Lightroom MasterClass สำหรับการตกแต่งและจัดการภาพถ่ายระดับมืออาชีพ

Lightroom MasterClass สำหรับการตกแต่งและจัดการภาพถ่ายระดับมืออาชีพ

Lightroom MasterClass สำหรับการตกแต่งและจัดการภาพถ่ายระดับมืออาชีพ

รายละเอียด

ผู้สอน ภาสวร วรรณกาญจน์ ,PhotoHackz

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
โปรแกรม Adobe Lightroom คือ โปรแกรมแต่งภาพยอดนิยมที่ช่วยให้เราสร้างสรรค์ผลงานการปรับแต่งภาพถ่ายของเราได้ทุกรูปแบบ ทุกแนว โดยเราสามารถจบงานปรับแต่งภาพถ่ายของเราที่โปรแกรมนี้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งภาพไปปรับแต่งต่อด้วยโปรแกรมอื่น และโปรแกรมนี้ไม่เพียงเป็นโปรแกรมปรับแต่งภาพที่มีประสิทธิภาพสูง เข้าใจง่าย ใช้งานง่ายมาก เท่านั้น แต่ตัวโปรแกรม Lightroom ยังเป็นโปรแกรมสำหรับจัดการภาพถ่ายที่ทรงประสิทธิภาพมาก ซึ่งขั้นตอนการจัดการภาพที่ดี ที่มีระบบ จะช่วยลดเวลาในการค้นหา การคัดกรอง และการคัดเลือกภาพของเราได้อย่างมหาศาล  รวมทั้งโปรแกรมนี้ยังมีความสามารถอื่นๆอีกมากมายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถที่จะสั่งผลิตอัลบั้มภาพ​(Photo Book) ผ่าน Lightroom ได้เลย เราสามารถที่จะจัดรูปแบบ Web Gallery ของเราผ่านทางโปรแกรมนี้และสามารถที่จะอัพโหลดขึ้นไปยังเว็บไซต์ของเราได้โดยตรง หรือเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้เล่นสไลด์โชว์ประกอบเสียงดนตรีไปยังจอแสดงผลอื่นๆได้ด้วย  

ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นอยู่ในหลักสูตร Adobe Lightroom MasterClass เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom Classic เพื่อการปรับแต่งภาพถ่าย โดยเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่อัพเดทล่าสุดสำหรับ Lightroom 2020 ด้วย โดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมไปจนถึงการประยุกต์การใช้งานขั้นสูงเพื่อการใช้งานจริง  เจาะลึกและลงรายละเอียดครอบคลุมในทุก Module หลักทั้ง 7 ซึ่งประกอบด้วย Library, Develop, Map, Book, Slideshow, Print และ Web พร้อมทั้งเสริมด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายรูปพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงเมื่อถึงบทเรียนที่เกี่ยวกับการปรับแต่งภาพก็จะมีไฟล์ภาพให้โหลดเพื่อที่จะทดลองทำตามไปด้วยกันระหว่างการเรียน พร้อมทั้งสอดแทรกด้วยเทคนิคและเคล็ดลับมากมายระหว่างเนื้อหาครับ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนจะได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Lightroom ไปจนถึงการประยุกต์ใข้งานในขั้นสูง
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพถ่าย และสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นสไตล์ของตัวเอง (คอร์สนี้จะไม่เน้นการทำตาม แต่จะเน้นความเข้าใจเป็นหลัก)
- ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานกับงานจริงของตัวเอง เช่น พัฒนางานสต็อกโฟโต้ หรือ ยกระดับงานปรับแต่งภาพถ่ายแนวต่างๆของตัวเองได้
- ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ภาพถ่าย จากข้อมูลต่างๆ เช่น องค์ประกอบภาพ และ Histogram และสามารถวางแผนการปรับแต่งภาพถ่ายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจพื้นฐานการถ่ายภาพที่จำเป็น เพื่อนำมาปรับแต่งต่อในโปรแกรม Lighroom ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ช่างภาพมือใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom เพื่อการปรับแต่งภาพถ่าย
- ช่างภาพทุกระดับที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom ในขั้นสูง แบบเจาะลึกในทุกส่วนของโปรแกรม
- ผู้สนใจทุกระดับที่ต้องการยกระดับการปรับแต่งภาพถ่ายเพื่อช่วยให้ภาพของเราดูดีมากยิ่งขึ้น ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเรียนได้

