FJ ACADEMY LEVEL 1 : TRAINER STARTER จุดเริ่มต้น สำหรับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์

FJ ACADEMY LEVEL 1 : TRAINER STARTER จุดเริ่มต้น สำหรับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์

FJ ACADEMY LEVEL 1 : TRAINER STARTER จุดเริ่มต้น สำหรับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์

รายละเอียด

ผู้สอน ฟ้าใส พึ่งอุดม ,FIT JUNCTIONS ACADEMY

คอร์ส FJ ACADEMY LEVEL 1 : TRAINER STARTER จุดเริ่มต้น สำหรับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์ เทรนได้ผล ปลอดภัย สอนได้จริง เป็นคอร์สสำหรับคนที่ออกกำลังกายแล้ว แต่รู้สึกว่ายังไม่ได้ผลที่ต้องการ คนที่อยากเป็นเทรนเนอร์ หรือเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วต้องการเพิ่มความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงทุกทักษะที่นำไปใช้ปฏิบัติ สร้างอาชีพ และเปลี่ยนแปลงร่างกายได้จริง เน้นความรู้เนื้อๆ ที่ได้ใช้ชัวร์ ๆ ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์

TRAINER STARTER
ทำความเข้าใจพื้นฐานและพฤติกรรม (Behavior) ของมนุษย์ 
- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (motivation) ให้นักเรียน 
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (Goal) ที่ตั้งไว้ 
- คอร์สนี้จะสอนกระบวนการเป็นเทรนเนอร์ ตั้งแต่เริ่มเทรน จนจบเทรนนักเรียนของคุณ 

เนื้อหาที่สอนภายในคอร์สค่อนข้างลึก แต่สอนเข้าใจง่าย นำเสนอทันสมัย สนุก คัดเนื้อหาที่ได้ใช้จริงแน่ๆ เนื้อๆ เน้นๆ โดย "พี่ฟ้าใส พึ่งอุดม" ผู้ก่อตั้งสถาบัน Fit Junctions เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมด โดยรวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการศึกษาและทำงานด้านฟิตเนส และโภชนาการมากกว่า 18 ปี และสอนผ่านสื่อ Online มามากกว่า 1,500 คลิป อีกทั้งยังมีเนื้อหาอ้างอิงงานวิจัยที่ทันสมัย ใหม่ล่าสุด และองค์ความรู้ที่คัดมาจากสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก ในคอร์ส มีไฟล์แหล่งข้อมูล (Reference) เพื่อใช้ทบทวนเนื้อหาอีกด้วย

จุดเด่นของคอร์ส
1. เพิ่มโอกาสในการหาลูกค้า
2. เปลี่ยนคุณให้เป็นเทรนเนอร์มืออาชีพ สร้างอาชีพ ที่ยั่งยืน
3. มีการสอบวัดผลความรู้ และได้รับ CERTIFICATE การจบหลักสูตรจาก Fit Junctions
4. คอร์สออนไลน์นี้สามารถเปลี่ยนร่างกายคุณและคนอื่น ด้วยหลักการเทรนที่ทำตามง่าย ทำให้คุณก็ยังสามารถนำไปสอนผู้อื่นได้ 

คอร์สนี้จะช่วยแก้ปัญหา...
1. เทรนตัวเองแล้ว ไม่ได้ผลสักที
2. คำถามคาใจเยอะ แต่ไม่รู้หาแหล่งข้อมูลจากไหนมาตอบ
3. อยากเป็นเทรนเนอร์ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง
4. อยากเป็นเทรนเนอร์ แต่กลัวสอนผิด
5. อยากเป็นเทรนเนอร์ แต่กลัวเจอคำถามยากๆ ตอบไม่ได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รู้ว่าหากอยากเป็นเทรนเนอร์ ต้องรู้อะไรบ้าง พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย 
2. สามารถวาง Step by Step ทำตามได้ เทรนตัวเองได้
3. เข้าใจโภชนาการ แบบเน้นสิ่งที่ลงมือทำได้จริง ปรับใช้ง่าย 
4. ได้ท่าออกกำลังกาย ซึ่งไม่ได้แค่สอนให้คุณทำเป็น แต่สอนให้คุณ สอนเป็นด้วย 
5. ได้ท่ายืดกล้ามเนื้อที่ต้องรู้ และเทคนิคมากมาย
6. สอนการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย และโภชนาการ  

