การจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ตาม TFRS 9 และ TAS 32

การจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ตาม TFRS 9 และ TAS 32

การจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ตาม TFRS 9 และ TAS 32

รายละเอียด

ผู้สอน สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) เป็นมาตรฐานที่ระบุวิธีที่กิจการต้องใช้ในการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และสัญญาที่จะซื้อหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า , การด้อยค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32) เป็นมาตรฐานที่ระบุวิธีแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินให้เป็นไปตาม TFRS 9 และ TFRS 7 ตามลำดับ

ซึ่ง TFRS 9 และ TAS 32 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เนื้อหาภายในคอร์ส
- การจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ตาม TFRS 9
- หลักการรับรู้กำไร และวิธีการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญตาม TFRS 9
- เจาะหลักการ TAS 32
- การแสดงรายการทางการเงิน หนี้สินและทุน ที่จะกระทบ
- การแสดง Perpetual Bond
- มาเข้าใจทั้งแง่บัญชีและการเงินว่าทำไมต้องเป็นหนี้สิน

เนื้อหาของคอร์สนี้

การจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ตาม TFRS 9 และ TAS 32 คลิปยาว (นาที)
1. การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน 18:50
2. การจัดประเภทและการวัดมูลค่าทางการเงิน PART 1 28:25
3. การจัดประเภทและการวัดมูลค่าทางการเงิน PART 2 22:13
4. การจัดประเภทและการวัดมูลค่าทางการเงิน PART 3 17:40
5. การจัดประเภทและการวัดมูลค่าทางการเงิน PART 4 17:36
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) 18:58
7. หลักการของมาตรฐานการบัญชี : เครื่องมือทางการเงิน 09:36
8. หลักการ TAS 32: การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และมาตรซานการบัญชีไทยบัจจุบัน กับ IFRS: เครื่องมือการเงิน 14:58
9. ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีปัจจุบันและ TFRS 9 / TAS 32 / TFRS 7 13:56
10. เครื่องมือทางการเงิน 09:45
11. การจัดประเภทและการวัดมูลค่า TFRS 9 17:41
12. ตราสารอนุพันธ์ 42:32
13. Measurement of Expected Credit Loss PART 1 16:02
14. Measurement of Expected Credit Loss PART 2 31:04
15. ความเสี่ยง 13:31
16. การบัญชีสำหรับอนุพันธ์ 20:18
17. การจัดประเภทเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ 18:40
18. Perpetual Bond หุ้นกู้ชั่วนิรันด์ PART 1 39:28
19. Perpetual Bond หุ้นกู้ชั่วนิรันด์ PART 2 47:22
20. Perpetual Bond หุ้นกู้ชั่วนิรันด์ PART 3 27:47
21. Perpetual Bond หุ้นกู้ชั่วนิรันด์ PART 4 19:09
22. The Stock Exchange of Thailand 21:44
23. The Dow Jones Industraial Average: 1896-2016 13:23
24. Measurement of Expected Credit Loss PART 3 ทบทวน 10:47
25. Measurement of Expected Credit Loss PART 4 ตัวอย่างเพิ่ม 39:49
26. Leasing 36:03
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send