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 02:33
ทำความรู้จัก โปรแกรม Adobe Lightroom 06:18
1.Catalog และการ Import ภาพ คลิปยาว (นาที)
1.1 Catalog : สร้างและจัดการ Catalog คือสิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการ 19:57
1.2 Import : เรียนรู้การ Import และตัวเลือกในการ import ภาพอย่างมืออาชีพ 20:50
2.Library Module คลิปยาว (นาที)
2.1 ทำความรู้จัก Library Module และ Navigator 09:25
2.2 Folder Setting : การจัดการ Folder ใน Library Module 09:21
2.3 Locate Missing Files : การจัดการและแก้ไขในกรณีที่โปรแกรมมองไม่เห็นภาพถ่ายที่ import เข้ามา 04:33
2.4 Collection : การสร้างและการจัดหมวดหมู่ของภาพด้วย Collection 08:46
2.5 Flag, Color Label, Rating : การระบุเครื่องหมายต่างๆเพื่อสื่อความหมายให้กับภาพถ่าย 12:32
2.6 Quick Develop : ฟังก์ชั่นการปรับแต่งภาพแบบด่วนใน Library Module 06:42
2.7 Metadata : การดูข้อมูล เพิ่ม แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดต่างๆของภาพถ่าย (ข้อมูลลิขสิทธิ์ ข้อมูลส่วนตัว คำค้นหา ข้อมูลการถ่ายภาพ ฯลฯ) รวมถึงการระบุพิกัด GPS ให้ภาพถ่ายเพื่อแสดงในแผนที่โลก 15:43
2.8 Public Services : ฟังก์ชั่นสำหรับการ Export ภาพไปยังฮาร์ดดิกส์ หรือ Website 08:34
2.9 การค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกภาพ (Filter) จากข้อมูลต่างๆที่ได้ระบุไปในภาพ 09:06
2..11 Function ย่อยอื่นๆใน Library : การใช้ฟังก์ชั่นจดจำใบหน้า, การเปรียบเทียบภาพ, Reference View ฯลฯ 13:06
2.10 การค้นหา คัดกรอง Collection ด้วย Color Label (อัพเดทล่าสุด สำหรับ Lightroom 2020) 00:58
3.Develop Module คลิปยาว (นาที)
3.7 Histrogram และการวิเคราะห์ภาพถ่าย (พื้นฐานเบื้องต้นการถ่ายภาพ) 08:12
3.1 ทำความรู้จัก Develop Module 01:21
3.2 Develop Module Workspace : ทำความรู้จักหน้าต่างควบคุมการทำงาน 04:22
3.3 Treatment และ Profile (เครื่องมือปรับแต่งภาพในกลุ่ม Basic) 09:12
3.4 การใช้งาน White Balance ในการปรับแต่งอุณหภูมิสีของภาพ + Camera basic (พื้นฐานเบื้องต้นการถ่ายภาพ) 09:49
3.5 การใช้งานเครื่องมือกลุ่มโทน Tone เพื่อปรับแต่งความสว่างและคอนทราสของภาพ 15:47
3.6 การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Presense เพื่อปรับแต่งความอิ่มตัวของสี และปรับแต่งการ Texture ของภาพ 10:54
3.9 การใช้งานเครื่องมือ Crop tool เพื่อจัดองค์ประกอบภาพ 07:27
3.10 การใช้งานเครื่องมือ Spot Removal เพื่อลบฝุ่นหรือวัตถุที่ไม่ต้องการภายในภาพ (สามารถเพิ่มวัตถุในภาพก็ได้) 08:47
3.11 การใช้งานเครื่องมือ Red Eye Removal เพื่อแก้ไขปัญหาตาแดง 01:54
3.12 การใช้งานเครื่องมือ Graduated Filter เพื่อปรับสมดุลของภาพ และเพิ่มความน่าสนใจของภาพเฉพาะส่วน 11:18