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
1. คนทั่วไป ที่อยากฟิตหุ่น โดยไม่ต้องมีเทรนเนอร์
2. คนทั่วไป ที่อยากเป็นเทรนเนอร์ นำความรู้ไปใช้เพื่อประกอบอาชีพเสริมได้
3. ผู้ที่เป็นเทรนเนอร์อยู่แล้ว ที่อยากพัฒนาทักษะ เพื่อขยายตลาด เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายขึ้น  

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์ส 02:06
Module 1: เทคนิคการเทรนให้ปลอดภัย และเทรนอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ คลิปยาว (นาที)
1.2 เริ่มต้น : เทรนอย่างไร ให้ได้ผล 11:36
1.3 เข้าใจรูปแบบต่างๆ ของการออกกำลังกาย 11:54
1.4 เข้าใจพฤติกรรม และแรงจูงใจของมนุษย์ 06:02
1.5 วิธีตั้งเป้าหมาย ให้ทำได้จริง 08:04
1.6 การเช็คสุขภาพเบื้องต้นก่อนเริ่มเทรน 10:16
1.7 การวัดพัฒนาการร่างกายของนักเรียน 06:23
1.8 การวัด Skinfold + Girth ด้วย Caliper และสายวัด 08:33
1.9 การบันทึกพัฒนาการ ด้วย Workout Log 05:19
1.10 สรุป : ใน 1 ชั่วโมง เทรนเนอร์ต้องสอนอะไรบ้าง 06:29
1.1 เริ่มเทรนอย่างไร ให้ปลอดภัย ได้ผล 01:26
Module 2: การแนะนำโภชนาการให้เหมาะสมกับนักเรียน คลิปยาว (นาที)
2.2 เริ่มต้น : สอนโภชนาการอย่างไร ให้ได้ผล 07:25
2.3 เข้าใจ DIETS ต่างๆ 05:30
2.4 เข้าใจพลังงาน และระบบการเผาผลาญ 05:01
2.5 สารอาหารหลัก : โปรตีน 08:42
2.6 สารอาหารหลัก : แป้ง 06:02
2.7 สารอาหารหลัก : ไขมัน 06:14
2.8 การคำนวณ : พลังงาน และสารอาหาร 12:41
2.9 การคำนวณ : สำหรับการลดไขมัน 08:29
2.10 การคำนวณ : สำหรับการเพิ่มกล้ามเนื้อ 08:21
2.11 การคำนวณ : สำหรับคนกลุ่ม SKINNY FAT 06:53
2.12 การจัดสรรเวลา มื้ออาหาร (Nutrient Timing) 17:03
2.1 เริ่มสอนโภชนาการอย่างไรให้ทำตามได้ เข้าใจง่าย ได้ผล 01:21
Module 3: สอนท่าออกกำลังกาย Level 1 อธิบายแบบละเอียด + ข้อควรระวังผลลัพธ์ที่จะได้ คลิปยาว (นาที)
3.2 ท่าทดสอบการเคลื่อนไหว : Arm Circle  01:53
3.3 ท่าทดสอบการเคลื่อนไหว : Squat 02:16
3.4 ท่าทดสอบการเคลื่อนไหว : Scratch Test  02:56
3.5 ท่าทดสอบการเคลื่อนไหว : Toe Touch  01:38
3.6 Retraction 02:46
3.7 Depression 02:32
3.8 Protraction 02:11
3.9 Elevation 02:16
3.10 Hip Hiking 02:00
3.11 Pelvic Tilt 04:36
3.12 Pallof Press 01:30
3.13 Hip Hinge 05:34
3.14 Glute Bridge 05:24
3.15 Fire Hydrant 01:30
3.16 Push Up Variations 08:07
3.17 Superman Variations 04:01
3.1 ท่าออกกำลังกาย LEVEL 1 01:23
Module 4: สอนท่าออกกำลังกาย Level 2 อธิบายแบบละเอียด + ข้อควรระวังผลลัพธ์ที่จะได้ คลิปยาว (นาที)
4.2 Bird Dog Variations 03:48
4.3 Crunch 03:12
4.4 Dead Bug 03:27
4.5 Plank Variations 03:56
4.6 Lunges Variations 03:39
4.7 Squat Variations 09:17
4.8 Clam Shell 01:48
4.9 Lateral Raise 05:23
4.10 Seated Dumbbell Press 04:11
4.11 Lat Pulldown 03:00
4.12 Cable Row 01:55
4.14 Pullover 06:49
