Individual Development Plan เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

Individual Development Plan เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

Individual Development Plan เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

รายละเอียด

ผู้สอน ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การพัฒนารายบุคคล เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน เพราะจะทำให้เสริมสร้างการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้มีผลการทำงานที่ดีขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาส่วนบุคคลให้ดี จะมีประโยชน์ทั้งกับตัวเองและองค์กร ให้เหมาะกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ในคอร์สนี้จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของการพัฒนารายบุคคล (IDP) และสามารถประเมินตัวเองได้ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด รวมถึงมีการสอนการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน มีตารางให้ทำตาม ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- เข้าใจการพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP)
- สามารถประเมินได้ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด และควรจะส่งเสริมอย่างไร
- สามารถวางแผนในการพัฒนารายบุคคลให้กับตัวเอง และผู้อื่นได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานบริษัททั่วไป ที่ต้องการวางแผนพัฒนาตัวเอง
- ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคคล หรือ HRD

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนได้

เนื้อหาของคอร์สนี้

ส่วนที่ 1 : แนะนำคอร์สเรียน คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ 04:18
บทที่ 1 : แนะนำหลักสูตร 06:03
บทที่ 2 : วิธีการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้เรียน 04:18
ส่วนที่ 2 : มารู้จักกับคำว่า “IDP” คลิปยาว (นาที)
บทที่ 3 : ความหมายของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP 02:55
บทที่ 4 : ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IDP 04:18
บทที่ 5 : บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ IDP 04:30
บทที่ 6 : ขั้นตอนการจัดทำ IDP 01:52
ส่วนที่ 3 : การกำหนดความสามารถที่คาดหวังและการประเมินความสามารถของตนเอง คลิปยาว (นาที)
บทที่ 7 : ลักษณะทั่วไปของความสามารถ (Competency) 00:12
บทที่ 8 : แนวทางการกำหนดความสามารถที่คาดหวังของตำแหน่งงาน 06:46
บทที่ 9 : แนวคิดการประเมินความสามารถของบุคลากร 07:32
บทที่ 10 : บุคคลที่เกี่ยวข้องในการประเมินความสามารถ 03:32
บทที่ 11 : ข้อพึงระวังในการประเมินความสามารถ 02:25
บทที่ 12 : แนวทางการกรอกแบบฟอร์ม กำหนดความสามารถและการประเมินรายบุคคล 07:19
ส่วนที่ 4 : รูปแบบการเรียนรู้ (Development Tools) คลิปยาว (นาที)
บทที่ 13 : ที่มาของแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70:20:10 Learning Model 05:09
บทที่ 14 : 70% เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Learn by Experience) 09:54
บทที่ 15 : 20% เรียนรู้จากผู้อื่น (Learn by Exchange) 06:40
บทที่ 16 : 10 % เรียนรู้หลักการและทฤษฏี (Learn by Education) 04:20
บทที่ 17 : แนวทางการจัดทำ 70:20:10 Learning Catalogue 08:30
ส่วนที่ 5 : แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามผลการพัฒนา คลิปยาว (นาที)
บทที่ 18 : บุคคลที่จัดทำแผนพัฒนาความสามารถของบุคลากร 04:34
บทที่ 19 : วิธีการเขียนแผนพัฒนาความสามารถของบุคลากร 03:39
บทที่ 20 : แนวทางการกรอกแบบฟอร์มแผนบุคลากรรายบุคคล 06:10
บทที่ 21 : เทคนิคการติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนารายบุคคล 04:32
บทที่ 22 : แนวทางการกรอกแบบฟอร์มการติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนฯ 01:34
ส่วนที่ 6 : สรุปบทเรียนและแบบฝึกหัด คลิปยาว (นาที)
บทที่ 23 : สรุปบทเรียน 07:28
บทที่ 24 : แบบฝึกหัดหลังการอบรม 04:21
บทที่ 25 : ความคาดหวังและแนวทางการติดต่อผู้เขียน 01:58
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send