วิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ฉบับล่าสุด

วิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ฉบับล่าสุด

วิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ฉบับล่าสุด

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เตรียมพร้อมสู่สนามสอบ ก.พ. โดยเพิ่มความมั่นใจไปกับการทำโจทย์ที่ครอบคลุมทั้ง ไวยากรณ์ บทสนทนา การอ่าน และคำศัพท์ โดยแต่ละข้อนั้นอาจารย์ผู้สอนได้เฉลยอย่างละเอียดที่สุด และ วิเคราะห์ให้เห็นว่าเรื่องใดที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุด

โบนัสของคอร์สนี้ มีการสรุปเนื้อหา GRAMMAR อย่างเข้มข้น ทั้งหมด กว่า 34 เรื่องที่พบในข้อสอบล่าสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- GRAMMAR ครอบคลุม ชัดเจน ละเอียด
- ได้รับทั้งสาระและความรู้อย่างเต็มเปี่ยม พร้อมได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบ ทุกรูปแบบ เพื่อความมั่นใจในการสอบภาษาอังกฤษ ก.พ.

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ใช้ผลคะแนน ก.พ.

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เนื้อหาของคอร์สนี้

เอกสารประกอบการเรียน คลิปยาว (นาที)
เอกสารประกอบการเรียน 00:10
ปูพื้นฐานไวยากรณ์ครบทุกเรื่องที่ใช้สอบ คลิปยาว (นาที)
38. Question Tag 17:03
2. Verb Forms 04:43
3. Adjective Forms 09:13
4. Adverb Forms 03:59
5. การหา v. แท้ 08:55
6. V. ไม่แท้ 04:39
7. Verb Suffixes 20:09
8. Emotion Adjective 2 09:26
9. Present Simple Tenses 06:53
10. Present Continuous Tenses 03:15
11. Present Perfect Tenses 10:06
12. Present Perfect Continuous 03:33
13. Past Simple Tense 04:41
14. Past Continuous Tense 03:02
15. Past Perfect Tense 02:49
16. Future Simple Tense 06:13
17. Subject And Verb Agreement 11:22
18. Infinitive With To 14:12
19. Infinitive Without To 09:03
1. Word Forms (N.) 15:32
21. การใช้ Other 04:01
22. Pronoun 12:23
23. Interjection 06:21
24. Conjunction 08:31
25. Conjunction 2 08:57
26. Adjective 08:31
27. Adverb 12:32
28. Comparison (1) 07:33
29. Comparison (2) 10:32
30. Present Subjunctive 07:46
31. If - Clause 11:00
32. Modal Verb 11:59
33. To do / Doing 04:55
34. Quantifier 14:57
35. Preposition 16:57
36. Phrasal Verb ที่ชอบออกข้อสอบ 08:44
37. Short Addition 06:43
20. Gerund 12:00
ตะลุยโจทย์ คลิปยาว (นาที)
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 1 09:17
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 2 03:13
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 3 05:22
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 4 03:00
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 5 02:26
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 6 04:01
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 7 00:43
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 8 03:37
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 9 02:41
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 10 02:27
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 11 05:28
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 12 02:01
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 13 01:57
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 14 02:53
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 15 05:09
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 16 02:02
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 17 03:06
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 18 02:20
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 19 01:53
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 20 01:49
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 21 02:10
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 22 01:30
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 23 02:01
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 24 06:10
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 25 02:00
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 26 02:47
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 27 01:28
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 28 03:07
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 29 01:54
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 30 01:31
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 31 01:52
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 32 01:49
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 33 02:11
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 34 02:31
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 35 02:02
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 36 01:57
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 37 03:03
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 38 02:21
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 39 00:49
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 40 01:22
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 41 00:57
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 42 01:17
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 43 01:22
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 44 01:29
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 45 02:01
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 46 01:36
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 47 02:09
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 48 02:11
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 49 01:42
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 50 01:04
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. คลิปยาว (นาที)
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. ตอนที่ 1 31:11
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. ตอนที่ 2 30:31
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. ตอนที่ 3 22:42
สรุป คลิปยาว (นาที)
สรุป Essential Conversation 1 09:43
สรุป Essential Conversation 2 03:12
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send