4.15 Triceps Dumbbell Kickback 04:02
4.16 Band Pull Apart 03:46
4.1 ท่าออกกำลังกาย LEVEL 2 00:49
Module 5: สอนท่าออกกำลังกาย Level 3 อธิบายแบบละเอียด + ข้อควรระวังผลลัพธ์ที่จะได้ คลิปยาว (นาที)
5.2 Shrug 02:42
5.3 Cable Crunch 01:35
5.4 Cable Twist 01:43
5.5 Goblet Squat 05:21
5.6 Cable Hip Extension 02:59
5.7 Weighted Hip Thrust 06:06
5.8 Front Raise 04:30
5.9 Dumbbell Bench Press 07:34
5.10 Cable / Band Fly 03:36
5.11 Cable Reverse Fly 02:12
5.12 Face Pull 02:12
5.13 Dumbbell Row 04:51
5.14 Triceps push down 01:57
5.15 Dumbbell Curl 04:39
5.16 Dumbbell Fly Variations 05:19
5.1 ท่าออกกำลังกาย LEVEL 3 00:43
Module 6: สอนการยืดกล้ามเนื้อ (Static Stretches) คลิปยาว (นาที)
6.2 Stretching Precautions 03:58
6.3 Neck + Traps Stretch 05:04
6.4 Shoulder Stretch 01:51
6.5 Anterior Deltoid Stretch (กุ้งมังกร) 01:39
6.6 Biceps Stretch 01:42
6.7 Triceps Stretch 02:11
6.8 Lying Chest Stretch  03:35
6.9 Lats Stretch 01:32
6.10 Hip Flexors Stretch 01:32
6.11 Quads Stretch  01:18
6.12 Standing Hamstring + Erector Stretch 06:39
6.13 Lying Standing Hamstring + Erector Stretch 03:17
6.14 Glutes Stretch 02:21
6.15 Calves Stretch 01:53
6.1 ท่ายืดกล้ามเนื้อ 00:43
Module 7: สอนท่าอบอุ่นร่างกาย และเพิ่มความยืดหยุ่น (Mobility Drills & Dynamic Stretches) คลิปยาว (นาที)
7.2 Cat & Camel 03:22
7.3 Upward & Downward Facing Dog 02:34
7.4 Arm Circle 02:58
7.5 Wall Slide 01:49
7.6 Thoracic Mobility 01:12
7.7 90/90 Hip Stretch 02:04
7.8 Standing Leg Swing 03:38
7.9 Ankle Rotation 01:06
7.1 ท่าอบอุ่นร่างกาย และเพิ่มความยืดหยุ่น 00:53
Module 8: เทคนิคการออกแบบโปรแกรมพื้นฐานที่คุณต้องรู้ คลิปยาว (นาที)
8.2 ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย 03:45
8.3 การเพิ่มความท้าทาย อย่างเป็นระบบ 06:52
8.4 ความสำคัญของการพัก ระหว่าง SET  03:44
8.5 พื้นฐานการเลือกน้ำหนักและจำนวนครั้ง 09:06
8.6 ความถี่ในการฝึก 05:02
8.7 คำแนะนำในการ Cardio 07:58
8.8 คำแนะนำในการ ยืดกล้ามเนื้อ 04:52
8.9 การเลือกท่าออกกำลังกายให้เหมาะสม 05:57
8.10 ขั้นตอนการ COOL DOWN  02:20
8.1 การออกแบบโปรแกรมพื้นฐาน 01:11
Module 9: เทคนิคการออกแบบโปรแกรมพื้นฐานแบบ Step by Step คลิปยาว (นาที)
9.2 เทคนิคการจัดโปรแกรม LEVEL 1 STEP BY STEP 02:14
9.3 Step 1 : Readiness 05:36
9.4 Step 2 : Goal & Training Splits 10:46
9.5 Step 3 : Exercise Selection 08:00
9.6 ตัวอย่างโปรแกรม Beginner TOTAL BODY 03:25
9.7 ตัวอย่างโปรแกรม Beginner PUSH / PULL 03:05
9.8 ตัวอย่างโปรแกรม Intermediate TOTAL BODY 01:54
9.9 ตัวอย่างโปรแกรม Intermediate PUSH / PULL 02:32
9.1 เทคนิคการออกแบบโปรแกรมพื้นฐาน 01:19
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send