เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Tenses เพื่อเตรียมสอบ ใน 1 วัน

เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Tenses เพื่อเตรียมสอบ ใน 1 วัน

เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Tenses เพื่อเตรียมสอบ ใน 1 วัน

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ
1) เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เจาะลึก การใช้ Tenses
2) เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Tenses สำหรับเตรียมสอบ
ในราคา 1,800 บาท
สมัครได้ที่นี่ https://www.skilllane.com/course_bundles/tenses-package

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้นเรื่องสำคัญอย่างมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่อง Tense
ที่เป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วหลายปี อ่านตำรามาแล้วหลายเล่ม ทำข้อสอบผ่านมาแล้วหลายที่ แต่ก็ไม่เคยเข้าใจถึงแก่นการใช้งานอย่างลึกซึ้งสักที จะใช้ จะสอบแต่ละครั้งก็จะต้องมาเรียน มาทบทวน ทั้งๆ ที่ทุกประโยคในการใช้ภาษาอังกฤษก็จะต้องมีเรื่อง Tense เข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้ง

ปัญหานี้ไม่ได้พบเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดหรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษารองเท่านั้น แม้กระทั่งผู้ที่พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดและใช้กันทุกวัน
ก็มักจะใช้ Tense ผิดกันไม่น้อย

เรื่อง Tense แม้จะมีใช้ในภาษาอังกฤษทั้งหมด 12 รูปแบบเท่านั้น แต่ก็เป็นยาขมหม้อใหญ่ ที่ผู้เรียนต้องกล้ำกลืนฝืนทน เรียนแล้วเรียนอีก
มานานนับปีโดยไม่รู้จบรู้สิ้น โดยเฉพาะน้องๆ ที่ต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการสอบ ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ผู้ออกข้อสอบมักจะยกเอาจุดปลีกย่อยมาทดสอบกัน
การแก้ปัญหานี้ สามารถทำได้ง่ายๆ ก็คือ เรียนรู้ให้เข้าใจและทำแบบฝึกหัดให้มากไว้ แค่นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่า จะต้องเรียนกันเป็นเดือน หรือเป็นปี กว่าจะเข้าใจก็ไม่ทันกาล แต่หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ Tense ในเวลาแค่ 1 วัน

ทาง CIS Training ได้ทุ่มเทผลิตสื่อการสอน ในชุดภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลาย ทั้งผู้เรียน ตั้งแต่ระดับประถม จนถึงปริญญาตรี-โท-เอก รวมไปถึงผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ที่ใช้เป็นคู่มือสอนทุกระดับ และยังได้รับการยอมรับจากนักศึกษาหลายท่านที่กำลังศึกษาในต่างประเทศหลายแห่ง สำหรับในชุดนี้จึงมีความภูมิใจเสนอชุด English Tenses เพื่อเตรียมสอบ ซึ่งได้รวบรวม สรุปเนื้อหา พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด ครอบคลุมการใช้ Tense ทั้ง 12 แบบ รวมไปถึงตัวอย่างที่จะทำให้เข้าใจเรื่อง Tense แต่ละแบบอย่างชัดเจน โดยใช้เวลาไม่นาน จากนั้นก็จะมีแบบฝึกหัด แยกแต่ละ Tense แล้วมี แบบทดสอบ ทุก Tense ที่รวบรวมมาจากข้อสอบ จากที่ต่างๆ มาให้ทดลองทำอีกหลายร้อยข้อ ทั้งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เมื่อลองทำแล้วค่อยไปดูเฉลย เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าใจแล้ว ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนและสอบทุกสนามสอบ ตั้งแต่การสอบระดับประถมปลาย ถึงปริญญาเอก และการสอบเข้าทุกโรงเรียน ไม่ว่าเป็นการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตทุกแห่ง โรงเรียนรัฐบาล เอกชน สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ บดินทรเดชา สตรีวิทยา หอวัง สามเสน สวนกุหลาบ และอื่นๆ สอบ Entrance TOELF TOEIC สอบเข้าเรียนระดับปริญญาโท ทุกสถาบัน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าของธุรกิจ SME, คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้นประถม, มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น ขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้

