รู้จริง ทำจริง เรื่อง OKRs

รู้จริง ทำจริง เรื่อง OKRs

รู้จริง ทำจริง เรื่อง OKRs

รายละเอียด

ผู้สอน ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)

ทำไมจึงควรเรียนคอร์สนี้
โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรที่จะอยู่รอดได้ จะต้องเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้ทันเวลา อีกทั้งจะต้องเป็นองค์กรที่มีความรู้และความเข้าใจในเครื่องมือการบริหารงานแนวใหม่ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำให้องค์กรเติบโตต่อไปได้ อย่างก้าวกระโดด 

OKRs เป็นเครื่องมือที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากองค์กรระดับโลก เช่น Google, Intel และ YouTube ว่าสามารถทำให้องค์กรเหล่านี้เติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้อย่างยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ OKRs ยังสามารถนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตของทุกคนได้ด้วย โดยใช้ในการตั้งเป้าหมายชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำให้เป็นชีวิตที่มีพลัง สามารถใช้เวลาที่สำคัญไปกับเรื่องที่สำคัญ ทำให้เป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

คอร์สนี้มีดีอะไร
คอร์สนี้ ผ่านการออกแบบมาอย่างดี โดยได้แนะนำแนวคิดในเรื่อง OKRs อย่างถูกต้องครบถ้วน ทำให้สามารถประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ไปได้อย่างมาก อีกทั้งยังแนะนำวิธีการนำไปใช้จริงในองค์กร โดยแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และที่สำคัญได้เผยเคล็ดลับในการนำ OKRs ไปใช้ในชีวิตส่วนตัวด้วย 

ใครบ้างที่ควรเรียนคอร์สนี้
ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นผู้บริหาร เป็นฝ่าย HR เป็นคนทำงานอยู่ในองค์กร เป็นนักศึกษา รวมถึงเป็นผู้สนใจทั่วไป ก็ควรเรียนหลักสูตรนี้ เพราะเรื่อง OKRs กำลังเป็นเรื่องที่อยู่ใน Trend โดยมีหลายองค์กรในประเทศไทยนำมาใช้แล้ว และมีองค์กรอีกจำนวนมากที่กำลังจะนำมาใช้ นอกจากนี้ เรื่อง OKRs ยังเป็นเรื่องที่สามารถใช้กับชีวิตส่วนตัวได้ดีอีกด้วย 

ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนอะไรมาก่อนหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องเรียนอะไรมาก่อนเลย เพราะคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานของ OKRs จนไปถึงระดับ Advance รวมทั้งยังสอนถึงวิธีการ Apply เพื่อใช้ในองค์กรและใช้กับชีวิตส่วนตัวด้วย ดังนั้น คอร์สนี้จึงคุ้มค่ากับการเรียนรู้อย่างยิ่ง

เนื้อหาของคอร์สนี้

Introduction คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 03:11
บทนำ 01:42
1 ความหมายและประโยชน์ของ OKRs คลิปยาว (นาที)
1.1 ทำไมต้อง OKRs และที่มาของ OKRs 10:15
1.2 ความแตกต่างของ KPIs และ OKRs 06:16
1.3 ความหมายและพลังวิเศษของ OKRs 04:53
1.4 องค์กรแบบไหนที่เหมาะแก่การใช้ OKRs 04:20
2 กระบวนการของ OKRs คลิปยาว (นาที)
2.1 Objective คืออะไร มีวิธีตั้งอย่างไร 14:01
2.2 Key Result คืออะไร มีวิธีตั้งอย่างไร 11:08
2.3 แบบฟอร์มการตั้ง OKRs 07:27
2.4 CFR เครื่องมือขับเคลื่อนอันทรงพลังของ OKRs 16:09
2.5 การประเมินผลงาน 13:06
2.6 การทบทวนสิ่งที่ทำไป (Reflection) 05:14
2.7 การเชื่อมโยงกับรางวัลและผลตอบแทน 07:11
3 การนำ OKRs มาใช้ในองค์กร คลิปยาว (นาที)
3.1 ขั้นตอนการนำ OKRs มาใช้ในองค์กร 16:36
3.2 การสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริม OKRs 09:16
3.3 แนวทางการนำ OKRs มาใช้ร่วมกับ KPIs 06:05
3.4 ประโยชน์ ปัจจัยความสำเร็จ และข้อควรระวัง 15:28
4 การนำ OKRs มาใช้กับชีวิตส่วนตัว คลิปยาว (นาที)
4.1 การนำ OKRs มาใช้กับชีวิตส่วนตัว 12:56
5 บทส่งท้าย คลิปยาว (นาที)
5.1 สรุปสาระสำคัญ และฝากให้คิด 10:08
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send