ติวสอบ IC License: Complex Products (P2)

ติวสอบ IC License: Complex Products (P2)

ติวสอบ IC License: Complex Products (P2)

รายละเอียด

ผู้สอน ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล (อ.ท๊อป)

**ปรับปรุงเนื้อหาใหม่** Update ล่าสุด 2562
คอร์ส อบรม "IC License" "Single License" (P2)
คอร์สอบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
Securities Investment Consultant
Investment Consultant: Complex Products

ติวเนื้อหาอัดแน่น ครบถ้วน เข้าใจง่าย เป็นกันเอง 
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Single License/IC License
ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสาร และกองทุนตราสารหนี้ซับซ้อน
สอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน เทคนิคการทำโจทย์คำนวณ
การตัดตัวเลือกในห้องสอบ
พร้อมนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในห้องสอบ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- สำหรับคนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ "Single License"/ IC License ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป และกองทุนตราสารหนี้ซับซ้อน
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆมาก่อน ทุกคนสามารถเรียนได้

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ 02:01
บทนำ 04:44
บทที่ 1 คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน 07:13
1. ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (Equity like Debt) (1) 12:07
1.1 ตราสารด้อยสิทธิ์กว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไป (1) 02:37
1.2 ตราสาร BASEL III 07:04
1.3 ตราสารหนี่ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual Bond) 06:13
1.4 ตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย 06:40
2.ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนเกิดจากการมีอนุพันธ์แฝง (หุ้นกู้อนุพันธ์) 14:55
2.1 Equity-linked notes (ELN) 33:19
2.2 Interest rate-linked notes 10:13
2.3 Foreign exchange-linked notes 14:39
3. ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง 06:30
แนวข้อสอบ IC Complex (P2) Mock-Up Exam SET A ส่วนที่ 1 15:58
ความรู้เบิ้องต้นเกี่ยวกับ OPTION 24:05
บทที่ 2 คลิปยาว (นาที)
บทที่ 2 กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน 06:14
2.1 กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่อันดับความน่าเชื่อถือต่ำหรือไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป 17:42
2.2 กองทุนรวม Complex Return 32:51
2.3 กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 17:13
2 เรื่องที่ควรรู้ก่อนลงทุนกองทุนน้ำมัน 03:38
2.4 กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่ไม่จำกัดอัตราส่วนการลงทุน (Hedge fund) 17:12
2.5 กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟงแบบซับซ้อน 01:32
แนวข้อสอบ IC Complex (P2) Mock-Up Exam SET A ส่วนที่ 2 05:06
บทที่ 3 คลิปยาว (นาที)
3.1 ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน - ขอบเขต 03:35
3.2 แนวทางการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ฯ 08:52
3.3 ตัวอย่างการให้คำแนะนำการลงทุนฯ - ตราสารหนี้ 05:21
แนวข้อสอบ IC Complex (P2) Mock-Up Exam SET B 25:29
Update เนื้อหาหลักสูตรอบรม คลิปยาว (นาที)
Update เนื้อหาหลักสูตรอบรม IC (Investment Consultant) Complex Products (P2) - Finance Plus 36:36
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send