สูตรลัด การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ

สูตรลัด การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ

สูตรลัด การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

วิชาเลขหรือคณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาพื้นฐานและเป็นหัวใจ ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ในวิชาอื่นทุกแขนงวิชา นอกเหนือจากนั้นตัวเลขยังเกี่ยวพันกับชีวิตของคนเรา นับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน หรือจะว่าไปก็คือเกี่ยวข้องนับตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ทว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบ โดยจะอ้างว่าตนเองไม่เก่งวิชาคำนวณบ้าง เรียนแล้วไม่เข้าใจเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แม้นักเรียนบางคนมีความเข้าใจพอสมควร แต่เวลาทำข้อสอบกลับทำไม่ทัน สู้คนอื่นไม่ได้

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การบวก ลบ คูณและหารแล้ว ในคอร์สนี้เรียกว่า สูตรลัด การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ จะเป็นการต่อยอด จะช่วยให้นักเรียนสามารถทำโจทย์ และข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว เพราะข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาค ปลายภาค หรือกระทั่งการสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่มักจะบ่นว่าข้อสอบไม่ยาก แต่ทำไม่ทัน

วิธีการไหนที่จะช่วยลดเวลาในการคิด คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร หลายท่านยังสงสัยว่าจะช่วยได้อย่างไร ลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้แล้วประเมินว่าแต่ละข้อใช้เวลาเท่าไหร่โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข ยกตัวอย่างเช่น

95 ยกกำลัง 2 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 3 วินาที
32451 x 11 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 5 วินาที
36 x 24 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 10 วินาที
รากที่ 3 ของ 12167 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 5 วินาที
14 ยกกำลัง 3 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 30 วินาที

