หลักสูตรค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย

หลักสูตรค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย

หลักสูตรค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

ผู้สอน สุขสิรี เจษฎาพรชัย

คอร์สออนไลน์สำหรับนักบัญชีโดยเฉพาะ!!
เรียนรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
รู้ไว้จะได้ทำบัญชีได้ถูกต้อง
และจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขภายหลัง

สอนโดย อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย นักบัญชีและวิทยากรที่สอนบัญชีมามากว่า 18 ปี

หมายเหตุ คอร์สนี้ถ่ายทำและจัดทำโดย อ. สุขสิรี เจษฎาพรชัย


เนื้อหาของคอร์สนี้

คำนำ คลิปยาว (นาที)
คำนำ 11:51
แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.50 คลิปยาว (นาที)
แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.50 หน้า 1- 3 15:07
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ คลิปยาว (นาที)
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (1) 01:19
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (2) 02:09
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (3) 00:54
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (4) 03:18
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (5) 01:36
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (6) 03:03
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (7) 01:17
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (8) 01:26
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (9) 01:39
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (10) 00:41
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (11) 04:08
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (12) 01:58
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (13) 02:32
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (14) 01:09
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (15) 01:56
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (16-17) 03:58
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (18) 01:11
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (19) 01:24
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (20) 02:27
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (21) 01:24
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (22) 00:52
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (23) 03:35
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (24) 04:01
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (25) 06:05
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (26) 06:08
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (27) 04:50
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (28) 02:15
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (29) 02:07
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (30) 01:39
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (31) 02:41
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (32) 01:44
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ คลิปยาว (นาที)
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (1) 00:45
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (2) 00:30
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (3) 01:08
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (4) 01:22
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (5) 01:38
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (6) 02:00
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (7) 03:13
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (8) 01:53
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (9) 01:22
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (10) 02:09
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (11) 00:57
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (12) 00:44
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (13) 00:39
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (14) 01:51
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (15) 00:50
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (16) 00:48
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (17) 01:26
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (18) 01:00
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (19) 02:41
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (20) 01:39
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (21) 00:38
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (22) 01:22
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (23) 01:27
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (24) 02:05
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (25) 05:43
ข้อหารือกรมสรรพากร คลิปยาว (นาที)
ข้อหารือกรมสรรพากร (1) 02:08
ข้อหารือกรมสรรพากร (2) 08:15
ข้อหารือกรมสรรพากร (3) 01:46
ข้อหารือกรมสรรพากร (4) 02:07
ข้อหารือกรมสรรพากร (5) 02:09
ข้อหารือกรมสรรพากร (6) 02:31
ข้อหารือกรมสรรพากร (7) 01:58
ข้อหารือกรมสรรพากร (8) 08:05
ข้อหารือกรมสรรพากร (9) 02:12
ข้อหารือกรมสรรพากร (10) 03:43
ข้อหารือกรมสรรพากร (11) 05:00
ข้อหารือกรมสรรพากร (12) 04:18
ข้อหารือกรมสรรพากร (13) 04:33
ข้อหารือกรมสรรพากร (14) 02:01
ข้อหารือกรมสรรพากร (15) 05:31
ข้อหารือกรมสรรพากร (16) 03:16
ข้อหารือกรมสรรพากร (17) 03:31
ข้อหารือกรมสรรพากร (18) 04:16
ข้อหารือกรมสรรพากร (19) 04:25
ข้อหารือกรมสรรพากร (20) 06:00
ข้อหารือกรมสรรพากร (21) 09:01
ข้อหารือกรมสรรพากร (22) 07:16
ข้อหารือกรมสรรพากร (23) 05:55
ข้อหารือกรมสรรพากร (24) 04:43
ข้อหารือกรมสรรพากร (25) 03:53
ข้อหารือกรมสรรพากร (26) 02:10
ข้อหารือกรมสรรพากร (27) 02:09
ข้อหารือกรมสรรพากร (28) 05:39
ข้อหารือกรมสรรพากร (29) 03:02
ข้อหารือกรมสรรพากร (30) 04:37
ข้อหารือกรมสรรพากร (31) 03:15
ข้อหารือกรมสรรพากร (32) 02:32
ข้อหารือกรมสรรพากร (33) 03:14
ข้อหารือกรมสรรพากร (34) 01:55
ข้อหารือกรมสรรพากร (36) 02:08
ข้อหารือกรมสรรพากร (37) 02:38
ข้อหารือกรมสรรพากร (38) 04:05
ข้อหารือกรมสรรพากร (39) 03:09
ข้อหารือกรมสรรพากร (40) 02:39
ข้อหารือกรมสรรพากร (41) 05:11
ข้อหารือกรมสรรพากร (42) 06:48
ข้อหารือกรมสรรพากร (43) 05:52
ข้อหารือกรมสรรพากร (44) 06:19
ข้อหารือกรมสรรพากร (45) 02:59
ข้อหารือกรมสรรพากร (46) 03:28
ข้อหารือกรมสรรพากร (47) 03:17
ข้อหารือกรมสรรพากร (48) 01:56
ข้อหารือกรมสรรพากร (49) 01:41
ข้อหารือกรมสรรพากร (50) 05:01
ข้อหารือกรมสรรพากร (51) 01:40
ข้อหารือกรมสรรพากร (52) 02:21
ข้อหารือกรมสรรพากร (53) 04:47
ข้อหารือกรมสรรพากร (54) 02:23
ข้อหารือกรมสรรพากร (55) 03:21
ข้อหารือกรมสรรพากร (56) 03:25
ข้อหารือกรมสรรพากร (57) 07:06
ข้อหารือกรมสรรพากร (58) 07:16
ข้อหารือกรมสรรพากร (59) 06:42
แบบฝึกหัด คลิปยาว (นาที)
แบบฝึกหัด (1) 12:40
แบบฝึกหัด (2) 08:05
แบบฝึกหัด (3) 08:05
แบบฝึกหัด (4) 07:30
แบบฝึกหัด (5) 08:30
แบบฝึกหัด (6) 05:50
แบบฝึกหัด (7) 04:25
แบบฝึกหัด (8) 06:00
แบบฝึกหัด (9) 04:05
ชื่อบัญชีซ้ำ คลิปยาว (นาที)
ชื่อบัญชีซ้ำ (1) 02:50
ชื่อบัญชีซ้ำ (2) 02:13
ชื่อบัญชีซ้ำ (3) 01:37
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send