เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เจาะลึกการใช้ Tenses ใน 1 วัน

เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เจาะลึกการใช้ Tenses ใน 1 วัน

เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เจาะลึกการใช้ Tenses ใน 1 วัน

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

คำอธิบายคอร์ส
ชุดเจาะลึกการใช้ Tenses นี้จะเจาะลึกถึงวิธีใช้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบการใช้งานแต่ละ Tense อย่างละเอียด เพราะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ต้องมีพื้นฐานหลักที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ 
1. การวิเคราะห์โครงสร้าง (ซึ่งอยู่ในคอร์ส Business English สำหรับคนทำงาน และใน English Structure สำหรับเตรียมสอบ) 
2. Tenses

เพราะหากไม่เข้าใจ 2 เรื่องนี้แล้ว การเรียนภาษาไม่ว่าจะใช้ในการฟัง, พูด, อ่านและเขียน จะไม่ได้ผล โดยเฉพาะเรื่อง Tense ถือเป็นยาขมหม้อใหญ่ที่มีเขียนในตำรามากมายแทบทุกเล่ม แต่อ่านแล้วกลับไม่เข้าใจ ใช้ไม่ถูก เพราะฉะนั้นในชุด เจาะลึกการใช้ Tenses นี้จะช่วยให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งบอกได้คำเดียวว่า พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด

ในชุดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 Volumes คือ
(1) เจาะลึกการใช้ Tenses Vol 1 จะอธิบายการใช้ Tense ทั้ง 12 Tenses พร้อมรูปแบบและหลักการใช้งานอย่างละเอียด พร้อมทั้งแนวคิดวิธีใช้ว่าฝรั่งเขาคิดอย่างไรในการใช้แต่ละ Tenses ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ Tense ในเวลาแค่ 1 วัน จัดได้ว่าครอบคลุมการใช้ Tense มากที่สุด

(2) เจาะลึกการใช้ Tenses Vol 2 จะนำท่านเจาะลึกการเรียนรู้ วิธีการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice อย่างละเอียดทั้ง 12 Tenses 
พร้อมทั้งการเปลี่ยน Direct Speech เป็น Indirect Speech ที่จะทำให้การเรียนเรื่อง Tenses ครบถ้วนกระบวนความ จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน
  
เมื่อเรียนรู้แล้ว ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตการเรียน, การสอบและการทำงาน น้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมปีที่ 4 ขึ้นไปก็เรียนรู้ได้
เพราะทั้งหมดนี้ (Business English สำหรับคนทำงาน, English Structure สำหรับเตรียมสอบ และ เจาะลึกการใช้ Tenses) ถือว่าเป็นคัมภีร์สำคัญที่ครอบคลุมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เมื่อเข้าใจแล้วและไปอ่านเพื่อเก็บรายละเอียดจากหนังสือเล่มอื่นๆ ก็จะง่าย จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆ ท่านดูแล้วต้องบอกต่อว่า ดีเยี่ยมและวิเศษเพียงใด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

- เจ้าของธุรกิจ SME, คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้นประถม, มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น และ ม.ปลาย ขึ้นไป 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้

แนะนำให้เรียนควบคู่กันในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English หรือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

