การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid & CPR)

การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid & CPR)

การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid & CPR)

รายละเอียด

ผู้สอน ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น นำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้น ควรทำการปฐมพยาบาลให้เร็วที่สุดหลังเกิดเหตุ โดยอาจทำได้ในทันที หรือระหว่างการนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย หรืออาการบาดเจ็บนั้นๆ ก่อนที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือถูกนำส่งไปยังโรงพยาบาล

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้จากการเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) มีดังนี้

1. สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่างๆในขณะนั้นได้
2. เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
3. สามารถบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน ของผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
4. สามารถป้องกันความพิการ หรือความเจ็บปวดอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

ใครควรเรียนคอร์สนี้
ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัย เพื่อจะได้นำความรู้นี้ไปช่วยคนในครอบครัวและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ และป่วยฉุกเฉิน ได้เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีความสำคัญอย่างไร 02:24
บทที่ 1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 09:35
บทที่ 2 บาดแผล การห้ามเลือด และการใช้ผ้าพันแผล คลิปยาว (นาที)
บทที่ 2 บาดแผล การห้ามเลือด และการใช้ผ้าพันแผล 17:47
บทที่ 3 ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน คลิปยาว (นาที)
บทที่ 3 ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน 21:46
บทที่ 4 การบาดเจ็บที่ข้อต่างๆ และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี คลิปยาว (นาที)
บทที่ 4 การบาดเจ็บที่ข้อ และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 19:40
บทที่ 5 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR) คลิปยาว (นาที)
บทที่ 5 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR) 17:48
บทที่ 6 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ในเด็กโต เด็กทารก การสำลัก คลิปยาว (นาที)
บทที่ 6 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็ก ทารก การสำลัก 03:56
บทที่ 7 แผลไหม้ สารพิษ พิษจากสัตว์ การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ คลิปยาว (นาที)
บทที่ 7 แผลไหม้ สารพิษ พิษจากสัตว์ การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ 18:03
บทที่ 8 การถอดบทเรียน จากเหตุการณ์จำลอง และเหตุการณ์จริง คลิปยาว (นาที)
บทนำ เข้าสู่การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์จำลองและเหตุการณ์จริง 01:21
การทบทวน การปฏิบัติกดหน้าอก ในการทำ CPR อย่างมีประสิทธภาพ 04:15
การประเมินการหายใจในผู้ป่วยที่หายใจเฮือกๆ แสดงถึงภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งต้องรีบ CPR 04:19
การประเมินการหายใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ ก่อนการทำ CPR จะต้องมีการหายใจเฮือกๆ 01:31
การประเมินสถานการณ์ ต้องมีความปลอดภัยก่อนเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้ประสบภัย 04:36
เหตุการณ์จริง ของพลเมืองดี ที่ขาดความรู้ช่วยผู้ประสบเหตุแต่ผู้ป่วยมีสติดี แต่ทำ CPR ชึ่งไม่ถูกหลักการทำ CPR 03:03
เหตุการณ์จริงผู้ประสบเหตุ การสำลักอาหาร อุดกั้นหลอดลม จนหายใจไม่ได้ 05:14
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send