EXCEL ที่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องรู้ - พื้นฐาน SPREADSHEET สู่ SOLVER ขั้นสูง

EXCEL ที่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องรู้ - พื้นฐาน SPREADSHEET สู่ SOLVER ขั้นสูง

EXCEL ที่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องรู้ - พื้นฐาน SPREADSHEET สู่ SOLVER ขั้นสูง

Excel เป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรต้องมี หากคุณเป็นคนด้านเทคนิคที่ไม่เหมือนคนใช้ Excel ทั่วไป เรียนที่อื่นๆมาก็ยังไม่ตอบโจทย์ซะที คอร์สนี้เหมาะที่สุดสำหรับคนแบบคุณ

งานวิจัยพบว่า คนที่เก่ง Excel มักจะมีโอกาสหรือมีรายได้สูงกว่าคนที่ไม่เก่ง Excel ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเก่ง Excel แต่พบว่ามีคนสอนมากมาย ที่คุณเสียเวลาเรียนเนื้อหาเยอะแยะ แต่ไม่เหมาะไปใช้จริงในงานด้านเทคนิคของคุณ 

คอร์สนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานการทำ Spreadsheet ไปจนถึง Solver ขั้นสูง ที่ใช้ในงานคำนวณวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์แทบทุกสาขาได้จริง จากประสบการณ์ที่ผมได้ช่วยบุคลากรด้านเทคนิคแก้ปัญหาจริงด้วย Excel มาแล้วจำนวนมาก

สุดคุ้ม!! ผู้เรียนจะได้ไฟล์ excel spreadsheet ที่ใช้คำนวณจริงได้กลับไปด้วย มากถึง 17 ตัวอย่าง!!

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สร้าง ADVANCED SPREADSHEET กึ่งอัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชั่น VBA RECORD MACRO, ปุ่มรัน USER FORM, VLOOKUP, HLOOKUP, IF, DROPDOWN LIST
- ใช้ WHAT-IF GOAL SEEK ในงานคำนวณวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์แทบทุกสาขา
- ใช้ SOLVER ในงานคำนวณวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์แทบทุกสาขา ที่จำเป็นสุดๆ แต่ 90% ของผู้ใช้ EXCEL ไม่รู้
- แก้โจทย์ Min-Max Optimization เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดหรือลดต้นทุนให้ต่ำสุด
- คำนวณเศรษฐศาสตร์โครงการ (Project Economics)
- แก้โจทย์เมทริกซ์ และโจทย์สมการพีชคณิต (Matrices & Algebraic Equations)
- การจัดการข้อมูลด้วย data filter & pivot table
- หาค่าอินทิกรัลจำกัดเขต (integral values) ด้วย Simpson’s Rule
- แก้โจทย์สมการอนุพันธ์ Differential equations
- หาค่าสำคัญทางสถิติ และสร้าง Histogram เพื่อนับความถี่และความถี่สะสม

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ทำงานในสายงานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิจัยที่ต้องใช้ EXCEL วิเคราะห์และคำนวณขั้นสูง
- ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้ Excel ในการคำนวณยากๆ เพื่อลดการพึ่งพาซอฟท์แวร์ราคาแพง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
พื้นฐานทั่วไปในการใช้ Excel

