พัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.7/5.8

พัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.7/5.8

พัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.7/5.8

รายละเอียด

ผู้สอน เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก)

พิเศษ! ซื้อคอร์สออนไลน์นี้ แถมฟรี eBook "พัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.7" (Download ได้ในคอร์ส)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่เคยเขียน PHP ระดับพื้นฐานมาแล้ว ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และอยากพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานด้วย PHP Framework ได้ 

ในคอร์สนี้เราจะใช้ Laravel ซึ่งเป็น PHP Framework ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับพัฒนา Web Application ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เนื้อหาในคอร์สเราจะเรียนเน้นความรู้ ความเข้าใจ และการลงมือเขียนโค้ดตามหลักการของ MVC ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง และเรียนรู้ เจาะลึกเนื้อหาเกี่ยวกับ Laravel 5 ในทุกเรื่องที่ต้องรู้ผ่านการสร้าง Workshop ระบบตะกร้าสินค้า เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น 

"อยากศึกษา PHP Framework ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลก หางานได้ง่าย แนะนำให้ศึกษา Laravel เลยครับ"
โค้ชเอก
codingthailand.com

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
- ได้รับการเรียนการสอนแบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงกว่า 15 ชั่วโมง
- ได้รับการเรียนในหัวข้อ การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงใช้งานจริง
- ได้รับ ไฟล์ Source Code ทั้งหมด
-ได้รับการเรียนรู้ และต่อยอด Workshop "ระบบตะกร้าสินค้า"
- ได้รับ โบนัสพิเศษ ฟรี! e-Book "พัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.7 (step by step)" เขียนโดยผมเอง (มูลค่า 300 บาท)

เนื้อหาการสอน

Section 1 แนะนำ Laravel Framework เครื่องมือที่ต้องใช้ และขั้นตอนการติดตั้ง
แนะนำการติดตั้งเครื่องมือ การตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ แนะนำ Laravel การติดตั้ง และการตั้งค่าที่สำคัญเพื่อเริ่มต้นพัฒนาเว็บ

Section 2 แนะนำและใช้งานส่วนของ Frontend ร่วมกับ Laravel 
เรียนรู้การใช้งาน Laravel Mix สำหรับงาน Frontend การตั้งค่าและการใช้งาน Bootstrap 4, Admin Template และ Vue.js

Section 3 พื้นฐานและการใช้งาน Routing, Views, Controllers และ Layout 
เรียนรู้การใช้งาน Routing รูปแบบต่างๆ การเขียน Views (Blade Templates) การออกแบบและใช้งาน Layout รวมถึงการสร้าง Controller

Section 4 การใช้งาน Artisan, Database Migrations และการทำ Seeding 
การใช้งาน artisan การสร้างตารางโดยการใช้ migrations และการสร้างข้อมูลเริ่มต้นด้วย Seeding

Section 5 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การใช้ Models, Eloquent ORM และเรียนรู้ Eloquent Relationships 
การสร้างและใช้งาน Model แบบต่างๆ การติดต่อกับฐานข้อมูลและการใช้ ORM เพื่อจัดการกับข้อมูล (เรียกดู/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) และเรียนรู้วิธีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางเพื่อการจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น

Section 6 การใช้งานฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การอัปโหลดไฟล์ Workshop ตะกร้าสินค้า และ Session 
เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การทำ Validation ให้กับฟอร์ม การอัปโหลดไฟล์ การใช้งาน Flash data และ Workhop

Section 7 เรียนรู้หลักการของ Middleware 
เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Middleware ใน Laravel

Section 8 การจัดการระบบ Authentication และการแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
เรียนรู้การสร้าง และจัดการกับระบบล็อกอิน การจัดการผู้ใช้ และการแบ่งระดับผู้ใช้งาน

Section 9 การนำ Laravel ไปใช้งานจริง 
แนะนำการตั้งค่า Server และการนำ Laravel Framework ไปใช้งานจริง

Section 10 โบนัส 
- การใช้งาน Datatables สำหรับแสดงผล และจัดการกับข้อมูล
- การใช้งาน Vue.js เบื้องต้น ร่วมกับ Laravel

