IELTS Reading อ่านไวได้แบนด์สูง

IELTS Reading อ่านไวได้แบนด์สูง

IELTS Reading อ่านไวได้แบนด์สูง

เนื้อหาโดยสรุปของคอร์ส
IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา เพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยเป็นที่ยอมรับครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำใน 140 ประเทศ ซึ่งข้อสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) การเขียน(Writing) และการพูด(Speaking)

ในคอร์สนี้จะสอนเคล็ดลับการทำข้อสอบใน Part Reading ในรูปแบบที่เหมือนการทำข้อสอบจริง รวมถึงแนะนำเทคนิคต่างๆที่จำเป็นในการสอบอีกด้วย โดยมีตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ  
- ได้รู้ลักษณะของข้อสอบ IELTS Reading
- ได้รู้วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ เทคนิคการอ่านให้ไว อ่านให้ถูกจุด
- ได้รู้เทคนิคในการทำข้อสอบ Reading ให้ได้รวดเร็ว

ใครควรมาเรียนคอร์สนี้
- ทุกคนที่จะต้องสอบ IELTS หรือผู้ที่สอบ IELTS แล้ว แต่ยังไม่ได้คะแนนที่ต้องการ
- ผู้ที่กำลังจะสมัครงานใหม่หรือเรียนต่อ ที่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS
- ผู้ที่ต้องการอัพเงินเดือน สำหรับหน่วยงานที่มีนโยบายในเงินให้เงินเดือนพิเศษ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรจะเคยผ่านการสอบ IELTS มาสักครั้ง หรือควรศึกษารูปแบบข้อสอบมาบ้างเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:05
อธิบายข้อสอบ IELTS Reading 18:18
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน 00:10
IELTS Reading คลิปยาว (นาที)
1.1 The Motor Car ข้อที่ 1 - 6 (Part 1) 36:37
1.2 The Motor Car ข้อที่ 1 - 6 (Part 2) 37:24
1.3 The Motor Car ข้อที่ 7 - 13 18:49
Tourism คลิปยาว (นาที)
2.1 Tourism ข้อที่ 1 - 5 (Part 1) 19:37
2.2 Tourism ข้อที่ 1 - 5 (Part 2) 23:05
2.3 Tourism ข้อ 6 - 10 12:50
Ants Could Teach Ants คลิปยาว (นาที)
3.1 Ants Could Teach Ants (Part 1) 31:28
3.2 Ants Could Teach Ants (Part 2) 33:37
Motivating Drives คลิปยาว (นาที)
4.1 Motivating Drives ข้อ 1 - 5 38:56
4.2 Motivating Drives ข้อ 6 - 14 15:06
William Gilbert and Magnetism คลิปยาว (นาที)
5.1 William Gilbert and Magnetism ข้อ 1 - 7 30:27
5.2 William Gilbert and Magnetism ข้อ 8 - 13 27:29
Computer Games for Preschoolers: Nintendo's Research and Design Process คลิปยาว (นาที)
6.1 Computer Games for Preschoolers ข้อ 1 - 5 34:55
6.2 Computer Games for Preschoolers ข้อ 6 - 9 16:07
6.3 Computer Games for Preschoolers ข้อ 10 - 13 17:19
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send