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:16
แนะนำบทเรียน 16:39
Chapter 1: ทำไมวิศวกรต้องเก่ง SPREADSHEET & SOLVER และต้องเก่งอะไร คลิปยาว (นาที)
1.1 ตัวอย่างงานที่นักแก้ปัญหาต้องใช้ EXCEL ให้เป็น 05:11
1.2 ตัวอย่าง SPREADSHEET ขั้นเทพ ที่ประหยัดค่าซอฟท์แวร์ได้หลายหมื่นหลายแสนบาท 02:15
Chapter 2: การเตรียมตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และโหลดไฟล์ที่ใช้ในคอร์ส ก่อนเริ่มเรียน คลิปยาว (นาที)
2.1 การเตรียมตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และโหลดไฟล์ที่ใช้ในคอร์ส ก่อนเริ่มเรียน 01:03
Chapter 3: ทำ SPREADSHEET ใช้เองแบบง่ายๆได้อย่างไร คลิปยาว (นาที)
3.1 เปลี่ยนการคำนวณบนกระดาษให้เป็นการคำนวณใน EXCEL 03:22
3.2 WORKSHOP 3.1: พื้นฐานการใช้ EXCEL คำนวณ 08:43
Chapter 4: ใช้ WHAT-IF GOAL SEEK ในงานคำนวณวิศวกรรมได้อย่างไร คลิปยาว (นาที)
4.1 GOAL SEEK คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? 02:18
4.2 WORKSHOP 4.1: หาค่าคำตอบที่ทำให้ได้เป้าหมายที่กำหนดด้วย GOAL SEEK 03:18
Chapter 5: ใช้ SOLVER ในงานคำนวณวิศวกรรมได้อย่างไร คลิปยาว (นาที)
5.1 การติดตั้ง SOLVER Add-In ก่อนใช้งาน 01:13
5.2 ระหว่าง GOAL SEEK vs. SOLVER ต่างกันอย่างไร? 01:46
5.3 WORKSHOP 5.1: หารูปแบบสมการที่ให้ค่าตรงกับคำตอบมากที่สุด 13:05
5.4 ความรู้เพิ่มเติมสำหรับ Workshop 5.2 to 5.3 16:57
5.5 WORKSHOP 5.2: แก้สมการ Equation ด้วย SOLVER 14:40
5.6 การใช้ IF function ในการเลือก scenario ในการคำนวณแบบอัตโนมัติ 05:55
5.7 WORKSHOP 5.3: ใช้ IF function ในการเลือก scenario ในการคำนวณแบบอัตโนมัติ 06:35
Chapter 6: สร้าง ADVANCED SPREADSHEET ขั้นเทพด้วยฟังก์ชันสุดว้าว คลิปยาว (นาที)
6.1 ฟังก์ชั่นอะไรบ้างที่ทำให้ SPREADSHEET เหมือนซอฟท์แวร์คำนวณมืออาชีพ? 02:29
6.2 การจัดรูปแบบตารางให้เหมาะสมต่อการใช้ VLOOKUP, HLOOKUP ค้นข้อมูล 04:46
6.3 WORKSHOP 6.1: ค้นหาข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไข และดึงมาคำนวณด้วย VLOOKUP 07:03
6.4 การสร้างเมนูที่จำกัดการ IN PUT ได้ด้วย DROPDOWN LIST 02:15
6.5 WORKSHOP 6.2: สร้างเมนูที่จำกัดการ IN PUT ได้ด้วย DROPDOWN LIST 05:30
6.6 การใช้ VBA MACRO เพื่อสร้าง SPREADSHEET ที่อัตโนมัติมากขึ้น 02:03
6.7 การติดตั้ง VBA MACRO เพื่อใช้งาน SOLVER แบบอัตโนมัติ 04:06
6.8 การสร้างปุ่ม RUN button เพื่อทำตามคำสั่งแบบอัตโนมัติ 08:17
6.9 WORKSHOP 6.3 - 6.5 การทำปุ่ม RUN และ RECORD MACRO เข้ากับปุ่ม RUN 09:25
Chapter 7: แก้โจทย์ Min-Max Optimization เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดหรือลดต้นทุนให้ต่ำสุด คลิปยาว (นาที)
7.1 ใช้ SOLVER เพิ่มกำไรสูงสุดหรือลดต้นทุนให้ต่ำสุดได้อย่างไร 07:21
7.2 WORKSHOP 7.1: หาจุดที่ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดในการส่งของให้ลูกค้า 07:31
Chapter 8: คำนวณเศรษฐศาสตร์โครงการ (Project Economics) คลิปยาว (นาที)
8.1 เข้าใจพื้นฐานการคำนวณเศรษฐศาสตร์โครงการ Discount Rate vs. Discount Factor 05:03
8.2 อะไรคือ Internal Rate of Return (IRR) และ Net Present Value (NPV) 04:08
8.3 WORKSHOP 8.1: วิธีการทำ Project Cashflow และใส่สูตรคำนวณ IRR & NPV 03:52
Chapter 9: แก้โจทย์เมทริกซ์ และโจทย์สมการพีชคณิต (Matrices & Algebraic Equations) คลิปยาว (นาที)
9.1 พื้นฐานการคำนวณ matrix operations 03:06
9.2 WORKSHOP 9.1: คำนวณ matrix operations ต่างๆด้วย EXCEL 03:47
9.3 ดีเทอร์มินันท์และเมทริกซ์ผกผันสำหรับการแก้สมการ 04:33
9.4 WORKSHOP 9.2: ใช้ Inverse Matrix แก้โจทย์สมการพีชคณิตหลายสมการ 04:11
Chapter 10: การจัดการข้อมูลด้วย data filter & pivot table คลิปยาว (นาที)
10.1 Data filter คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร? 01:59
10.2 WORKSHOP 10.1: ใช้ data filter กำจัดข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เพื่อ clean data 02:31
10.3 Pivot Table คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร? 05:21
10.4 WORKSHOP 10.2: วิเคราะห์และจัดเรียงข้อมูลใหม่แบบอัตโนมัติตามใจคนทำด้วย Pivot Table 02:22
Chapter 11: หาค่าอินทิกรัลจำกัดเขต (integral values) ด้วย Simpson’s Rule คลิปยาว (นาที)
11.1 หาค่า Integral values ด้วย Simpson’s Rule 07:15
11.2 WORKSHOP 11.1: หาค่า integral values ของสมการตัวอย่าง 05:27
Chapter 12: แก้โจทย์สมการอนุพันธ์ Differential equations คลิปยาว (นาที)
12.1 แก้สมการ Differential equations ด้วย EXCEL ได้อย่างไร 11:16
12.2 WORKSHOP 12.1: แก้โจทย์ Differential equation หาอุณหภูมิของของเหลวที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 04:13
Chapter 13: หาค่าสำคัญทางสถิติ และสร้าง Histogram เพื่อนับความถี่และความถี่สะสม คลิปยาว (นาที)
13.1 ติดตั้ง Analysis Toolpak 01:14
13.2 หาค่า AVG, MEDIAN(มัธยฐาน), MODE(ฐานนิยม), MIN, MAX, STD.DEV., PERCENTILE 06:29
13.3 Workshop 13.1: หาค่าทางสถิติและนับความถี่ข้อมูล pipe inside diameter data 08:48
บทสรุป คลิปยาว (นาที)
14.1 บทสรุปประเด็นเรียนรู้ 11:44
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send