เป็นตัวอย่างที่หลายท่านอาจจะใช้เวลาเป็น นาที หรือหลายนาที แต่ถ้าเข้าใจวิธีการ และฝึกฝนให้ชำนาญแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งปกติที่ง่าย โดยไม่ต้องมีพรสวรรค์หรือโชคชะตาใดๆเข้ามาช่วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดคำนวณเลขได้เร็วขึ้น
- นำมาใช้ในการเรียน การสอบในโรงเรียน หรือสอบเข้า แม้แต่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม 5-6 มัธยมต้น มัธยมปลาย ที่ต้องการทำเกรด และใช้เป็นเครื่องมือในการทำคะแนนสอบเข้า ม.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัย
- ผู้ที่ต้องการสอบคณิตศาสตร์ใน SAT, GMAT, GRE และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ
- ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ที่ต้องการติวให้ลูกศิษย์หรือลูกหลาน เพื่อช่วยให้คิดเลขเร็วขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ควรมีพื้นฐานการ บวก ลบ คูณ หาร มาบ้างจะทำให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 การบวก คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 การบวกเลขอย่างรวดเร็ว 01:24
1.1 การบวกเลข 1 หลักอย่างรวดเร็ว 03:37
1.2 การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 1) 03:28
1.3 การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 2) 01:48
1.4 การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 3) 01:57
1.5 การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 4) 02:52
1.6 การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 5) 03:27
1.7 การบวกเลข 3 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 1) 03:29
1.8 การบวกเลข 3 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 2) 03:05
1.9 การตรวจสอบการบวก (ตัวอย่างที่ 1) 04:02
1.10 การตรวจสอบการบวก (ตัวอย่างที่ 2) 03:04
บทที่ 2 การลบ คลิปยาว (นาที)
บทที่ 2 การลบเลขอย่างรวดเร็ว 01:40
2.1 รู้จักกับ จำนวนทบ 03:10
2.2 การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 1) 03:36
2.3 การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 2) 02:24
2.4 การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 3) 02:49
2.5 การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 4) 02:19
2.6 การลบเลขโดยไม่ขอยืม 01:34
2.7 การลบเลขโดยไม่ขอยืม (ตัวอย่างที่ 1) 03:58
2.8 การลบเลขโดยไม่ขอยืม (ตัวอย่างที่ 2) 03:16
2.9 การตรวจสอบการลบ (ตัวอย่างที่ 1) 02:20
2.10 การตรวจสอบการลบ (ตัวอย่างที่ 2) 03:38
บทที่ 3 การคูณ คลิปยาว (นาที)
บทที่ 3 การคูณเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว 02:52
3.1 การคูณเลขจากซ้ายไปขวา (ตัวอย่างที่ 1) 01:12
3.2 การคูณเลขจากซ้ายไปขวา (ตัวอย่างที่ 2) 01:34
3.3 การคูณเลขจากซ้ายไปขวา (ตัวอย่างที่ 3) 02:41
3.4 การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 1) 03:00
3.5 การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 2) 02:01
3.6 การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 3) 02:36
3.7 การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 4) 03:20
3.8 การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 1) 03:46
3.9 การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 2) 04:32
3.10 การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 3) 02:34
3.11 การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 4) 02:43
3.12 การคูณเลข 21 ถึง 29 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 20 04:54
3.13 การคูณเลข 2 หลัก 02:44
3.14 การคูณเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1) 01:45
3.15 การคูณเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 2) 01:39
3.16 การคูณเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 3) 02:22
3.17 การคูณเลข 2 หลัก โดยกำลังสองสมบูรณ์ 06:05
3.18 การคูณเลข 2 หลัก โดยกำลังสองสมบูรณ์ (ตัวอย่าง) 05:00
บทที่ 4 การคูณ (2) คลิปยาว (นาที)
บทที่ 4 การคูณเลขมากกว่า 2 หลัก 01:32
4.1 การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 1) 04:06
4.2 การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 2) 03:14
4.3 การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 3) 04:57
4.4 การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 4) 03:19
4.5 การคูณเลข 3 หลัก 01:28
4.6 การคูณเลข 3 หลักกับเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1) 02:37
4.7 การคูณเลข 3 หลักกับเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 2) 03:28
4.8 การคูณเลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 1) 02:07
4.9 การคูณเลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 2) 02:07
4.10 การคูณเลข 1001 ถึง 1200 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 1000 03:48
4.11 การคูณเลข 4 หลัก 01:52
4.12 การคูณเลข 4 หลัก (ตัวอย่าง) 03:51
4.13 การตรวจสอบการคูณ (ตัวอย่างที่ 1) 03:18
4.14 การตรวจสอบการคูณ (ตัวอย่างที่ 2) 02:07
บทที่ 5 เลขยกกำลัง คลิปยาว (นาที)
บทที่ 5 การหาค่ากำลังสอง 01:52
5.1 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 1) 04:11
5.2 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 2) 02:20
5.3 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 3) 04:16
5.4 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 4) 02:36
5.5 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 5) 02:31
5.6 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 6) 04:06
5.7 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 1) 02:04
5.8 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 2) 01:38
5.9 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 3) 01:11
5.10 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 4) 01:27
5.11 การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 5) 03:07
บทที่ 6 การหาร คลิปยาว (นาที)
บทที่ 6 การหารเลขอย่างรวดเร็ว 00:51
6.1 การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1) 03:42
6.2 การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1 ต่อ) 04:30
6.3 การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 2) 04:46
6.4 การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 3) 05:06
6.5 การหารด้วยเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 1) 03:49
6.6 การหารด้วยเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 2) 03:48
6.7 การหารด้วยเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 3) 04:17
6.8 การตรวจสอบการหาร (ตัวอย่างที่ 1) 02:26
6.9 การตรวจสอบการหาร (ตัวอย่างที่ 2) 01:44
บทที่ 7 ร้อยละ รากที่สาม และค่ากำลังสาม คลิปยาว (นาที)
บทที่ 7 การคำนวณขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ 01:52
7.1 การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 1) 03:58
7.2 การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 2) 02:56
7.3 การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 3) 01:16
7.4 การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 4) 01:59
7.5 การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 5) 02:25
7.6 การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่างที่ 1) 02:22
7.7 การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่างที่ 2) 02:57
7.8 การหารากที่ 3 ของเลข 1-100 05:23
7.9 การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 1) 03:24
7.10 การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 2) 01:35
7.11 การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 3) 01:19
7.12 การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 4) 01:31
7.13 การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 1) 05:23
7.14 การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 2) 03:23
7.15 การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 3) 02:46
7.16 การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 4) 05:28
7.17 สูตรการหาเลขยกกำลังจากสามเหลี่ยมปาสคาล 05:00
บทที่ 8 ตรวจสอบการหาร คลิปยาว (นาที)
บทที่ 8 การตรวจสอบการหารลงตัว 02:02
8.1 การตรวจสอบการหารด้วย 2 ลงตัว 01:25
8.2 การตรวจสอบการหารด้วย 3 ลงตัว 02:51
8.3 การตรวจสอบการหารด้วย 4 ลงตัว 01:52
8.4 การตรวจสอบการหารด้วย 5 ลงตัว 00:50
8.5 การตรวจสอบการหารด้วย 6 ลงตัว 02:46
8.6 การตรวจสอบการหารด้วย 7 ลงตัว 03:36
8.7 การตรวจสอบการหารด้วย 8 ลงตัว 02:49
8.8 การตรวจสอบการหารด้วย 9 ลงตัว 01:50
8.9 การตรวจสอบการหารด้วย 10 ลงตัว 00:39
8.10 การตรวจสอบการหารด้วย 11 ลงตัว 03:41
8.11 การตรวจสอบการหารด้วย 12 ลงตัว 03:01
8.12 การตรวจสอบการหารด้วย 13 ลงตัว 02:02
8.13 การตรวจสอบการหารด้วย 14 ลงตัว 02:10
8.14 การตรวจสอบการหารด้วย 15 ลงตัว 02:23
8.15 การตรวจสอบการหารด้วย 16 ลงตัว 04:28
8.16 การตรวจสอบการหารด้วย 17 ลงตัว 01:28
8.17 การตรวจสอบการหารด้วย 18 ลงตัว 01:53
8.18 การตรวจสอบการหารด้วย 19 ลงตัว 01:39
8.19 การตรวจสอบการหารด้วย 20 ลงตัว 01:53
8.20 การตรวจสอบจำนวนเฉพาะ 06:27
8.21 บทสรุป 04:29
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send