แนะนำให้เรียนต่อในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English หรือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

English Tenses เบื้องต้น คลิปยาว (นาที)
1 สารบัญ 02:15
2 บทนำ 03:54
3 พื้นฐานภาษาอังกฤษ 01:55
4 ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ 05:03
5 แผนที่ของคำกริยา (Verb) 05:12
6 ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ 03:04
7 Tenses คืออะไร? 00:53
8 Regular/Irregular Verb 02:20
9 ประเภทของ Tense 03:45
10 รูปแบบของ Tense (1) รูปแบบ 12 Tenses 02:25
11 รูปแบบของ Tense (2) Verb to be 03:50
12 รูปแบบของ Tense (3) Regular Verb 02:46
13 รูปแบบของ Tense (4) Irregular Verb 04:25
14 แผนที่ของ Tense 05:06
บทที่ 1 Present Simple Tense คลิปยาว (นาที)
15 Present Simple Tense (1) 02:00
16 รูปแบบประโยค 02:29
17 หลักการเติม s/es 01:32
18 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 02:59
19 หลักการใช้ Present Simple Tense 01:51
20 1. ใช้กับความจริง/ข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ 05:04
21 2. ใช้กับการกระทำที่ทำเป็นนิสัย 05:22
22 คำที่แสดงความบ่อยหรือที่ทำเป็นประจำ 03:15
23 3. ใช้แสดงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ข้อมูลส่วนตัว 04:06
24 4. ใช้กับกริยาแสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้ 05:25
25 คำกริยาแสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้ 02:15
26 5. ใช้กับประโยคใจความรอง 07:02
27 รูปแบบการใช้ในประโยคใจความรอง 01:03
28 6. ใช้ในประโยคอุทาน 01:54
ทำแบบฝึกหัดที่ 01A และ 01B 00:10
บทที่ 2 Present Continuous Tense คลิปยาว (นาที)
29 Present Continuous Tense (2) 00:45
30 รูปแบบประโยค 00:40
31 หลักการเติม ing 02:11
32 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 01:36
33 หลักการใช้ Present Continuous Tense 01:28
34 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูด 03:11
35 คำที่แสดงถึงการกระทำอยู่ 00:40
36 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หรือที่จะเกิดขึ้นชั่วคราว 02:46
37 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้ 02:18
38 4. ใช้กับประโยคที่มี 2 เหตุการณ์ 04:42
ทำแบบฝึกหัดที่ 02 00:10
บทที่ 3 Present Perfect Tense คลิปยาว (นาที)
39 Present Perfect Tense (3) 00:58
40 รูปแบบประโยค 00:46
41 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 01:02
42 หลักการใช้ Present Perfect Tense 00:56
43 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินจนถึงปัจจุบัน 03:58
44 คำที่บอกเวลา 01:37
45 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเพิ่งจะจบลงใหม่ๆ 01:41
46 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในอดีตและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 01:28
47 4. ใช้บอกหรือถามว่าเคยหรือไม่เคย 01:41
ทำแบบฝึกหัดที่ 03 00:10
บทที่ 4 Present Perfect Continuous Tense คลิปยาว (นาที)
48 Present Perfect Continuous Tense (4) 00:35
49 รูปแบบประโยค 00:35
50 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 01:10
51 หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense 00:30
52 1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังกำลังเกิดขึ้นต่อเนื่อง 04:54
ทำแบบฝึกหัดที่ 04 00:10
บทที่ 5 Past Simple Tense คลิปยาว (นาที)
53 Past Simple Tense (5) 00:50
54 รูปแบบประโยค 00:57
55 หลักการเติม ed 02:22
56 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 01:33
57 หลักการใช้ Past Simple Tense 00:41
58 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต 07:04
59 คำที่บอกถึงอดีต 00:58
60 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต (ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว) 04:26
