สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress v.5 เริ่มต้นจาก 0 จนมีเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress v.5 เริ่มต้นจาก 0 จนมีเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress v.5 เริ่มต้นจาก 0 จนมีเว็บไซต์

รายละเอียด

ผู้สอน วรพงศ์ นิจจรัลกุล

คอร์สออนไลน์ WordPress ขั้นพื้นฐานนี้ จะสอนอย่างละเอียดและเจาะลึก ตั้งแต่ความหมายและประเภทของ WordPress
การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน เช่น Sublime Text 3, Wamp Server และ WordPress 
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนบทความ หน้าหลัก มีเดีย การเลือกใช้งานธีมและปลั๊กอิน การจัดการผู้ใช้งาน การใช้เครื่องมือต่างๆ และการตั้งค่าของเวิร์ดเพรส 
นอกจากนี้ จะไปเรียนรู้การสั่งซื้อโดเมนเนม โฮสติ้ง การอัปโหลดไฟล์ไปสู่เว็บจริง การติดตั้งโปรแกรม FileZilla และการปรับ
แต่งอื่นๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- จะได้เรียนรู้เครื่องมือใช้งานในการสร้างเว็บไซต์
- การใช้งาน WordPress และการตั้งค่าต่างๆ
- เมื่อจบคอร์สจะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างน้อย 1 เว็บไซต์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไป
- เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง (SMEs Enterprise)
- นิสิต นักศึกษาที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ แนะนำคอร์สสร้างเว็ฐไซต์ด้วย WordPress v. 5 คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 02:58
บทที่ 1 แนะนำเวิร์ดเพรส (WordPress) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 แนะนำเวิร์ดเพรส (WordPress) 04:06
ตอนที่ 2 WordPress.com และ WordPress.org 07:08
ตอนที่ 3 WordPress.com และ WordPress.org 2 05:52
ตอนที่ 4 แนะนำธีมและปลั๊กอิน 10:26
บทที่ 2 เครื่องมือที่ใช้และการติดตั้ง คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 แนะนำเครื่องมือใช้งาน 07:05
ตอนที่ 2 ติดตั้ง FileZilla และ Sublime Text 3 04:39
บทที่ 3 ติดตั้ง WordPress และเริ่มใช้งาน คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 ติดตั้ง WordPress 12:28
ตอนที่ 2 รู้จัก WordPress Dashboard 05:46
ตอนที่ 5 Theme 3 02:58
ตอนที่ 3 Theme 1 06:27
ตอนที่ 4 Theme 2 04:22
ตอนที่ 6 Plugins 06:49
บทที่ 4 Customizer คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Site Identity 07:02
ตอนที่ 2 Colors 01:28
ตอนที่ 3 Menus 06:15
ตอนที่ 4 Widgets 02:47
ตอนที่ 5 Frontpage Setting 05:58
ตอนที่ 6 Custom CSS 02:56
บทที่ 5 Posts and Pages คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Posts 06:23
ตอนที่ 2 Featured Image 02:20
ตอนที่ 3 Categories and Tags 03:13
ตอนที่ 4 Excerpts 05:06
ตอนที่ 5 Comments 02:24
ตอนที่ 6 Permalink 02:56
ตอนที่ 7 Publish section 04:56
ตอนที่ 8 Image block 10:37
ตอนที่ 9 Paragraph block 03:29
ตอนที่ 10 Heading block 01:15
ตอนที่ 11 Embed block 07:11
ตอนที่ 12 Block อื่นๆ 10:29
ตอนที่ 13 Tool bar 03:04
ตอนที่ 14 Tool bar 2 04:55
ตอนที่ 15 More tools 07:44
ตอนที่ 16 All posts 06:17
ตอนที่ 17 Category and Tag 02:18
ตอนที่ 18 Page 04:04
บทที่ 6 Media, Comments, Users, Menus และ Widgets คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Media 10:31
ตอนที่ 2 Comments 03:01
ตอนที่ 3 Users 07:56
ตอนที่ 4 Menus 09:26
ตอนที่ 5 Widgets 08:32
บทที่ 7 Settings คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 General Setting 04:06
ตอนที่ 2 Writing Setting 11:20
ตอนที่ 3 Reading Setting 06:33
ตอนที่ 4 Discussion Setting 11:34
ตอนที่ 5 Media Setting 05:04
ตอนที่ 6 Permalink Setting 06:34
ตอนที่ 7 Privacy Setting 03:10
ตอนที่ 8 Akismet Setting 07:03
บทที่ 8 Tools, Importer and Exporter and Personal Data คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Category and Tag Converter 03:16
ตอนที่ 2 Importer and Exporter 06:34
ตอนที่ 3 Personal Data 03:28
ตอนที่ 4 Edit Theme Code 02:23
บทที่ 9 การอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 วิธีการสั่งซื้อโดเมนและโฮสติ้ง 06:11
ตอนที่ 2 อีเมล์จากโฮสติ้ง 02:35
ตอนที่ 3 DirectAdmin 05:09
ตอนที่ 4 วิธีการอัปโหลด 05:40
ตอนที่ 5 อัปโหลดดาต้าเบส 09:00
ตอนที่ 6 อัปโหลดไฟล์ 04:50
ตอนที่ 7 WP Config และ Permalink 10:43
บทที่ 10 การติดตั้ง Theme ของ Themeforest คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 การติดติ้ง Theme 03:57
ตอนที่ 2 การเปิดใช้งาน Plugins และนำเข้าข้อมูลตัวอย่าง 04:41
ตอนที่ 3 ผลลัพธ์ 07:17
ตอนที่ 4 การแก้ปัญหา Gutenberg 05:22
บทที่ 11 ติดต่อสอบถามและคอร์สแนะนำ คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 ติดต่อสอบถาม 01:02
ตอนที่ 2 คอร์สแนะนำ 01:56
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send