พิชิตอาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ทุกสายการบิน

พิชิตอาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ทุกสายการบิน

พิชิตอาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ทุกสายการบิน

รายละเอียด

ผู้สอน กิติยา หงษ์ไทย (อ.คิตตี้)

เรียนคอร์สนี้ คุณจะได้พื้นฐานและเทคนิคสำคัญสำหรับการสมัครสอบแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ที่ใช้ได้สำหรับทุกสายการบิน!

คอร์สออนไลน์สอนวิธีพิชิตอาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วตที่สมบูรณ์ที่สุด จากการรวบรวมความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินที่รับสมัคร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งเอกสารการสมัคร การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การสัมภาษณ์ และเทคนิคต่างๆ ที่จะสามารถนำพาให้ผู้เรียนสามารถ "พิชิตอาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วต" ได้ดั่งตั้งใจ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่ออาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สามารถนำความรู้และเทคนิคจากการเรียนไปใช้ในการสมัครงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้

เนื้อหาคอร์สออนไลน์นี้
- เข้าใจอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างถ่องแท้
- วิธีการเตรียมตัวก่อนไปสมัคร
- เทคนิคพิชิตการคัดเลือก
- คำถามและเทคนิคการตอบคำถามช่วงสัมภาษณ์เดี่ยว
- สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่สำเร็จ
- คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้เกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในอาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วต

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 02:00
บทที่ 1 รู้จักอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1.1 ทำไมใครๆ ถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตส-สจ๊วต 12:34
ตอนที่ 1.2 สงสัย....อะไรคือปัจจัยของความสำเร็จ 14:40
ตอนที่ 1.3 ติดปีกแอร์โฮสเตส-สจ๊วต 13:17
ตอนที่ 1.4 แอร์โฮสเตส-สจ๊วต เป็นแค่เด็กเสริฟจริงหรือ 44:42
ตอนที่ 1.5 อยากรู้จัง.....ตังค์เยอะไหม 05:26
บทที่ 2 สายการบิน คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 2.1 สายการบินที่รับสมัคร (Airlines) 02:55
ตอนที่ 2.2 เครื่องบิน (Aircraft) 07:31
บทที่ 3 การเตรียมตัวก่อนไปสมัคร (Interview Preparation) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 3.1 การเตรียมเอกสารในการสมัคร (Document Preparation) 18:08
ตอนที่ 3.2 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) 09:21
ตอนที่ 3.3 การแต่งกายและการเลือกเครื่องประดับ-หญิง (Grooming-Female) 25:57
ตอนที่ 3.4 การแต่งกาย-ชาย (Grooming-Male) 12:20
บทที่ 4 การสมัคร (The Application) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 4.1 มารยาทในการเข้ารับการสัมภาษณ์ 17:14
ตอนที่ 4.2 ประเภทการสมัคร (Types of The Application) 05:59
ตอนที่ 4.3 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ (Interview Process) 04:27
ตอนที่ 4.4 การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ 14:17
บทที่ 5 ขั้นตอนการคัดเลือก (Selection Process) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 5.1 เทคนิคการแนะนำตัว (Self-Introduction) 15:35
ตอนที่ 5.2 การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Discussion) 09:46
ตอนที่ 5.3 การทำงานกลุ่ม (Group Work) 08:08
ตอนที่ 5.4 การอ่านประกาศบนเครื่องบิน (Reading the Article/Announcement) 06:30
ตอนที่ 5.5 เกณฑ์การให้คะแนน 08:33
บทที่ 6 คำถามการสัมภาษณ์เดี่ยว (Individual Interview Questions) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 6.1 ประเภทคำถาม (Types of Interview Questions) 14:19
ตอนที่ 6.2 คำถามเกี่ยวกับประวัติการศึกษา (Education) 12:43
ตอนที่ 6.3 คำถามเกี่ยวกับประวัติการทำงาน (Job History) 11:16
ตอนที่ 6.4 คำถามเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Job Description) 13:09
ตอนที่ 6.5 คำถามเกี่ยวกับความสามารถ (Ability) 06:19
ตอนที่ 6.6 คำถามเกี่ยวกับบริษัทสายการบิน (Company) 06:17
ตอนที่ 6.7 คำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ (Reliability) 03:46
ตอนที่ 6.8 คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์บนเครื่องบิน (In-Flight Scenarios) 06:31
ตอนที่ 6.9 คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตนเอง (Self-Analysis) 15:46
ตอนที่ 6.10 คำถามเกี่ยวกับการสื่อสาร (Communication) 04:51
ตอนที่ 6.11 คำถามเกี่ยวกับทัศนคติและวิสัยทัศน์ (Attitude and Vision) 20:12
บทที่ 7 ทำไมไม่ได้ไปต่อ (Common Errors) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 7.1 ทำไมไม่ได้ไปต่อ (Common Errors) 17:33
บทที่ 8 การตรวจร่างกาย (Physical Examination) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 8.1 การตรวจร่างกาย (Physical Examination) 07:42
บทที่ 9 สรุปเคล็ดลับความสำเร็จ คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 9.1 สรุปเคล็ดลับความสำเร็จ 15:05
บทที่ 10 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant Vocabulary) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 10.2 คำศัพท์ D-F 00:10
ตอนที่ 10.3 คำศัพท์ G-M 00:10
ตอนที่ 10.4 คำศัพท์ N-P 00:10
ตอนที่ 10.5 คำศัพท์ R-Z 00:10
ตอนที่ 10.1 คำศัพท์ A-C 00:10
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send