ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2

ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2

ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2

รายละเอียด

ผู้สอน เรียนเยอรมันกับนพพล

การรู้ภาษาเยอรมัน เป็นหนึ่งในความได้เปรียบ ทั้งด้านการศึกษา และการทํางาน แต่ข้อจํากัดที่ผ่านมาในอดีตทําให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในวงจํากัด การเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรื่องยาก และมีราคาแพง แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีในโลกดิจิตอล ทําให้เกิดรูปแบบการกระจายความรู้ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาแก่ผู้เรียน เรามีหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่า ทั้งคอร์สเรียนและหนังสือจะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน

คอร์สเรียน VDO B1 -B2
เป็นคอร์สเรียนที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน B1 ไล่ระดับขึ้นไปจนถึง B2 หนังสือกว่า 300 หน้าพร้อม Download สําหรับใช้ในการเรียนกว่า 70 ชั่วโมง บรรยายละเอียดทุกหน้าและทุกสิ่งที่ควรจะต้องรู้ในการเรียนภาษาเยอรมัน เตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้น และภาษาในระดับวิชาการ เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้ง Studienkolleg และ มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน หรือใช้ในการทํางานในสาขาวิชาชีพต่างๆในประเทศเยอรมัน การบรรยายที่ละเอียดทุกขั้นตอน รับรองได้ว่าคอร์สนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเรียนและศึกษาต่อในประเทศเยอรมัน

เนื้อหาของคอร์สนี้

ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 คลิปยาว (นาที)
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 1.1 36:32
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 1.2 42:18
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 2 45:21
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 3 47:36
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 4 38:42
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 5 24:35
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 6 22:26
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 7 15:26
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 8 57:30
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 9 42:35
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 10 21:09
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 11 12:16
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 12 30:16
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 13 44:37
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 14 54:04
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 15 17:15
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 16 42:08
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 17 30:22
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 18 45:29
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 19 52:12
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 20 31:15
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 21 42:27
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 22 23:50
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 23 46:00
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 24 30:14
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 25 38:16
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 26 26:24
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 27 24:53
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 28 31:56
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 29 50:53
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 30 16:47
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 31 35:40
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 32 31:33
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 33 52:15
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 34.1 41:52
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 35 36:55
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 36 35:25
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 37 21:28
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 38 40:01
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 39 24:31
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 40.1 32:56
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 41 38:09
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 42 51:18
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 43 35:28
Download เอกสารสำหรับการเรียน 00:12
พิเศษ! Download eBook "คู่มือการใช้กริยา" 00:10
พิเศษ! Download eBook "Passiv" 00:10
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 34.2 12:22
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 34.3 21:07
ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 DAY : 40.2 25:41
ภาษาเยอรมัน ระดับ C1 คลิปยาว (นาที)
Konjunktiv I 25:51
Relativsätze 18:20
deren-dessen + Präposition 14:44
Demonstrativpronomen 1 07:43
Demonstrativpronomen 2 14:25
Demonstrativpronomen 3 10:55
Demonstrativpronomen 4 20:24
Demonstrativpronomen 5 24:48
Demonstrativpronomen 6 16:06
Dessentwegen 19:35
Das 06:21
Dies- 14:20
Diese-Jene- 20:06
Diejenige 16:00
Diejenige 2 08:01
Dieselbe 08:01
Dieselbe 2 06:27
Desselben-Desejenigen 13:48
Selbst-Selber 09:10
Es 14:07
Es 2 08:21
Es 3 19:00
Es-Das 15:03
Präpositionen mit Genitiv 17:54
Präpositionen mit Genitiv 2 21:11
Präpositionen mit Genitiv 3 04:38
Präpositionen mit Genitiv 4 18:23
Verben mit dem Genitiv 14:35
Verben mit dem Genitiv 2 07:58
Verben mit dem Genitiv 3 09:52
Verben mit dem Genitiv 4 11:40
Verben mit dem Genitiv 5 11:08
ทบทวน Konjunktiv II (1) 22:35
ทบทวน Konjunktiv II (2) 17:04
Futur II (เบื้องต้น) 23:04
Passivsätze - Präsens Passiv 14:04
Passivsätze - Präteritum Passiv 08:57
Passivsätze - Perfekt Passiv 08:56
Passivsätze - Plusquamperfekt Passiv 07:34
Passivsätze - Futur I Passiv 11:33
Passivsätze - Futur II Passiv 10:41
Formen des Vorgangspassivs mit Modalverben 06:01
Modalverben im Perfekt 22:26
Perfekt Passiv mit Modalverben 11:12
Aktiv - Vorgangspassiv 09:58
Das Futur II 11:27
Futur II Aktiv mit Modalverb 10:36
Das Futur II (2) 02:01
Konjunktiv I Aktiv - Vorgangspassiv 17:29
Konjunktiv II Aktiv - Vorgangspassiv 16:51
Vorgangspassiv (Konjunktiv II) 04:30
zu + Partizip I 09:01
zu + Partizip I (Übungen) 04:49
außen innen 13:25
außen innen (Übungen) 13:52
oben unten (Übungen) 04:43
Relativsätze mit wo(~), wer, was 05:30
wer, wen, wem, wessen 14:28
hin(~), her(~) 14:23
ทบทวน hin(~), her(~) 22:01
ทบทวน außen innen (Übungen) 16:09
ทบทวน oben unten (Übungen) 06:18
ทบทวน Relativsätze mit wo(~), wer, was 08:58
ทบทวน was 18:09
in (~), wo(~) Übungen 18:49
was, wo(~) Übungen 15:39
Zeitpunkt 08:33
Zeitpunkt 2 22:59
Zeitpunkt 3 07:48
ทบทวน zu + Partizip I 11:41
tatsächlich eigentlich sowieso ohnehin 08:22
egal bloß nur 04:44
anstatt übrig üblich natürlich 05:36
schließlich endlich ausschließlich vor allem 08:02
vorher nachher zuerst zuletzt 05:15
derzeit nun jetzt zuvor erst weiterhin weiter 09:34
gleich และ (~)selbe 12:00
(~)selbe (~)jenige 04:48
(~)einander 08:39
irgend(~) 03:25
Attributive Adjektive 08:11
Attributive Adjektive (Übungen) 15:48
Redepartikeln 17:59
Nomen mit Präpositionen 09:25
Adjektive und Partizipien als Nomen 10:30
Adjektive und Partizipien als Nomen 2 14:16
Adjektive und Partizipien als Nomen 3 12:46
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send