3.13 การใช้งานเครื่องมือ Radial Filter เพื่อปรับแต่งภาพเฉพาะส่วน/เฉพาะจุด 11:18
3.14 การใช้งานเครื่องมือ Adustment Brush เพื่อปรับแต่งภาพเฉพาะส่วน/เฉพาะจุด 10:46
3.15 ตัวอย่างการปรับแต่งภาพ Landscape ด้วยเครื่องมือกลุ่ม Basic 15:14
3.16 ตัวอย่างการปรับแต่งภาพบุคคลด้วยเครื่องมือกลุ่ม Basic 04:19
3.17 ตัวอย่างการปรับแต่งภาพ Cityscape ด้วยเครื่องมือกลุ่ม Basic 08:48
3.18 การใช้งาน Tone Curve 12:51
3.8 การจัดองค์ประกอบภาพ (พื้นฐานการถ่ายภาพ) 11:18
3.19 ปรับแต่งสีภาพแบบเฉพาะเจาะจงด้วย HSL/Color 10:38
3.20 คุมโทนภาพด้วย Split Toning 03:49
3.21 ลด Noise และเพิ่มความคมชัดของภาพด้วย Details 11:48
3.22 แก้ปัญหาจากเลนส์ด้วย Lens Correction 05:45
3.23 แก้ปัญหาอัตราส่วนของภาพด้วย Transform 08:04
3.24 เพิ่มเอฟเฟกส์ให้กับภาพถ่ายด้วย Effect 02:47
3.25 จำกัดสีในภาพด้วย Calibration 10:54
3.26 การใช้งาน Snapshot, History และ Collection ใน Develop Module 04:27
3.28 การ Sync ค่าการปรับแต่ง และการปรับค่าความสว่างภาพชุดให้เท่ากันด้วย Match Total Exposure 07:22
3.31รวมภาพ Panaorama, HDR และ HDR Panorama แบบมืออาชีพด้วย PhotoMerge 22:13
3.33 การนำภาพที่ปรับแต่งเสร็จไปใช้งาน(Export) และการสร้างลายน้ำให้กับภาพ(watermark) 20:42
3.35 Color Space เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ 21:12
3.32 อัพเดทฟังก์ชั่น Panorama Fill Edgeและทริกการใช้งาน (อัพเดทล่าสุด สำหรับ Lightroom 2020) 02:01
3.34 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมสำหรับการ Export เพิ่ม Preset และการ Export ภาพหลายๆขนาดในทีเดียว (อัพเดทล่าสุด สำหรับ Lightroom 2020) 02:35
3.27 การลบ History (อัพเดทล่าสุด สำหรับ Lightroom 2020) 00:31
3.30 การ Export โทนภาพสำเร็จรูปหรือ Preset (อัพเดทล่าสุด สำหรับ Lightroom 2020) 00:42
3.29 การใช้งานโทนภาพสำเร็จรูป (Preset) เพื่อสร้างสรรค์โทนภาพของเรา 08:51
3.36 ตัวอย่างการวิเคราะห์และการปรับแต่งภาพถ่ายแลนด์สเคป (Landscape) 13:41
3.37 ตัวอย่างการวิเคราะห์และการปรับแต่งภาพถ่ายบุคคล (Portrait) 14:07
4.Map Module คลิปยาว (นาที)
4.1 แสดงภาพลงบนแผนที่โลกด้วย Map Module 01:55
5.Book Module คลิปยาว (นาที)
5.1 สร้างอัลบั้มภาพ(หรืออัลบั้มภาพดิจิตอล) พร้อมทั้งสั่งผลิตผ่าน Book Module 38:42
6.Slideshow Module คลิปยาว (นาที)
6.1 เล่นภาพแบบสไลด์โชว์ประกอบเสียงดนตรีด้วย Slideshow Module 15:22
7.Print Module คลิปยาว (นาที)
7.1 ตั้งค่า รีวิว เพื่อเตรียมภาพสำหรับพิมพ์ด้วย Print Module 10:37
8.Web Module คลิปยาว (นาที)
8.1 จัดการ ปรับแต่ง และรีวิวภาพเพื่อการแสดงผลในเว็บไซด์ด้วย Web Module 05:07
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send