Learning

อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

Style Coach และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio

Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio (Image Consultant and Style Coaching) วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อดีตผู้บริหารด้านการสื่อสารองค์กรและงานลูกค้าสัมพันธ์  ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์, ทักษะการพูดและการนำเสนอ, การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, การประชาสัมพันธ์ และงานด้านการสื่อสารองค์กร

คอร์สที่สอนโดย อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send