61 คำที่บอกถึงอดีต 00:54
62 ข้อแตกต่าง Past Simple กับ Present Perfect (1) 02:57
63 ข้อแตกต่าง Past Simple กับ Present Perfect (2) 03:31
ทำแบบฝึกหัดที่ 05 00:10
บทที่ 6 Past Continuous Tense คลิปยาว (นาที)
64 Past Continuous Tense (6) 00:36
65 รูปแบบประโยค 00:59
66 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 00:55
67 หลักการใช้ Past Continuous Tense 01:06
68 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอดีต 02:46
69 2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน ในอดีต 05:02
70 3. ใช้กับเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นในอดีต และมีอีกเหตุการณ์เกิดแทรก 05:11
71 สรุปรูปแบบการใช้ 01:15
ทำแบบฝึกหัดที่ 06 00:10
บทที่ 7 Past Perfect Tense คลิปยาว (นาที)
72 Past Perfect Tense (7) 00:58
73 รูปแบบประโยค 00:31
74 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 00:33
75 หลักการใช้ Past Simple Tense 00:54
76 1. ใช้กับ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 04:13
77 สรุปรูปแบบการใช้ 01:02
78 2. ใช้เป็นอดีตกาลของ Past Simple และ Present Perfect 02:55
ทำแบบฝึกหัดที่ 07 00:10
บทที่ 8 Past Perfect Continuous Tense คลิปยาว (นาที)
79 Past Perfect Continuous Tense (8) 00:44
80 รูปแบบประโยค 00:27
81 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 00:47
82 หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense 00:30
83 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงเวลาที่พูด (1) 03:40
84 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงเวลาที่พูด (2) 04:52
ทำแบบฝึกหัดที่ 08 00:10
บทที่ 9 Future Simple Tense คลิปยาว (นาที)
85 Future Simple Tense (9) 00:27
86 รูปแบบประโยค 01:27
87 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 00:45
88 หลักการใช้ Future Simple Tense 00:31
89 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต 02:36
90 คำที่บอกเวลาในอนาคต 00:55
91 2. ใช้กับประโยค การขอร้องหรือ ขออนุญาต 00:50
92 การใช้ be going to 02:28
ทำแบบฝึกหัดที่ 09 00:10
บทที่ 10 Future Continuous Tense คลิปยาว (นาที)
93 Future Continuous Tense (10) 00:34
94 รูปแบบประโยค 00:22
95 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 00:48
96 หลักการใช้ Future Continuous Tense 00:22
97 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลัง เกิดขึ้นในเวลาหนึ่ง ในอนาคต 02:06
ทำแบบฝึกหัดที่ 10 00:10
บทที่ 11 Future Perfect Tense คลิปยาว (นาที)
98 Future Perfect Tense (11) 00:26
99 รูปแบบประโยค 00:40
100 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 01:02
101 หลักการใช้ Future Perfect Tense 00:29
102 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ จะแล้วเสร็จเมื่อถึงเวลา ที่กำหนด 02:33
103 คำที่ใช้กำหนดเวลาในอนาคต 01:12
ทำแบบฝึกหัดที่ 11 00:10
บทที่ 12 Future Perfect Continuous Tense คลิปยาว (นาที)
104 Future Perfect Continuous Tense (12) 00:45
105 รูปแบบประโยค 00:38
106 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม 00:54
107 หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense 00:32
108 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินไปจนถึงเวลาที่ระบุไว้ 03:33
ทำแบบฝึกหัดที่ 12 00:10
109 การเปรียบเทียบ Tense ต่างๆ 01:09
110 Present Tenses และการเปรียบเทียบ Tense 05:42
111 สรุป 04:08
ทำแบบทดสอบชุดที่ 01 ถึง ชุดที่ 08 00:10
แนะนำคอร์ส คลิปยาว (นาที)
วิธีลัด! เรียน Tenses เพื่อเตรียมสอบ ใน 1 วัน 23:52
โหลดแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ คลิปยาว (นาที)
โหลดแบบฝึกหัดทั้ง 12 บท และแบบทดสอบ 8 ชุด 00:10
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send