เจาะลึกการใช้ Tenses Volume 1 คลิปยาว (นาที)
1-01 บทนำ 04:08
1-02 Tenses คืออะไร 01:13
1-03 Regular/Irregular Verb 02:44
1-04 ประเภทของ Tense 02:17
1-05 รูปแบบของ Tenses (1) 04:15
1-06 รูปแบบของ Tenses (2) 06:10
1-07 Present Simple 02:27
1-08 หลักการใช้ 1 03:02
1-09 หลักการใช้ 2 03:52
1-10 หลักการใช้ 3 03:05
1-11 รูปแบบ 01:57
1-12 Present Continuous 03:31
1-13 หลักการใช้ 1 01:28
1-14 หลักการใช้ 2 02:21
1-15 หลักการใช้ 3 01:09
1-16 หลักการใช้ 4 01:02
1-17 รูปแบบ 01:51
1-18 Present Perfect 03:03
1-19 หลักการใช้ 1 01:51
1-20 หลักการใช้ 2 02:14
1-21 หลักการใช้ 3 01:22
1-22 หลักการใช้ 4 01:10
1-23 รูปแบบ 01:10
1-24 Present Perfect Continuous 02:14
1-25 รูปแบบ 00:36
1-26 Exercise 1-01 01:09
1-27 Exercise 1-02 00:42
1-28 Exercise 1-03 00:48
1-29 Exercise 1-04 01:05
1-30 Exercise 1-05 01:15
1-31 Exercise 1-06 00:42
1-32 Exercise 1-07 01:00
1-33 Exercise 1-08 02:33
1-34 Exercise 1-09 01:23
1-35 Exercise 1-10 02:55
1-36 Past Simple 02:24
1-37 หลักการใช้ 1 01:57
1-38 หลักการใช้ 2 02:33
1-39 รูปแบบ 01:02
1-40 Past Continuous 02:26
1-41 หลักการใช้ 1 00:58
1-42 หลักการใช้ 2 03:20
1-43 หลักการใช้ 3 02:44
1-44 รูปแบบ 00:50
1-45 Past Perfect 01:58
1-46 หลักการใช้ 1 01:05
1-47 หลักการใช้ 2 01:13
1-48 รูปแบบ 00:51
1-49 Past Perfect Continuous 01:24
1-50 หลักการใช้ 02:25
1-51 รูปแบบ 00:49
1-52 Exercise 2-01 01:52
1-53 Exercise 2-02 01:07
1-54 Exercise 2-03 03:25
1-55 Exercise 2-04 00:55
1-56 Exercise 2-05 01:45
1-57 Exercise 2-06 01:21
1-58 Exercise 2-07 00:59
1-59 Exercise 2-08 01:24
1-60 Exercise 2-09 00:42
1-61 Exercise 2-10 01:03
1-62 Future Simple 01:23
1-63 หลักการใช้ 02:04
1-64 รูปแบบ 01:02
1-65 Future Continuous 01:19
1-66 หลักการใช้ 01:42
1-67 รูปแบบ 00:44
1-68 Future Perfect 01:43
1-69 Future Perfect Continuous 02:38
1-70 Exercise 3-01 01:42
1-71 Exercise 3-02 00:54
1-72 Exercise 3-03 01:28
1-73 Exercise 3-04 02:14
1-74 Exercise 3-05 00:34
1-75 Exercise 3-06 01:25
1-76 Exercise 3-07 01:04
1-77 Exercise 3-08 00:38
1-78 Exercise 3-09 02:21
1-79 Exercise 3-10 00:53
1-80 เปรียบเทียบ Present Tenses 03:07
1-81 เปรียบเทียบ Present Cont. กับ Past Cont. 00:41
1-82 เปรียบเทียบ Present Perfect กับ Past Perfect 01:05
1-83 เปรียบเทียบ Past Perfect กับ Past Perfect Cont. 00:57
1-84 Present Cont. กับ Future Cont. 00:55
1-85 Present Perfect กับ Future Perfect 01:15
1-86 Present Perfect Cont. กับ Future Perfect Cont. 03:08
เจาะลึกการใช้ Tenses Volume 2 คลิปยาว (นาที)
2-01 บทนำ 04:00
2-02 ประเภทและรูปแบบของ Tenses 03:26
2-03 รูปแบบ Tense ที่เป็น Verb to be 03:03
2-04 รูปแบบ Tense ที่เป็น Regular Verb 02:36
2-05 รูปแบบ Tense ที่เป็น Irregular Verb 02:42
2-06 Voice 01:04
2-07 กรณีที่ใช้ Passive Voice 02:04
2-08 กรณีที่ไม่ใช้ Passive Voice 05:16
2-09 Passive Voice ที่ไม่ต้องมี by 02:18
2-10 Passive Voice ที่ต้องมี by 04:03
2-11 Passive Voice กับ Tense ต่างๆ 02:34
2-12 PV กับ Present Simple 02:27
2-13 PV กับ Present Continuous 01:52
2-14 PV กับ Present Perfect 01:34
2-15 PV กับ Present Perfect Cont. 01:45
2-16 PV กับ Past Simple 01:30
2-17 PV กับ Past Cont. 01:35
2-18 PV กับ Past Perfect 01:28
2-19 PV กับ Past Perfect Cont. 01:34
2-20 PV กับ Future Simple 01:26
2-21 PV กับ Future Cont. 01:51
2-22 PV กับ Future Perfect 01:36
2-23 PV กับ Future Perfect Cont. 01:54
2-24 Voice กับ Helping Verb 03:58
2-25 Voice กับ Indirect Object 04:53
2-26 Direct and Indirect Speech 01:17
2-27 รูปแบบ Direct Speech 02:17
2-28 หลักการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Speech 00:43
2-29 การเปลี่ยนประโยคนำ 00:44
2-30 การเปลี่ยน Personal Pronoun 01:15
2-31 การเปลี่ยน Tense 00:32
2-32 การเปลี่ยน ความใกล้ ความไกล 01:19
2-33 การเปลี่ยน Tense 00:41
2-34 Indirect Statement 00:59
2-35 การเปลี่ยน Tense แบบที่ 1 02:01
2-36 การเปลี่ยน Tense แบบที่ 2 03:33
2-37 การเปลี่ยน Tense แบบที่ 3 04:40
2-38 การเปลี่ยน Tense แบบที่ 4 02:36
2-39 การกำหนดความใกล้ ความไกล 03:33
2-40 Indirect Question 01:44
2-41 ตัวอย่าง Indirect Question 09:01
แนะนำคอร์ส คลิปยาว (นาที)
วิธีลัด! เรียน Tenses เพื่อเตรียมสอบ ใน 1 วัน 23:52
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send