เนื้อหาของคอร์สนี้

Section 1 แนะนำ Laravel Framework เครื่องมือที่ต้องใช้ และขั้นตอนการติดตั้ง คลิปยาว (นาที)
1.2 แนะนำการติดตั้งเครื่องมือ การตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ แนะนำ Laravel การติดตั้ง และการตั้งค่าที่สำคัญเพื่อเริ่มต้นพัฒนาเว็บ (2) 45:53
Download ไฟล์สำหรับการเรียน 00:11
Section 2 แนะนำและใช้งานส่วนของ Frontend ร่วมกับ Laravel คลิปยาว (นาที)
2.1 เรียนรู้การใช้งาน Laravel Mix สำหรับงาน Frontend การตั้งค่าและการใช้งาน Bootstrap 4, Admin Template และ Vue.js (1) 43:59
2.2 เรียนรู้การใช้งาน Laravel Mix สำหรับงาน Frontend การตั้งค่าและการใช้งาน Bootstrap 4, Admin Template และ Vue.js (2) 49:03
Section 3 พื้นฐานและการใช้งาน Routing, Views, Controllers และ Layout คลิปยาว (นาที)
3.2 เรียนรู้การใช้งาน Routing รูปแบบต่างๆ การเขียน Views (Blade Templates) การออกแบบและใช้งาน Layout รวมถึงการสร้าง Controller (2) 46:45
3.3 เรียนรู้การใช้งาน Routing รูปแบบต่างๆ การเขียน Views (Blade Templates) การออกแบบและใช้งาน Layout รวมถึงการสร้าง Controller (3) 21:44
Section 4 การใช้งาน Artisan, Database Migrations และการทำ Seeding คลิปยาว (นาที)
4.1 การใช้งาน artisan การสร้างตารางโดยการใช้ migrations และการสร้างข้อมูลเริ่มต้นด้วย Seeding 37:37
Section 5 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การใช้ Models, Eloquent ORM และเรียนรู้ Eloquent Relationships คลิปยาว (นาที)
5.1 การสร้างและใช้งาน Model แบบต่างๆ การติดต่อกับฐานข้อมูลและการใช้ ORM เพื่อจัดการกับข้อมูล (เรียกดู/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) และเรียนรู้วิธีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางเพื่อการจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น (1) 08:43
5.2 การสร้างและใช้งาน Model แบบต่างๆ การติดต่อกับฐานข้อมูลและการใช้ ORM เพื่อจัดการกับข้อมูล (เรียกดู/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) และเรียนรู้วิธีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางเพื่อการจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น (2) 44:47
5.3 การสร้างและใช้งาน Model แบบต่างๆ การติดต่อกับฐานข้อมูลและการใช้ ORM เพื่อจัดการกับข้อมูล (เรียกดู/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) และเรียนรู้วิธีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางเพื่อการจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น (3) 23:08
Section 6 การใช้งานฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การอัปโหลดไฟล์ Workhop ตะกร้าสินค้า และ Session คลิปยาว (นาที)
6.1 เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การทำ Validation ให้กับฟอร์ม การอัปโหลดไฟล์ การใช้งาน Flash data และ Workhop (1) 34:51
6.2 เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การทำ Validation ให้กับฟอร์ม การอัปโหลดไฟล์ การใช้งาน Flash data และ Workhop (2) 10:08
6.3 เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การทำ Validation ให้กับฟอร์ม การอัปโหลดไฟล์ การใช้งาน Flash data และ Workhop (3) 41:32
6.4 เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การทำ Validation ให้กับฟอร์ม การอัปโหลดไฟล์ การใช้งาน Flash data และ Workhop (4) 14:32
Section 7 เรียนรู้หลักการของ Middleware คลิปยาว (นาที)
7.1 เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Middleware ใน Laravel 24:16
Section 8 การจัดการระบบ Authentication และการแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งาน คลิปยาว (นาที)
8.1 เรียนรู้การสร้าง และจัดการกับระบบล็อกอิน การจัดการผู้ใช้ และการแบ่งระดับผู้ใช้งาน (1) 27:33
8.2 เรียนรู้การสร้าง และจัดการกับระบบล็อกอิน การจัดการผู้ใช้ และการแบ่งระดับผู้ใช้งาน (2) 44:02
Section 9 การนำ Laravel ไปใช้งานจริง คลิปยาว (นาที)
9.1 แนะนำการตั้งค่า Server และการนำ Laravel Framework ไปใช้งานจริง 15:13
Section 10 โบนัส คลิปยาว (นาที)
10.1 การใช้งาน Datatables สำหรับแสดงผล และจัดการกับข้อมูล 44:59
10.2 การใช้งาน Vue.js เบื้องต้น ร่วมกับ Laravel 27:41
Download eBook "พัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.7" 00:11
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send