ติวเข้มพิชิต CFP Module 2

ติวเข้มพิชิต CFP Module 2

ติวเข้มพิชิต CFP Module 2

หลักสูตรติวเข้ม เพื่อตะลุยโจทย์สอบการวางแผนการเงิน CFP Module 2 (Certified Financial Planner : Module 2) เรื่องวางแผนการลงทุนสำหรับผู้ที่เคยอบรมแต่ยังไม่เข้าใจหรือสอบมาแล้วแต่ยังไม่ผ่าน และต้องการหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจ และเทคนิคเพื่อทำข้อสอบแบบพลิกแพลงได้ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเน้นสรุปเนื้อหาที่สำคัญ และฝึกการทำข้อสอบในแต่ละหัวข้อ พร้อมเทคนิคที่สำคัญ โดยเฉพาะวิธีการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินรุ่น Texas instruments BA II plus อาทิ การคำนวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินราคาตราสารทุน ตราสารหนี้ด้วยวิธีการใช้เครื่องคิดเลข Texas instruments BA II plus เป็นต้น ซึ่งเราจะสอนให้ท่านเข้าใจและสามารถใช้เครื่องคิดเลขนี้ให้ทำข้อสอบในรูปแบบต่างๆได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่พลิกแพลงต่างๆได้เป็นอย่างดี อาจารย์ผู้สอน ผู้มีประสบการณ์ในการอบรม ฝึกสอนวิชาทางการเงิน และติวสอบใบอนุญาตต่างๆ อาทิเช่นวิชา Financial, IC Plain (Single license), IC Complex (Derivative License) เป็นต้น และที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทางการเงิน เลือกเราให้อบรมฝึกสอนวิชาทางการเงินต่างๆ ให้แก่สถาบันทางการเงินเหล่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ต้องอ่านหนังสือเองตามลำพังต่อไป เพราะเราจะดูแลด้านการสอบของท่านเอง

- เนื้อหาจะครอบคลุมส่วนสำคัญที่เพียงพอต่อการสอบผ่าน
- เน้นความเข้าใจ + เทคนิคในการทำโจทย์
- เรียนสนุก บรรยากาศสบายๆ ไม่ซีเรียส

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- คอร์สเรียนนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาสำคัญและปูพื้นฐานในจุดที่จำเป็นของการสอบ CFP Module 2 ครอบคลุมทั้งหมด 
- มีตัวอย่างแบบฝึกหัดและแนวทดสอบให้ผู้เรียนฝึกทำตลอดเวลาที่เรียน 
- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีทำ เทคนิคและเพิ่มความชำนาญในการทำโจทย์แบบต่างๆ 
- วิธีการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินรุ่น Texas instruments BA II plus อาทิ การคำนวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินราคาตราสารทุน ตราสารหนี้ด้วยวิธีการใช้เครื่องคิดเลข Texas instruments BA II plus เป็นต้น

คอร์สนี้เหมาะกับ
- ผู้ที่เตรียมสอบวิชา CFP module 2
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิชาการวางแผนการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพตนเอง เช่น งานสายประกัน งานสายธนาคาร งานสายลงทุน เป็นต้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 00:56
ทำความรู้จักอาจารย์ และช่องทางการติดต่อ 01:10
Chapter 1 : การวางแผนการลงทุนตลาดการเงิน (ทุน, หนี้, อนุพันธ์, และทางเลือกอื่นๆ) คลิปยาว (นาที)
1.1 การวางแผนการลงทุนตลาดการเงิน พร้อมตะลุยโจทย์ 11:21
1.2 ตราสารทุน 22:43
1.3 ตราสารหนี้ และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ พร้อมตะลุยโจทย์ 19:03
1.4 ตราสารอนุพันธ์ พร้อมตะลุยโจทย์ 31:59
1.5 การลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ พร้อมตะลุยโจทย์ 17:45
Chapter 2 : ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน คลิปยาว (นาที)
2.1 ผลตอบแทนของตราสารทุน ตราสารหนี้ พร้อมตะลุยโจทย์ 17:04
2.2 การคำนวณผลตอบแทนทั่วไป และชนิดของผลตอบแทนเฉลี่ย พร้อมตะลุยโจทย์ 18:09
2.3 ผลตอบแทนที่คาดหวัง และการวัดค่าความเสี่ยง พร้อมตะลุยโจทย์ 42:33
Chapter 3 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ คลิปยาว (นาที)
3.1 กลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio) พร้อมตะลุยโจทย์ 11:54
3.2 ความแปรปรวนร่วม และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พร้อมตะลุยโจทย์ 14:51
3.3 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ พร้อมตะลุยโจทย์ 22:45
3.4 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz / ทฤษฎีตลาดทุน 18:13
3.5 ตะลุยโจทย์ : ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz / ทฤษฎีตลาดทุน 21:37
3.6 กลยุทธ์ในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ พร้อมตะลุยโจทย์ 12:50
3.7 การวัดผลการดำเนินงาน พร้อมตะลุยโจทย์ 13:54
Chapter 4 : ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน คลิปยาว (นาที)
4.1 ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด และการวิเคราะห์ พร้อมตะลุยโจทย์ 23:48
4.2 งบการเงิน และการวิเคราะห์ พร้อมตะลุยโจทย์ 27:34
Chapter 5 : การประเมินราคาหลักทรัพย์ คลิปยาว (นาที)
5.1 การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ 17:25
5.2 การประเมินตราสารทุน 21:28
5.3 การประเมินมูลค่าด้วยวิธีกำไรคงเหลือ และการประเมินมูลค่าตราสารทุนด้วยวิธีสัมพันธ์ (Price to Book Value) 08:20
5.4 การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 08:18
5.5 การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีวิธีตัวคูณค่าเช่า 20:04
Chapter 6 : กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำารลงทุนที่เหมาะสม คลิปยาว (นาที)
6.1 แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ 24:18
6.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน 05:46
6.3 การให้คำแนะนะการลงทุนที่เหมาะสม 20:33
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send