KU-EPT ติวภาษาอังกฤษเข้าเกษตรศาสตร์

KU-EPT ติวภาษาอังกฤษเข้าเกษตรศาสตร์

KU-EPT ติวภาษาอังกฤษเข้าเกษตรศาสตร์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
KU-EPT ( Kasetsart University English Proficiency Test) คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการสมัครศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

คอร์สนี้จะสอนทุกอย่างที่คุณต้องรู้ในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
- Grammar
- คำศัพท์
- เทคนิคต่างๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ  
1) เข้าใจภาพรวมและรูปแบบของข้อสอบ KU-EPT
2) เข้าใจหลักการในการทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่อง Grammar
3) รู้แนวคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบ และการวิเคราะห์คำศัพท์
4) รู้เทคนิคในการวิเคราะห์และเลือกคำตอบสำหรับการทำข้อสอบ KU-EPT

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานทั่วไป

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ 00:59
แนะนำข้อสอบ KU-EPT 02:28
Grammar คลิปยาว (นาที)
Article/Pronoun 10:56
Tense 15:29
Passive Voice 08:59
Modal Verb 02:30
Adjective 21:39
Preposition 06:53
Conjunction 18:13
ส่วนขยายในประโยค 10:23
Relative Pronoun 07:37
Another/Other 06:15
Verb แสดงความรู้สึก 07:04
แบบฝึกหัด Grammar ข้อ 1-15 43:47
แบบฝึกหัด Grammar ข้อ 16-30 33:04
Cloze Test คลิปยาว (นาที)
Cloze Test Example 1 : Frankenstein 29:29
Cloze Test Example 2 : Narcissists 24:16
Cloze Test Example 3 : On The Job Training 38:12
Reading คลิปยาว (นาที)
Short Passage Example 1 : LEDs 28:46
Short Passage Example 2 : Food Sanitation 22:36
Long Passage Example 1 : Parasites in Fish 44:39
Long Passage Example 2 : Technology 51:40
Long Passage Example 3 : CellScope 41:24
Shot Passage Example 3 : Environment 25:09
Exercise คลิปยาว (นาที)
Exercise : Colored Toilet Paper 29:32
Exercise : Business Travel and Carbon Footprint 33:41
Exercise : London 36:46
Exercise : Elephants 38:04
Exercise : Franchise 32:11
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send