พื้นฐานหลักการเงิน I สำหรับนักลงทุน นักบัญชี SME

พื้นฐานหลักการเงิน I สำหรับนักลงทุน นักบัญชี SME

พื้นฐานหลักการเงิน I สำหรับนักลงทุน นักบัญชี SME

รายละเอียด

ผู้สอน สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

พื้นฐานการเงิน คือหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งการวิเคราะห์ไม่ใช่แค่การอ่านงบการเงินแล้วจบ แต่การวิเคราะห์คือการอ่านงบได้เข้าใจแบบทะลุปรุโปร่ง ว่าทำไมผลในงบการเงินจึงออกมาเป็นแบบนี้ เราต้องตีความแบบไหน และจะนำไปสู่การตัดสินใจอย่างไรต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นและสิ่งที่กำหนดกระแสเงินสดของธุรกิจ 
- การบริหารทุนหมุนเวียนและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
- ประเมินมูลค่าของหุ้นได้ โดยใช้ทฤษฎีการเงิน
- รู้หลักการลงทุน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้บริหาร
- นักลงทุน 
- นักบัญชี
- นักการเงิน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ต้องผ่านคอร์ส "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสไตล์ VI" และ "หาหุ้น Value & Growth Stock สไตล์ VI" มาก่อน

เนื้อหาของคอร์สนี้

1. บทนำ คลิปยาว (นาที)
1.3 การตัดสินใจทางการเงิน 02:37
2. ภาพโดยรวมของการเงินมีอะไรบ้าง คลิปยาว (นาที)
2.2 การตัดสินใจของกิจการด้านการเงิน 3 ประการ 13:09
2.3 มุมมองการเงินขององค์กร 10:48
2.4 หลักการแรกของการเงิน 17:10
2.5 วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจด้านการเงิน 11:43
2.6 ข้อดีและข้อเสียในทางการเงินของการจัดตั้งเป็นบริษัท 28:09
2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นและสิ่งที่กำหนดกระแสเงินสดของธุรกิจ 13:44
2.8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 41:24
3. วัตถุประสงค์ของการจัดการด้านการเงิน คลิปยาว (นาที)
3.1 วัตุประสงค์ของธุรกิจ 09:22
3.2 มูลค่ากิจการมาจากอะไร 16:07
3.3 อธิบายเรื่อง Leasing 35:48
4. การบริหารทุนหมุนเวียนและจุดคุ้มทุน คลิปยาว (นาที)
4.1 ทุนหมุนเวียน (Working Capital) 27:44
4.2 วงจรเงินสด 05:14
4.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน 54:32
4.4 ตอบคำถามเรื่องทุนหมุนเวียนและกำไรส่วนเกิน 09:06
5. แนวความคิดมูลค่าทางการเงิน คลิปยาว (นาที)
5.1 มูลค่าเงินตามเวลาและผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิด 11:31
6. หลักการลงทุน คลิปยาว (นาที)
6.1 Flowchart of Firm's Cash Flow 09:09
6.2 การตัดสินใจลงทุน ตอนที่ 1 13:15
6.3 การตัดสินใจลงทุน ตอนที่ 2 35:34
6.4 การตัดสินใจลงทุน ตอนที่ 3 22:36
7. ความรู้พื้นฐานของ Risk and Return คลิปยาว (นาที)
7.1 เกริ่นเรื่อง Risk and Return 10:07
7.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนคืออะไร 08:00
7.3 อะไรคือความเสี่ยงของการลงทุน 11:57
7.4 ผลตอบแทนของแต่ละหลักทรัพย์ในแต่ละช่วงเศรษฐกิจ 15:03
7.5 วิเคราะห์หุ้น 23:40
7.6 การวัดความเสี่ยงของ 1 หลักทรัพย์ ตอนที่ 1 09:50
7.7 การวัดความเสี่ยงของ 1 หลักทรัพย์ ตอนที่ 2 08:42
7.8 การวัดความเสี่ยงของ Portfolio (มากกว่า 1 หลักทรัพย์) ตอนที่ 1 05:34
7.9 การวัดความเสี่ยงของ Portfolio (มากกว่า 1 หลักทรัพย์) ตอนที่ 2 43:32
7.10 หลักการบริหาร Portfolio 28:28
7.11 คำนวณ beta for KWE 18:55
7.12 SML - สมการ Regression ของ 1 หลักทรัพย์ 28:26
7.14 สรุป β มาจากอะไร วัดอย่างไร หมายถึงอะไร 12:19
7.15 ความเสี่ยง (Risk) กับต้นทุนของเงินทุน 15:52
7.16 Impact of Inflation Change on SML 14:18
7.17 ทำความรู้จัก CAPM 12:01
8. CAPM & APT and EHM-CML&SML คลิปยาว (นาที)
8.1 Portfolio Theory and Asset Pricing Models 17:31
8.2 Efficient Set with a Risk-Free Asset 17:15
8.3 Capital Market Line (CML) 02:03
8.4 สมการ CML 33:54
8.5 Security Market Line (SML) และสมการ SML 05:55
8.6 การหาผลตอบแทนของราคาหุ้นโดยใช้ทฤษฎี CAPM 18:58
8.7 Systematic Risk of Portfolio 20:18
8.8 Arbitrage Pricing Theory (APT) 10:40
8.9 สรุป 10:22
9. หลักการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน คลิปยาว (นาที)
9.1 การประเมินมูลค่าหุ้นกู้ (Bond Valuation) 34:14
9.2 yield to maturity และ Bond Value 04:24
9.3 ล้มละลาย (เลิกกิจการ) 15:09
9.4 วิธีการในการประเมินมูลค่าหุ้น 04:22
9.5 Constant Growth Stock 19:18
9.6 What's the Efficient Market Hypothesis (EMH)? 24:36
9.7 หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) 01:15
9.8 การประเมินมูลค่ากิจการ 18:38
9.9 มูลค่าส่วนเพิ่มของกิจการ 14:41
9.10 Expected Return on Invested Capital (EROIC) 04:25
9.11 บทส่งท้าย 05:00
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send