6 : เฉลย (Step 1) 10:37
Workshop 6 : เฉลย (Step 2) 04:16
Workshop 6 : เฉลย (Step 3) 14:03
Workshop 7 : เฉลย (Step 1) 07:31
Workshop 7 : เฉลย (Step 2) 08:01
Workshop 7 : เฉลย (Step 3) 02:50
Workshop 8 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:48
Workshop 8 : เฉลย (Step 1) 08:49
Workshop 8 : เฉลย (Step 2) 05:45
Workshop 8 : เฉลย (Step 3) 07:25
แบบทดสอบหลังเรียน ส่วนที่ 4 : เฉลย 03:15
ส่วนที่ 5 : แบบทดสอบหลังเรียน คลิปยาว (นาที)
แบบทดสอบข้อที่ 1 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:19
แบบทดสอบข้อที่ 1 : เฉลย 06:11
แบบทดสอบข้อที่ 2 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:48
แบบทดสอบข้อที่ 2 : เฉลย 03:42
แบบทดสอบข้อที่ 3 : เฉลย 13:22
แบบทดสอบข้อที่ 4 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:58
แบบทดสอบข้อที่ 4 : เฉลย 06:53
แบบทดสอบข้อที่ 5 : เฉลย 11:24
แบบทดสอบข้อที่ 6 : เฉลย 04:18
แบบทดสอบข้อที่ 7 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:06
แบบทดสอบข้อที่ 7 : เฉลย 03:08
แบบทดสอบข้อที่ 8 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 03:00
แบบทดสอบข้อที่ 8 : เฉลย 04:58
แบบทดสอบข้อที่ 9 : เฉลย 06:34
แบบทดสอบข้อที่ 10 : ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:09
แบบทดสอบข้อที่ 10 : เฉลย 02:07
สรุป/แนะนำคอร์สต่อเนื่อง-เกี่ยวเนื่อง 03:16
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send