พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Angular 7/8 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำเว็บไซต์จริง

พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Angular 7/8 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำเว็บไซต์จริง

พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Angular 7/8 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำเว็บไซต์จริง

รายละเอียด

ผู้สอน เอกนรินทร์ คำคูณ (โค้ชเอก)

คอร์สออนไลน์ที่จะสอนให้คุณพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Angular 7/8 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำเว็บไซต์จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
- ได้รับ ไฟล์ Source Code และไฟล์ประกอบการเรียน 10 Section (วิดีโอทั้งหมดยาว 13 ชม.)
- ได้เรียนรู้พื้นฐาน Node.js, JavaScript ES6/ES2015, TypeScript และเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ
- ได้เรียนรู้ Angular ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถสร้างเว็บในรูปแบบ Workshop ได้
- สามารถใช้ Angular เชื่อมต่อ รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลจากBack-End (ฐานข้อมูล) ได้
- สามารถสร้างฟอร์ม เข้าใจหลักการสร้างฟอร์มเพื่อใช้จัดการข้อมูลได้
- สามารถใช้ Angular ทำระบบล็อกอินได้
- สามารถใช้ และออกแบบหน้าเว็บด้วยBootstrap 4 ได้
- สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทำ Mobile App ด้วยIonic Framework 4 หรือ Native Script ได้

เนื้อหาการสอน

Section 1: เตรียมความรู้พื้นฐานก่อนเรียน Angular 
เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Node.js/npm รวมถึงความรู้พื้นฐาน JavaScript ES6/ES2015 และ TypeScript ที่ใช้บ่อย

Section 2: แนะนำ/ติดตั้ง Angular , เครื่องมือต่างๆ และการใช้งาน Angular CLI 
เรียนรู้การติดตั้ง Angular รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ (Visual Studio Code) และการใช้งาน Angular CLI เพื่อจัดการโปรเจค

Section 3: พื้นฐาน Angular Components, พื้นฐาน Router, Templates Syntax, Databinding และ Events
เรียนรู้การออกแบบ และการสร้าง Components การใช้งาน Router พื้นฐาน การใช้งาน Template การทำ Databiding รูปแบบต่างๆ และการใช้ Events

Section 4: แนะนำ และใช้งาน Angular Directives 
เรียนรู้การใช้ Directives เพื่อช่วยในการแสดงผลข้อมูล และการตกแต่งหน้าเว็บแบบ dynamic

Section 5: สามารถเชื่อมต่อ รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบ Back-End ด้วย HttpClient และ RxJS 
เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail

Section 6: Advanced Angular Router และ Navigation 
เรียนรู้ Routing Module, Feature Module, การจัดการ Parameters, การทำ Lazy Loading และ Route Guards

Section 7: จัดรูปแบบการแสดงข้อมูลด้วย Pipes 
เรียนรู้การจัดรูปแบบ หรือ format ข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น json, async และอื่นๆ พร้อมกับทำ Custom Pipes

Section 8: การสร้าง Forms และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End

Section 9: การสร้างระบบล็อกอินด้วย Angular 
เรียนรู้และสร้างระบบล็อกอิน โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End ด้วย JSON Web Tokens (JWT)

Section 10: ความปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริง 
เรียนรู้ข้อควรระวัง แนวทางการเขียน Angular ให้ปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริงบน Server จริง

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
Download ไฟล์สำหรับการเรียน 00:11
Section 1: เตรียมความรู้พื้นฐานก่อนเรียน Angular คลิปยาว (นาที)
1.1 เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Node.js/npm รวมถึงความรู้พื้นฐาน JavaScript ES6/ES2015 และ TypeScript ที่ใช้บ่อย (1) 37:53
1.2 เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Node.js/npm รวมถึงความรู้พื้นฐาน JavaScript ES6/ES2015 และ TypeScript ที่ใช้บ่อย (2) 53:52
Section 2: แนะนำ/ติดตั้ง Angular , เครื่องมือต่างๆ และการใช้งาน Angular CLI คลิปยาว (นาที)
2.1 เรียนรู้การติดตั้ง Angular รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ (Visual Studio Code) และการใช้งาน Angular CLI เพื่อจัดการโปรเจค (1) 12:15
2.2 เรียนรู้การติดตั้ง Angular รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ (Visual Studio Code) และการใช้งาน Angular CLI เพื่อจัดการโปรเจค (2) 27:14
Section 3: พื้นฐาน Angular Components, พื้นฐาน Router, Templates Syntax, Databinding และ Events คลิปยาว (นาที)
3.1 เรียนรู้การออกแบบ และการสร้าง Components การใช้งาน Router พื้นฐาน การใช้งาน Template การทำ Databiding รูปแบบต่างๆ และการใช้ Events (1) 52:47
3.2 เรียนรู้การออกแบบ และการสร้าง Components การใช้งาน Router พื้นฐาน การใช้งาน Template การทำ Databiding รูปแบบต่างๆ และการใช้ Events (2) 38:02
Section 4: แนะนำ และใช้งาน Angular Directives คลิปยาว (นาที)
4.1 เรียนรู้การใช้ Directives เพื่อช่วยในการแสดงผลข้อมูล และการตกแต่งหน้าเว็บแบบ dynamic 33:49
Section 5: สามารถเชื่อมต่อ รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบ Back-End ด้วย HttpClient และ RxJS คลิปยาว (นาที)
5.1 เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail (1) 15:34
5.2 เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail (2) 41:49
5.3 เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail (3) 52:27
Section 6: Advanced Angular Router และ Navigation คลิปยาว (นาที)
6.1 เรียนรู้ Routing Module, Feature Module, การจัดการ Parameters, การทำ Lazy Loading และ Route Guards (1) 39:54
6.2 เรียนรู้ Routing Module, Feature Module, การจัดการ Parameters, การทำ Lazy Loading และ Route Guards (2) 13:22
Section 7: จัดรูปแบบการแสดงข้อมูลด้วย Pipes คลิปยาว (นาที)
7.1 เรียนรู้การจัดรูปแบบ หรือ format ข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น json, async และอื่นๆ พร้อมกับทำ Custom Pipes 22:27
Section 8: การสร้าง Forms และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คลิปยาว (นาที)
8.1 เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End (1) 55:25
8.2 เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End (2) 31:59
Section 9: การสร้างระบบล็อกอินด้วย Angular คลิปยาว (นาที)
9.1 เรียนรู้และสร้างระบบล็อกอิน โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End ด้วย JSON Web Tokens (JWT) 15:39
9.2 เรียนรู้และสร้างระบบล็อกอิน โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End ด้วย JSON Web Tokens (JWT) (2) 29:07
Section 10: ความปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริง คลิปยาว (นาที)
10.1 เรียนรู้ข้อควรระวัง แนวทางการเขียน Angular ให้ปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริงบน Server จริง (1) 22:04
10.2 เรียนรู้ข้อควรระวัง แนวทางการเขียน Angular ให้ปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริงบน Server จริง (2) 08:37
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send