ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 + เตรียมสอบ

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 + เตรียมสอบ

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 + เตรียมสอบ

รายละเอียด

ผู้สอน เรียนเยอรมันกับนพพล

พิเศษ! สมัครคอร์สออนไลน์นี้ แถมฟรี eBook "คู่มือการใช้กริยา" ดาวน์โหลดได้ในคอร์ส

การรู้ภาษาเยอรมัน เป็นหนึ่งในความได้เปรียบ ทั้งด้านการศึกษา และการทํางาน แต่ข้อจํากัดที่ผ่านมาในอดีตทําให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในวงจํากัด การเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรื่องยาก และมีราคาแพง แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีในโลกดิจิตอล ทําให้เกิดรูปแบบการกระจายความรู้ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาแก่ผู้เรียน เรามีหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่า ทั้งคอร์สเรียนและหนังสือจะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน 

คอร์สออนไลน์พื้นฐาน A1
เป็นคอร์สเรียนที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน ในระดับ A1 เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนภาษาเยอรมัน หนังสือกว่า 300 หน้าพร้อม Download สําหรับใช้ในการเรียนกว่า 50 ชั่วโมง ในคอร์สนี้จะสร้างความเข้าใจในภาษาเยอรมัน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่สุด จนสามารถใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นจะมีแบบฝึกหัด ที่เตรียมไว้ในการสอบวัดระดับ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ด้วยการเรียนที่เป็นระบบ หนังสือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ การบรรยายที่ละเอียดทุกขั้นตอน รับรองได้ว่าคอร์สนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาเยอรมัน

เนื้อหาของคอร์สนี้

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 คลิปยาว (นาที)
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 1 17:08
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 2 46:36
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 3 33:11
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 4 21:04
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 5 18:23
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 6 29:03
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 7 22:31
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 8 13:15
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 9 12:12
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 10 50:43
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 11 26:09
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 12 47:59
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 13 46:32
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 14 17:47
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 15 35:07
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 16 26:30
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 18 26:01
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 19.1 44:12
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 20 32:37
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 21 02:37
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 22 03:49
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 23 49:39
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 24 45:43
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 25 28:40
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 26 05:19
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 28 53:05
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 29 32:17
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 30 51:56
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 31 31:24
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 32 26:52
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 33 45:39
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 34 30:06
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 35 25:26
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 36 04:13
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 37 32:30
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 38 04:22
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 39 46:33
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 19.2 41:44
Download เอกสารสำหรับการเรียน 00:12
พิเศษ! Download eBook "คู่มือการใช้กริยา" 00:10
พิเศษ! Download eBook "Passiv" 00:10
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 27.1 14:58
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 27.2 07:48
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 27.3 27:31
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ระดับ A1 : DAY 17 58:22
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน คลิปยาว (นาที)
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 1 02:44
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 1 06:56
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 2 01:56
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 2 11:47
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 3 00:40
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 3 10:42
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 4 00:37
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 4 06:21
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 5 01:23
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 5 09:20
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 6 01:12
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 6 04:31
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 7 00:38
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 7 05:24
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 8 00:15
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 8 02:34
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 9 00:15
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 9 02:38
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 10 00:26
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 10 04:08
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 11 00:15
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 11 03:00
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 12 00:40
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 12 04:23
ข้อสอบการอ่าน และการเขียน คลิปยาว (นาที)
เงื่อนไขข้อสอบการอ่านและเขียน 06:37
Download เอกสารประกอบการเรียน 00:10
ตัวอย่างข้อสอบการเขียน (การเขียนจดหมาย) คลิปยาว (นาที)
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 1 01:30
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 1 16:21
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 2 02:15
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 2 09:42
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 3 01:57
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 3 07:47
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 4 02:11
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 4 06:28
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 5 03:52
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 5 09:07
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 6 01:44
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 6 08:57
ตัวอย่างข้อสอบการเขียน (การกรอกข้อมูล) คลิปยาว (นาที)
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 1 02:50
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 1 05:22
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 2 00:24
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 2 05:00
ข้อสอบการเขียนข้อที่ 3 00:15
เฉลยข้อสอบการเขียนข้อที่ 3 03:43
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน (อ่านแล้วเลือกคำตอบ) คลิปยาว (นาที)
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 1 00:47
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 1 03:11
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 2-11 02:08
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 2-11 30:19
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน (ถูกหรือผิด) คลิปยาว (นาที)
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 1 00:42
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 1 02:32
ข้อสอบการอ่านข้อที่ 2-9 02:14
เฉลยข้อสอบการอ่านข้อที่ 2-9 16:56
ตัวอย่างข้อสอบการพูด คลิปยาว (นาที)
ข้อสอบการพูดข้อที่ 1 13:40
ข้อสอบการพูดข้อที่ 2 36:50
ข้อสอบการพูดข้อที่ 3 42:57
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send