ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุคดิจิทัล

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุคดิจิทัล

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุคดิจิทัล

รายละเอียด

ผู้สอน วิชัย ปีติเจริญธรรม

เนื้อหาภายในคอร์ส
- ทักษะภาวะผู้นำสำคัญอย่างไร
- บันได 5 ขั้นสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
- คุณสมบัติ ที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง?
- ความมีคุณธรรม, ความคิดริเริ่ม, ความมุ่งมั่นทุ่มเท
- ความรับผิดชอบ, ทัศนคตที่ดี, กล้าตัดสินใจ, รับใช้ผู้อื่น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
คอร์สนี้จะช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้ตัวคุณและองค์กร โดยคุณจะได้ทราบแนวทางในการเป็นผู้นำที่ดี ตั้งแต่การปรับทัศนคติ การปรับความคิดของตนเอง รวมถึงสิ่งที่ควรทำในฐานะผู้นำ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้จัดการ, หัวหน้างาน
- เจ้าของกิจการ

เนื้อหาของคอร์สนี้

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุคดิจิตอล คลิปยาว (นาที)
1 ทักษะภาวะผู้นำคืออะไรและสำคัญอย่างไร 05:33
2 บันได 5 ขั้น สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก 06:02
3 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง 04:31
4 ผู้นำที่ดีต้องมีคุณธรรม 05:17
5 ผู้นำที่ดีต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 04:41
6 ผู้นำที่ดีต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเท 02:10
7 ผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ 04:05
8 ผู้นำที่ดีต้องมีทัศคติที่ดี 03:31
9 ผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจ 03:37
10 ผู้นำที่ดีต้องเป็นรับใช้ผู้อื่น 03:32
11 ผู้นำที่ดีต้องมีความเอาใจใส่ผู้อื่น 05:58
12 ผู้นำที่ดีต้องเรียนรู้อยู่เสมอ 04:28
13 ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้รับฟังที่ดี 03:09
14 ผู้นำที่ดีต้องเป็นนักแก้ไขปัญหาที่ดี 03:42
15 ผู้นำที่ดีต้องมีความสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง 05:07
16 ผู้นำที่ดีต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 04:54
17 ผู้นำที่ดีต้องมีวินัย 03:42
18 ผู้นำที่ดีต้องมีวิจารณญาณที่ดี 03:15
19 ผู้นำที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ 02:21
20 ผู้นำที่ดีต้องมีความกล้าหาญ 01:51
บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 05:55
ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้ 02:25
รู้จักวิทยากร 01:21
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send