Tag

อนาคตขึ้นอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันเปลี่ยน อนาคตก็เปลี่ยน นั่นแปลว่าถ้าเราเดินทางไปอนาคตได้ สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้ เพราะที่เห็นมันเป็นเพียง อนาคตในโลกคู่ขนาน!

ไม่พบข้อมูลที่คุณค้นหา
กรุณาลองใหม่

คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?